Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

 

2.

Дата, номер і назва розпо­ряд­чого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №140-р «Про за­твердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорож­нього руху в Україні на період до 2015 ро­ку», розпорядження голови обласної дер­жавної адміністрації від 24 вересня 2012 ро­ку № 770-од «Про проект обласної цільової програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки»

3.

Розробник програми

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Філія «Бережанський райавтодор», ВДАІ РВ УМВС України в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Постійнодіюча координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху на автомобіль­ному транспорті в районі, відділи освіти, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної дер­жавної адміністрації, ВДАІ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області, виконавчі комітети міської та сільських рад, філія «Бережанський райавтодор», управ­ління Держкомзему у Бережанському районі

7.

Термін реалізації програми

2013-2015 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

Державний, обласний, міста, сіл

9.

Загальний обсяг фінансових ре­сур­сів, необхідних для реалізації програми, всього, (тис.грн)

у тому числі:

1390,86

1)

державного бюджету

1153,59

2)

обласного бюджету

6,65

3)

місцевого бюджету міст, сіл, селищ

230,62

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Управління безпекою руху на автомобільному транспорті повинно забезпечувати виявлення та оцінку негативних факторів, що впливають на рівень безпеки, підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я людей, навколишнього природного середовища та включати виконання таких основних завдань, як забезпечення безпеки транспортних засобів, устаткування, споруд, об'єктів, автомобільних доріг, безпеки перевезень.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма, полягає у забезпеченні необхідної сукупності факторів, що утворюють безпечну дорожню обстановку, в якій не виникає небезпечних ситуацій, що в свою чергу не переходять в дорожньо-транспортні пригоди.

Розширення обсягів та сфери застосування транспортних засобів, що є наслідком розвитку автомобілебудування, підвищує ймовірність збільшення людських та матеріальних втрат.

В Україні за останні п'ять років зареєстровано 293тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло майже 35тис. і травмовано понад 
286тис. осіб. У 2010 році зареєстровано 31,7тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 4,7тис.осіб, серед яких 144 дитини, і постраждало майже 39 тис. осіб, серед яких 3,2тис. дітей. Переважну більшість дорожньо-транспортних пригод скоєно з вини водіїв транспортних засобів (77 відсотків загальної кількості). Рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні (102 особи на 1млн. жителів) значно перевищує показники таких держав як Швейцарія (49 осіб), Німеччина (62 особи).

Найбільш поширеними видами пригод залишається зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода та наїзд на транспортний засіб. Основною причиною скоєння ДТП є порушення правил маневрування (35%), перевищення безпечної швидкості руху (19,7%), недодержання дистанції (19,4%) та порушення правил проїзду перехресть (10,4%).

Враховуючи постійний прогресуючий процес зростання автомобільного парку через кілька років значно зросте кількість транспортних засобів, ризики аварійності та збитки від них. При невжитті кардинальних заходів з підвищення безпеки на дорогах будуть стримуватися інвестиції в економіку через небезпеку пересування та транспортування.

У цілому недостатній рівень безпеки дорожнього руху зумовлений рядом чинників, з яких найбільш значущими є:

- недосконалість правового регулювання у сфері профілактики порушення правил дорожнього руху;

-   низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху;

-   недостатній рівень водійської майстерності;

- недостатній рівень забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами;

- фактична відсутність системи організаційно - планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах;

- недостатній рівень надання медичної допомоги потерпілим у ДТП.

Частково проблема безпеки дорожнього руху вирішується діючою обласною комплексною програмою з підвищення безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки, проте через недофінансування не виконується або не повністю виконується ряд важливих заходів, зокрема: впровадження комплексу технічних засобів (апаратури) автоматизованих систем контролю за дорожнім рухом; підвищення ефективності роботи підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та надання невідкладної медичної допомоги постраждалим у ДТП при проведенні аварійно-рятувальних робіт; покращення матеріально-технічної бази підрозділів Державтоінспекції.

Оскільки зазначені заходи мають вирішальне значення для підвищення рівня безпеки руху і не можуть бути вирішені без залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, виникає потреба фінансування їх в рамках районної цільової програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом покращення ефективності управління безпекою дорожнього руху, створення безпечних та комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі району, здійснення комплексу заходів з удосконалення структури управління безпекою дорожнього руху на районному рівні, координації діяльності учасників програми.

Основним завданням є забезпечення безпечного перевезення пасажирів та вантажів, зниження негативного впливу автомобільного транспорту на довкілля, формування суспільно значущих стереотипів транспортної культури й підвищення правосвідомості, оскільки недостатній рівень впливу держави й суспільства на учасників дорожнього руху зумовлює байдуже ставлення до можливих наслідків ДТП, відсутність розуміння учасниками дорожнього руху причин виникнення ДТП, недостатнє залучення населення до діяльності стосовно попередження ДТП.

