Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

П Р О Г Р А М А

поводження з твердими побутовими відходами в

Бережанському районі на 2012 – 2014 роки

 

1. Паспорт

1.  

Ініціатор розробки програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2.  

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Державна "Програма поводження з твердими побутовими відходами", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р.   № 265, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 листопада 2012 року №256-од «Про схвалення цільової програми Поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2014 роки в Бережанському районі»

3.  

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.  

Співрозробник Програми

Виконавчі комітети міської та сільських   рад

5.  

Відповідальний виконавець

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

6.  

Учасники Програми

Відділи надзвичайних ситуацій, розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» міністерства охорони здоров’я України, Бережанське міське комунальне підприємство «Господар», міська та сільські ради.

7.  

Термін реалізації програми

2012-2014 роки

8.  

Етапи виконання програми

-

9.  

Перелік бюджетів які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Державний та місцеві бюджети, кошти підприємств

10.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі : (тис.грн.)

  1. 2995                                                 млн.грн.

11.  

Кошти державного бюджету

  1. 2795                                                млн.грн.

12.  

Кошти місцевого бюджету

0.200                                               млн.грн.

13.  

Кошти інших джерел

млн.грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

В районі, як і в Україні в цілому існує багато проблем, пов’язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів розміщуються на звалищах, які розташовані в неприйнятних місцях та неналежним чином експлуатуються, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. Охоплення послугами зі збирання відходів у більшості населених пунктів недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу.

Основними завданням програми є забезпечення належного санітарного стану населених пунктів:

- впорядкування сміттєзвалищ і переведення їх в полігони та зменшення об’ємів захоронених на них відходів;

- впровадження засобів механізації сучасного технічного рівня та оновлення парку сміттєвозних машин, контейнерного господарства;

- впровадження новітніх високоефективних екологічно безпечних технологій та ресурсозберігаючих технологій, які базуються на комплексному поєднанні різних методів перероблення твердих побутових відходів.

 

3. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючої системи санітарного очищення і прибирання, сфери поводження з ТПВ

     У 57 населених пунктах району кожного року накопичується   близько 35 тис. куб. метрів твердих побутових відходів (далі - побутові відходи), які захоронюються на 37-ми місцевих сміттєзвалищах площею майже 17,3 гектара.

     Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів. Рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради від 18 серпня 2010 року виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів та їх знешкодження на території Бережанської міської ради визнано ТзОВ„Компанія„Еко-Інвест”.  

         На даний час вивезення твердих побутових відходів з міста Бережани, сіл Лісникита Рай, Куряни та Підвисоке здійснює ТзОВ„Компанія„Еко-Інвест”.

Вивезення твердих побутових відходів з 250 контейнерів розміщених на території населених пунктів району здійснюється спеціазованим автотраспортом ТзОВ „Компанія „Еко-Інвест”, місто Бережани користується полігоном, площею 6,0 га, розташованим на землях Курянівської сільської ради поблизу села Павлів.

В сільських населених пунктах району вивезення здійснюється найманим транспортом .

Через невідповідне зберігання побутових відходів на сміттєзвалищах вони стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах та небезпечним джерелом інфекцій. Водночас сміттєзвалища є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже усі сміттєзвалища потребують невідкладної санації та рекультивації. У багатьох селах триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. У сільських населених пунктах побутові відходи часто накопичуються у природних рельєфних утвореннях - балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, стають насичені забруднюючими речовинами, та потрапляють у водні об'єкти. Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різновидність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю.

       Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

         Для досягнення цієї мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

- впровадити нове обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;

- вжити заходів щодо реформування системи санітарного очищення;

- проводити рекультивацію земельних ділянок після закриття сміттєзвалищ;

     Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного розв'язання та фінансування заходів, як на місцевому, так і на державному рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державний і місцеві бюджети, кошти підприємств (за їх згодою), які забезпечують санітарне очищення населених пунктів).

 

4. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та   основних заходів Програми.

     Визначені завдання передбачається розв'язати за такими напрямами :

- організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;

- забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;

- застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу, спалювання та інших способів утилізації або видалення компонентів на міському полігоні ТПВ;

- забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля, виведених з експлуатації сміттєзвалищ;

- проведення впорядкування та рекультивації земельної ділянки в с.Павлів Курянівської сільської ради;

- створення сучасного полігону побутових відходів із знешкодженням фільтрату у Бережанському районі.

 

5. Узагальнені дані та показники Програми, контроль і звітність про її виконання

   В ході реалізації Районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012– 2014 роки передбачається побудувати полігон твердих побутових відходів в м. Бережани, який відповідатиме сучасним вимогам щодо зберігання, утилізації та сортування твердих побутових відходів.

До 2014 року провести заходи з впорядкування, реконструкції, рекультивації сміттезвалища в с. Павлів Курянівської сільської ради. 

Також провести заходи щодо:

- створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами;

- реформування системи управління у сфері поводження з побутовими відходами;

- стабілізації фінансово-економічного стану Бережанського міського комунального підприємства «Господар» ;                    

- забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів;

- забезпечення проведення моніторингу побутових відходів;

- створення інформативної бази для своєчасного коригування та виконання програми;

- впровадження роздільного (за компонентами) збору ТПВ;     

- впровадження комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу;  

- досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів;

- забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства;

- впровадження нового вітчизняного обладнання у сфері поводження з побутовими відходами.

За рахунок залучення коштів приватних інвесторів та Бережанського РайСТ планується створити мережу приймальних пунктів вторинної сировини.

Одним із прогресивних заходів, що відповідатиме європейським стандартам, планується впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Бережанському районі, шляхом придбання різнокольорових контейнерів для збору окремих видів ТПВ та проведення відповідної організаційно – роз’ясню вальної роботи серед населення через засоби масової інформації.

Надзвичайно важливим для забезпечення належного рівня збирання твердих побутових відходів у районі є придбання нової сміттєзбиральної техніки, що відповідатимуть вимогам часу.

 

       Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:

-відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації;

- виконавчі комітети міської та сільських рад;

- Бережанське міське комунальне підприємство «Господар»;

         Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти місцевого бюджету;

- залучення приватного капіталу.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені у додатку.     Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

 

6. Заключення

     Виконання Програми дасть змогу:  

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

- поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

- перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

            Заходи щодо забезпечення впровадження районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012 – 2014 роки та орієнтовний обсяг їх фінансування наведенні в додатках.