Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

                                                         забезпечення пожежної безпеки Бережанського                                                         

району Тернопільської області  на 2012 - 2015 роки 

 

  1.  Паспорт 

 

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи районної державної адміністрації, районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки”.

3. 

Розробник програми 

Районний відділ Управління Держтехноген-безпеки у Тернопільській області  

4. 

Співрозробники програми 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи районної державної адміністрації, Служба цивільного захисту Територіального управління МНС України в Тернопільській області

5. 

Відповідальний виконавець програми 

Районний відділ Управління Держтехноген-безпеки у Тернопільській області 

6. 

Учасники програми

Відділ статистики у Бережанському районі, відділ освіти районної державної адміністрації,

Архівний відділ районної державної адміністра-ції, виконавчий комітет Бережанської міської ради, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

1)

етапи виконання програми

І етап - 2012 рік;

ІІ етап - 2013-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний та бюджет міста Бережани,

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

896.0 тис. гривень

1)

коштів районного бюджету

654.6 тис. гривень

2)

коштів бюджету міста Бережани

88.8 тис. гривень

3)

коштів бюджету сільських рад

152.6 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Запобігання виникненню пожеж, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки» є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

 

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей від вогню.

За останні п’ять років в районі виникло 141 пожежа, під час яких загинуло 6 людей. Вогнем знищено 94 будівлі різного призначення, 8 одиниць автотракторної техніки, 12 голів ВРХ (в т.ч. інші свійські тварини), 63 тони грубих кормів, народному господарству нанесено збитки на суму - 4 млн 574 тисячі гривень.

Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем - 59 (41,8 % від загальної кількості пожеж);
  • порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок - 32 (22,7%);
  • порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення - 12 (8,5%);
  • пустощі дітей з вогнем - 7 (5%).

 

Щороку в торговельну мережу району, області, та загалом у державі, поступає не сертифікована продукція протипожежного призначення, а саме: вогнегасники, системи пожежної автоматики, протипожежні двері, матеріали та речовини призначені для вогнезахисного обробляння дерев’яних та металевих конструкцій будівель тощо, що в цілому негативно впливає на їх загальний протипожежний стан.

Не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості з причин відсутності підрозділів місцевої пожежної охорони. Крім того через брак фінансування місцева пожежна команда (далі - МПК) рішенням Саранчуківської сільської ради припинила своє функціонування.

Будинки та споруди підприємств, установ та організації не у достатній кількості забезпечені первинними засобами пожежогасіння, не проводиться обробляння дерев’яних та металевих конструкцій вогнезахисними матеріалами та речовинами, не обладнуються системами пожежної автоматики та пожежогасіння, протипожежними дверима тощо. Особливо це стосується об’єктів з масовим перебуванням людей, архівного відділу районної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської та сільських рад, тощо.

Протипожежне водопостачання населених пунктів знаходиться у незадовільному стані, особливо це відчутно у сільській місцевості, де ще існують, так звані, безводні райони. Велика кількість наявних гідрантів, водонапірних веж потребують заміни та ремонту. А нестача води, її відсутність узагалі на місці події чи велика відстань до будь-якого вододжерела приводить до більш тривалого часу на локалізацію та ліквідацію пожежі або іншої надзвичайної події, що в свою чергу приводить до великих матеріальних втрат, а нерідко і до загибелі людей.

Залишається проблемним питання і виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження, підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами тощо.

Значна кількість пожеж виникає через пустощі дітей з вогнем, де діти граючись, наприклад, сірниками, просто не усвідомлюють наслідки таких ігор. Маленькі винуватці самі часто стають жертвами вогню, що уже само по собі є великою трагедією як для батьків, так і для нашого суспільства. Тому питання виховання у дітей обережного ставлення до вогню, навчання їх правилам пожежної безпеки та діям у разі виникнення пожежі в рамках проведення щорічних фестивалів дружин юних пожежних на місцевому, районному, обласному та Всеукраїнському рівнях є важливим заходом з попередження виникнення таких пожеж.

У 2011-2012 роках проблемні питання у сфері пожежної безпеки розв’язувались та розв’язуються в межах діючої на сьогоднішній час «Комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанського району на 20011-2013 роки», що передбачені її другим етапом.

Ця програма не виконується в повному обсязі через обмеженість фінансування.