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху передбачено основними заходами Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року.  

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Реалізація програми здійснюватиметься шляхом посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху учасниками дорожнього руху, зокрема суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів на автомобільних дорогах району, популяризації і вивчення Правил дорожнього руху та законодавства про автомобільний транспорт у навчальних закладах, підприємствах та установах, покращення експлуатаційного стану та розвитку автомобільних доріг, удосконалення організації дорожнього руху, підвищення безпеки дорожнього руху та впровадження комплексу технічних засобів для контролю за дорожнім рухом, проведення реконструкції та ремонту вулично-дорожньої мережі, підвищення ефективності роботи підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та надання медичної допомоги постраждалим у ДТП та при виникненні надзвичайних ситуацій.

В умовах збереження наявних тенденцій розвитку ситуації на території Тернопільської області протягом трьох років буде проведено удосконалення системи управління безпекою дорожнього руху у поєднанні з модернізацією та розширенням транспортних мереж; створено перспективну та ефективну систему управління у сфері дорожнього руху; ліквідовано аварійно-небезпечні ділянки на дорогах державного значення та комунальної власності; проведено капітальний та поточний ремонти доріг, мостів та інших інженерних споруд на дорогах державного значення та комунальної власності; покращено експлуатаційний стан доріг в сільській місцевості та доріг комунальної власності.

Впровадження заходів до 2016 року дасть змогу зменшити кількість фатальних (смертельних) випадків у ДТП до 30 відсотків.

Загалом у результаті реалізації Програми очікується значно підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити рівень тяжкості їх наслідків, мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок дорожньо-транспортних пригод, підвищити ефективність державної політики у   сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі, підвищити рівень   дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

Термін виконання обласної цільової Програми розраховано на період 2013-2015 років.

 

Ресурсне забезпечення обласної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки

                                                                                                                             тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, всього,                      

у тому числі:

416,67

476,79

497,4

1390,86

державний бюджет

330,39

401,71

421,49

1153,59

обласний бюджет

2,85

1,9

1,9

6,65

бюджети міста, сіл

83,43

73,18

74,01

230,62

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники  

 

Основним завданням Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам, зміна тенденції надвисокої небезпеки дорожнього руху, постійний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства в частині забезпечення безпеки дорожнього руху.

За умов реалізації заходів Програми прогнозується зупинення зростання показників аварійності з подальшим їх зниженням, при цьому найбільш помітні зміни у динаміці показників аварійності повинні бути у 2015 році, що зумовлено ефектом "накопичення" впливу реалізованих за два попередні роки заходів.

Реалізація заходів цільової Програми дозволить:

- впровадити системи контролю і автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на автомобільних дорогах та на вулицях і перехрестях міста;

- щороку знімати з обліку місця концентрації ДТП на автомобільних дорогах;

- щороку проводити установку або заміну на автомобільних дорогах, вулицях і перехрестях міст дорожніх знаків, сигнальних стовпчиків;

- підвищити пропускну спроможність вулиць районного центру;

- стимулювати учасників дорожнього руху до посилення дисципліни;

- впровадити у широке використання сучасні технології та технічні засоби організації дорожнього руху та нагляду за його виконанням;

- покращити дорожню інфраструктуру;

- покращити роботу рятувальних служб під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод;

- прищепити учням та студентам початкове уявлення про норми поведінки на дорогах.

Загалом у результаті реалізації Програми очікується значно підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити рівень тяжкості їх наслідків, мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок дорожньо-транспортних пригод, підвищити ефективність державної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, поліпшити стан вулично-дорожньої мережі, підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

Реалізація Програми забезпечить підвищення рівня безпечних умов дорожнього руху на дорогах, вулицях міста, сіл та зменшення на них кількості дорожньо-транспортних пригод, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі у 2015 році на 30%. 7. 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація робіт з виконання заходів і завдань Програми здійснюватиметься відділом розвитку інфраструктури районної державної адміністрації та РВ УМВС України в Тернопільській області. Планування освоєння бюджетних та позабюджетних коштів, а також відповідне звітування забезпечуватимуться відповідальними виконавцями Програми. 