Станом на 01 жовтня 2012 року в районі виникло 32 пожежі, що на 26% менше за аналогічний період 2011 року, внаслідок яких загинуло 0 осіб (-100%). Унаслідок пожеж нанесено матеріальних збитків на суму – 252 тисячі гривень.

По 1-й-х основній причині виникнення пожеж за вказаний період спостерігався ріст, а саме:

-         порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок - 20 пожеж (ріст на 11 % за аналогічний період 2011 року);

Відповідно до вищенаведених даних, актуальність проблеми щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів району є однією із найважливіших проблем на сьогоднішній час. Кошторис державних установ майже не передбачає виконання заходів з питань пожежної безпеки, що негативно впливає на протипожежний стан їх об’єктів, а тому фінансування протипожежних заходів за рахунок районного бюджету є важливою необхідністю.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою цільової соціальної програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей (далі — об’єкти) та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки на території Бережанського району.

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та     джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення законодавчої, науково-технічної і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах.

Державною цільовою соціальною програмою забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590, передбачено основний варіант розв’язання проблеми, а саме: впровадження програмного підходу до формування політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу, що дасть змогу:

залучити до розв’язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством;

створити підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню з урахуванням досвіду європейських держав умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями та зменшенню фінансового навантаження на національну економіку;

підвищити рівень захисту від пожеж об’єктів та населених пунктів. 

Отже, оптимальним є варіант, реалізація якого дасть змогу істотно підвищити стан пожежної безпеки в Бережанському районі.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямками:

створити підрозділ місцевої пожежної охорони в населеному пункті  с. Підвисоке, що сприятиме створенню умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями та зменшенню фінансового навантаження на економіку району;

підвищити рівень захисту від пожеж архівного відділу районної державної адміністрації;

підвищити рівень захисту від пожеж об’єктів та населених пунктів району;

упровадити на даних об’єктах новітні системи протипожежного захисту (АПС, АСПГ, системи оповіщення, димовидалення, передавання тривожних сповіщень тощо);

підвищити вогнестійкість будівельних конструкцій шляхом проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій та встановлення пристроїв блискавкозахисту;

підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів і об’єктів аграрного та промислового секторів економіки району;

технічне переоснащення об’єктів шляхом впровадження новітніх наукових досягнень, їх оснащення сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж тощо.

Програму передбачається виконувати двома етапами.

На першому етапі (2012 рік) планується провести аналіз стану пожежної безпеки в районі, забезпечити ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в районі, здійснення щороку згідно із законодавством контролю за відповідністю продукції, що реалізується через торгівельну мережу, а на другому етапі (2013—2015 роки), за умови належного фінансування, сприятиме виконанню завдань та здійсненню заходів, передбачених Програмою.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 896 тис гривень, з них 654,6 тис. грн..за рахунок районного бюджету, 88,8 тис. грн. за рахунок бюджету міста Бережани 152,6 тис. грн.. за рахунок бюджетів сільських рад.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

Таблиця 1

 

Ресурсне забезпечення цільової соціальної програми

забезпечення пожежної безпеки Тернопільської області на 2012 – 2015 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Етапи виконання по роках

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

Обсяг ресурсів,

усього, у тому числі:

-

107,6

476,2

312,2

896,0

районний бюджет

-

74,2

372,2

208,2

654,6

міський бюджет міста Бережани

-

20,8

34,0

34,0

88,8

сільські бюджети

-

12,6

70.0

70,0

152,6

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (за роками) виконання Регіональної програми, що наведені в таблиці спрямовані на підвищення ефективності державного управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння.

Виконання Програми дасть змогу:

створити ефективну багаторівневу систему управління діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

привести протипожежний стан об’єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

забезпечити високий рівень протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об’єктів природно-заповідного фонду;

знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

забезпечити мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у місті та сільській місцевості;

забезпечити подачу води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання. 

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у таблиці 2. 

Показником ефективності є зниження загальних матеріальних втрат від пожеж, як результат обчислення суми витрат на виконання Програми 896 тис. гривень на 1% зниження орієнтованого показника матеріальних втрат (20%), і становить 152 тис.гривень. 