6. Напрямки діяльності та заходи обласної цільової програми підвищення рівня  безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан­ня заходу

Виконавці

Дже­рела фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень по роках

Очікуваний результат

всього

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Посилення контролю за дотриманням правил до­рожнього руху учас­никами дорожнього ру­ху, зокрема суб’єктами господарювання, які на­дають послуги з переве­зення пасажирів і ванта­жів на автомобільних дорогах області

1. Систематичний аналіз дорожньо-транспортного травматизму

2013-2015

ВДАІ РВ УМВС Укра­їни в області, по­стійнодіюча коорди­наційна рада з питань безпеки дорожнього ру­ху на автомобільному транспорті в районі, виконавчі комітети міської та сільських рад

-

-

-

-

-

Постійний контроль за дотри­манням вимог чинного зако­нодавства в частині забез­печення безпеки дорожнього руху.

2.

Популяризація і вивче­ння Правил дорожнього руху та законодавства про автомобільний тра­нспорт у навчальних за­кладах, підприємствах та установах

1. Попередження ди­тячого дорожньо-транспортного трав­матизму.

 

2013-2015

ВДАІ РВ УМВС України в області, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Обласний бю­джет,

бю­джет міста

6,62

 

6,62

2,85

 

2,85

1,9

 

1,9

1,9

 

1,9

Облаштування дитячого автомістечка в м.Бережани

 

3.

Покращення експлуата­ційного стану та розви­ток автомобільних доріг державного і місцевого значення, комунальних доріг в області

1. Здійснення конт­ролю за стихійним будівництвом при­дорожнього сервісу. При плануванні та затвердженні про­ектів в обов’язковому порядку враховувати наявність стоянок для транспортних засобів

2013-2015

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господа­рства районної держа­вної адміністрації, філія «Бережанський райав­тодор», управління Де­ржкомзему у Бережа­нському районі, ВДАІ РВ УМВС України в об­ласті, виконавчі коміте­ти міської та сільських рад.

_

_

_

_

_

Сприяння підвищенню безпеки дорожнього руху. Недопущення перешкод у русі транспортних засобів та пішоходів. Ліквідація неорганізованих стоянок на тротуарах, газонах та інших місцях

2. Облаштування зу­пинок громадського транспорту заїзними «кишенями» та поса­дковими майданчика­ми відповідно до діючих норм

2013-2015

Філія «Бережанський райавтодор», виконавчі комітети міської та сільських рад

Держав­ний бю­джет,

бюджети міста, сіл

204,19

 

5,13

55,86

 

1,71

66,21

 

1,52

82,12

 

1,9

Підвищення рівня безпечних умов дорожнього руху на об’їзних дорогах вулицях міст, сіл та зменшення на них кількості дорожньо-транспорт­них пригод. Зниження ава­рійності на вулично-дорожній мережі на 10% щороку

3. Будівництво обхо­дів населених пунктів та транспортних роз­вязок

2013-2015

 

 

 

 

 

 

 

4.

Удосконалення органі­зації дорожнього руху, підвищення безпеки до­рожнього руху та впро­вадження комплексу технічних засобів для контролю за дорожнім рухом, проведення ре­конструкції та ремонту вулично-дорожньої ме­режі

1. Формування марш­рутної мережі з врахуванням про­пускної спроможності вулиць

2013-2015

ВДАІ РВ УМВС Укра­їни в Тернопільській об­ласті, виконавчі коміте­ти міської та сільських рад

Держав­ний бюджет,

бюджети міста, сіл

11,4

 

9,0

3,8

 

3,0

3,8

 

3,0

3,8

 

3,0

Підвищення пропускної спро­можності всіх вулиць м.Бережани

2. Розроблення про­екту організації до­рожнього руху на вуличній мережі

2013-2015

Виконавчі комітети мі­ської та сільських рад, ВДАІ РВ УМВС Укра­їни в Тернопільській області

Держав­ний       бюджет,

бюджети міста, сіл

254,94

 

0,38

68,49

 

-

91,32

 

-

95,13

 

0,38

3. Забезпечення освіт­лення вулиць та доріг

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Держав­ний бюджет,

бюджети міста сіл

342,46

 

185,6

76,1

 

66,93

114,16

 

57,82

152,2

 

60,86

Щороку по 2 населених пункти району

4. Реконструкція та встановлення нових засобів регулювання дорожнім рухом, світ­лофорних об’єктів, металевих огород­жень, засобів приму­сового зниження швидкості

2013-2015

ВДАІ РВ УМВС Ук­раїни в Тернопільській області, виконавчі комі­тети міської та сільсь­ких рад

Держав­ний бюджет,

бюджети міста, сіл

340,6

 

23,85

126,14

 

8,94

126,22

 

8,94

88,24

 

5,97

Встановлення 1 світлофорного обєкту та 1 засобу примусового зниження швидкості

Всього:

1390,86

416,67

476,79

497,4