За результатами Аналізу пожеж в районі, проведеного фахівцями Бережанського районного відділу Управління Держтехногенбезпеки в області, тільки за 2010-2011 роки середній показник загальних матеріальних втрат від пожеж становить більше 4 млн гривень . Загальні матеріальні втрати від пожеж визначаються сумою прямих та побічних збитків від пожеж. Тож невжиття невідкладних заходів до поліпшення стану протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів може призвести до загальних економічних збитків від пожеж за 2012—2015 роки на суму близько 7 млн гривень.

Результат обчислення суми збитків 7 млн гривень з витратами на виконання завдань і заходів Програми 506.082 тис. гривень вказує на ефективність Програми, що свідчить із нижченаведеного.

За динамікою кількості пожеж за 6 останніх років (найнижча кількість пожеж у 2009 році – 43, найвища кількість пожеж у 2011 році – 57), встановлено, що найбільша різниця між роками у їх виникненні становить 19 пожеж, а середній показник виникнення пожеж у цей період становить 45 пожеж (різниця від найвищої кількості пожеж у 2011 році – 14 пожеж).

Це дає змогу припустити, що прогнозоване зменшення кількості пожеж в районі від найбільшої кількості їх виникнення за вказаний період буде становити 22,8%.

Цей показник, у разі виконання завдань і заходів Програми та стабілізації ситуації з пожежами в районі, вказує на те, що економічні збитки від пожеж також орієнтовно зменшаться на 20 відсотків і становитимуть близько 1 млн гривень.

Економічні результати від виконання завдань і заходів Програми, оцінюються як різниця між можливими збитками від пожеж у разі невиконання Програми та можливими збитками у разі її виконання і становлять 1,7 млн гривень.

Економічний ефект здійснення завдань і заходів, передбачених Програмою, як різниця між економічними результатами, досягнутими у результаті здійснення зазначених заходів, і витратами на них, становить 758 тис. гривень.

Таким чином, економічний ефект від здійснення завдань і заходів, передбачених Програмою, становитиме понад 2 млн гривень. 

У результаті виконання завдань створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для забезпечення пожежної безпеки неможливе. 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Здійсненням заходів, визначених цільовою соціальною програмою забезпечення пожежної безпеки, покладається на виконавців зазначених у програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань здійснює районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області.

Виконавці, які зазначені у програмі, раз на півріччя подають в районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області інформацію про стан та результати її виконання.

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області проводить узагальнення поданої інформації та подає її управлінню економіки районної державної адміністрації.

 

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 

Таблиця 2

Показники продукту виконання заходів Програми по роках

 

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Вихідні дані на

завершення програми

З них по роках

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показники продукту Програми

1.

Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої           пожежної охорони.

од.

0

1

-

1

-

-

2.

Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем                                 протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу,

електрообладнання будівель та споруд, державних архівів в        

областях, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад

та трудових архівів.

к-ть

0

1

-

1

1

1

3.

Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст,

селищ міського типу, об’єктів та здійснення комплексу заходів щодо

приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж

у відповідність з вимогами нормативно-правових актів.

шт.

0

41

-

14

14

13

4.

Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти

пожежного та техногенного спостереження.

к-ть

0

17

-

6

6

5

5.

Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення

конструкцій вогнетривкими сумішами.

к-ть

0

17

-

6

6

5


6. За напрямками діяльності та заходів

цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки Тернопільської області на 2012 - 2015 роки

 

1. Організаційне забезпечення пожежної безпеки

  

№ з/п

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень у тому числі:

Очікуваний результат

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Разом

 

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в районі, кожному населеному пункті, на підприємствах, в установах                 та

організаціях, розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із

запобігання пожежам та загибелі на них людей

2012-2015

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області,

Служба Цивільного захисту Територіального управління МНС України у Тернопільській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації спільно з виконавчими комітетами міської та сільських рад

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

-

-

-

-

-

За результатами проведе-ного аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в районі (в т.ч. у кожному, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях) розробляється комплексний план заходів із запобігання пожежам, загибелі на них людей та нанесення матеріальних збитків.

 

2.

Забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в в кожному населеному пункті району,, на підприємствах, в установах та організаціях шляхом збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та їх наслідки

2012-2015

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області, Служба Цивільного захисту Територіального управління МНС України у Тернопільській області, управління статистики Бережанського району

державний бюджет

-

0,2

0,2

0,2

0,6

Щорічна статистична звіт-ність дасть змогу проаналі-зувати стан пожежної безпеки в області, визначити шляхи та напрями, поперед-ження виникнення пожеж з основних причин та загибелі на них людей, зменшення матеріальних втрат від пожеж, розв’язання інших проблемних питань з питань пожежної безпеки

 

3.

Здійснення щороку згідно із законодавством контролю за відповідністю продукції, що реалізується через торговельну мережу, вимогам пожежної безпеки та за діяльністю випробувальних лабораторій, які проводять випробування такої продукції

2012-2015

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області

за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади

-

-

-

-

-

Запобігання потрапляння в торгівельні мережі та на ринок продукції, що не відповідає вимогам пожеж-ної безпеки, та несертифі-кованих виробів проти пожеж-ного призначення

4.

Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони

2014-2015

Служба Цивільного захисту Територіального Управління МНС України у Тернопільській області, районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації спільно з виконавчим комітетом Підвисоцької сільської ради

Районний

бюджет, сільський бюджет

-

 

290

-

290

Забезпечення належного рівня пожежної та техноген-ної безпеки населення.

Створення підрозділу місце-вої пожежної охорони по роках:

2013 - 1 команда.

 

5.

Приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель та споруд, архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради (без влаштування автоматичної системи пожежогасіння) у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.

2013-2015

Архівний відділ районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради, районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області

Районний

та бюджет міста Бережани

-

40

90

90

220

Очікуваний результат у районному архіві по роках:

2013

– розроблення проектної документації на системи протипожежного захисту (АПС, систем оповіщення, передавання тривожних сповіщень), пристроїв блис-кавкозахисту та робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій;

- початок виконання робіт з монтажу протипожежних перешкод (двері, люки тощо);

- придбання та встановлення первинних засобів пожежогасіння;

- проведення щорічного ремонту електромереж;

2014

- початок виконання робіт з монтажу систем проти по-жежного захисту (АПС, систем оповіщення, переда-вання тривожних спові-щень);

- виконання робіт з монтажу пристроїв блискавкозахисту та робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій;

- завершення виконання робіт з монтажу проти по-жежних перешкод (двері, люки тощо);

- здійснення щорічного огляду та проведення технік-ного обслуговування пер-винних засобів пожежо-гасіння та ремонту електро-мереж;

2015

– завершення робіт з монтажу систем проти по-жежного захисту;

- здійснення технічного обслуговування та пожеж-ного спостерігання цих систем;

- здійснення щорічного огляду та проведення технік-ного обслуговування пер-винних засобів пожежога-сіння та ремонту електро-мереж.

6

Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міст, об’єктів та здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів

2013-2015

Виконавчі комітети

міської та сільських рад,

Служба Цивільного захисту Територіального управління МНС України у Тернопільській області

 

Районний,

та бюджет міста Бережани

-

47

54

47

148

Покращення стану протипожежного водопостачання міст, селищ міського типу, об’єктів, зменшення часу на пошук справних вододжерел та забору води пожежними автомобілями, що відповідно впливає на час ліквідації пожежі і зменшення матеріальних втрат. Всього 41 шт. гідрантів, водоймищ, водонапірних веж, з них по роках:

2013 – 13 шт.;

2014 – 15 шт.;

2015 – 13 шт.,

7

Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження, з них:

2013-2015

Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації спільно з виконавчими комітетами

міської та сільських рад

Служба Цивільного захисту Територіального Управління МНС України у Тернопільській області, районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області

Районні та міський бюджет

-

4,104

9,576

9,576

23,256

Виведення сигналів від систем пожежної автома-тики на пульти пожежного та техногенного спостере-ження.

Всього 17 об’єктів, з них по роках:

2013 – 3;

2014 – 7;

2015 – 7,

8

Підвищення вог-нестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами

2013-2015

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації спільно виконавчими комітетами

міської та сільських рад

Районні та міський бюджет

-

 

18,12

 

27,18

 

31,71

 

77,01

Просочення конструкцій вогнетривкими сумішами підвищить вогнестійкість будинків та споруд, уповільнить їх знищення вогнем та ступінь пошкодження до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Всього 17 об’єктів, з них по роках:

2013 – 3

2014 – 6

2015 – 8

9

Проведення щороку обласного та Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників

2013-2015

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради

обласний бюджет

-

-

2,0

2,0

4,0

Популяризація серед дітей та молоді здорового способу життя. Формування у дітей та підлітків відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобут-тя практичних навичок та умінь поведінки в екстра-мальних ситуаціях під час виникнення пожеж.