Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

щодо реалізації конвенції про права інвалідів

на період до 2020 року

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації                від 13 листопада  2012 року № 948-од «Про проект обласної цільової програми щодо реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року»

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділи розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, культури та туризму районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Відділи розвитку інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, культури та туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад .

7.

Термін реалізації програми

2012-2020 роки

 

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I-     етап 2012-2016 роки

   ІІ - етап 2017-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Коштів не потребує

9.

Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

У межах асигнувань з державного бюджету

 

коштів місцевого бюджету

-

 

коштів інших джерел

Не потребує

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Ця Програма спрямована на підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, подальшого забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту, удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар'єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права і на популяризацію положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній..           В районі забезпечено достатній рівень доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, але недостатній в питаннях благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту. Рівень доступності до установ соціальної сфери становить 100 %.

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.

Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити виконання таких завдань:

- підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості і гідності;

 - подальше створення для інвалідів безперешкодного доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту;

- удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

- запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

- унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності.

Мета програми і заходи відповідають пріоритетним напрямкам і стратегії розвитку району. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою вирішення основних завдань Програми управління праці та соціального захисту населення, відділи розвитку інфраструктури, охорони здоров'я, освіти , культури та туризму районної державної адміністрації:

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми;

- створюють умови для ефективної діяльності громадських організацій інвалідів;

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення інвалідів шляхом надання натуральної допомоги та адаптації їх в суспільстві;

- забезпечують щорічне відзначення в районі пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни, Міжнародного дня людей похилого віку, Міжнародного дня інвалідів.

Програма складається з двох етапів I етап 2012 – 2016 роки, II етап 2017 -2020 роки.

На I етапі – забезпечити у повній мірі починаючи з 2013 року потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації.

На II етапі – збільшити облаштування об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів до 2020 року.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості і гідності;

 - подальше створення для інвалідів безперешкодного доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту;

- удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

- запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

- унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

- забезпечення у повній мірі починаючи з 2013 року потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації.

- залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності.

Програма щодо реалізації конвенції про права інвалідів на період до 2020 року дасть можливість адаптувати людей з обмеженими фізичними можливостями у суспільство, задовольнити їх потреби нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності.

За термін дії програми буде збільшено облаштування об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту з урахуванням потреб інвалідів до 2020 року.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації районній державній адміністрації щороку до 5 січня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації подає головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації щороку до 10 січня.

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми щодо реалізації                                                                          Конвенції про права інвалідів на період до 2012 року

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

№ з/п

Назва напряму діяльності завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-     вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

Етап I

Етап II

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

.

Організа-ційно-координа-ційна діяльність

1. Враховувати під час опрацювання і підготовки нормативних документів щодо боротьби з дискримінацією в Україні положення Конвенції про права інвалідів, у тому числі щодо виявлення, усунення, та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності. 

Постійно

Управляння та відділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад.

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві
 
 
 

2. Залучати представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності.

Постійно

Управляння та відділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад.                                                                                                                                                                                                                                

У межах асигнувань з державного бюджету

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

3. Забезпечувати доступ інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури та спорту.

2012 - 2020 роки

Управляння та відділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громад-ського та цивільного призначення

4. Забезпечити доступ інвалідів допсихолого-психотерапевтичної допомоги та соціально-правової допомоги методом проведення тренінгів, круглих столів, індивідуальних занять.

2012 - 2020 роки

Відділи охорони здоров'я, освіти , управління праці та соціального захисту населення районної державної     адміністрації виконавчі комітети міської та сільських рад.

 

 

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

5. Сприяти у забезпеченні маршрутів   транспортних засобів пристосованих для перевезення інвалідів.

2012 - 2020 роки

Відділ   розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

У межах асигнувань з державного бюджету

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

Покращення доступу до об’єктів

6. Удосконалити порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг.

2012 - 2013 роки

Відділ охорони здоров’я,      управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

У межах асигнувань з державного бюджету

   -

 

-

-

-

-

-

-

-

-

покращити медичне забезпечення інвалідів

 

7. Запровадити компютеризовану систему ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують.

2012 - 2013 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрац1ії

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

покращити медичне забезпечення інвалідів області

8. Мінімізувати стандарти необхідних обстежень для проходження медико-соціально-експертної комісії, виходячи з їх доцільності для окремих нозологічних форм захворювань.

2012 - 2015 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дасть можливість покращити медичне забезпечення інвалідів

9. Забезпечити розроблення індивідуальних планів реабілітації хворих на до комісійному етапі за участю лікуючого лікаря та профільних лікувально-консультативних комісій з подальшою корекцією їх реабілітологами медико-соціально-експертної комісії.

Постійно

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

 

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дасть можливість покращити медичне забезпечення інвалідів

 

10. Задовольнити в повній мірі потребу інвалідів у технічних та інших засобах реабілітації.

2012 - 2013 роки

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повністю забезпечити потребу у технічних та інших засобах реабілітації

11. Здійснювати призначення та виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування відповідно до чинного законодавства.

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

12. Передбачити у навчальних програмах загальноосвітніх шкіл і , вищих навчальних закладів навчальних курсів „Інваліди: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права інвалідів з метою підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.

2012 - 2020 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

 

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

13. Спільно із обласним відд-іленням Фонду соціального захисту інвалідів визначати потребу в обладнанні та можливості надання фінансової допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг).

2012 - 2020 роки

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

14. Забезпечити діяльність консультативного центру з пошуку роботи для молодих людей з особливими потребами та сприяння їх адаптації в суспільство.

2012 - 2020 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

15. Забезпечити широке висвітлення заходів із роз'яснення проблем людей з інвалідністю, реалізації в Україні Конвенції про права інвалідів та пропагування участі осіб з обмеженими фізичними можливостями в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Редакція газети «Бережанське віче», районне радіомовлення

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

16. Підготовка та проведення районного і участь у обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами „Повір у себе”

 

Грудень 2012-2020 років

РЦСССМ, управлі-ньня праці та соцзахисту насе-лення, відділ освіти районної державної адміністрації, вико-навчі комітети міської та сільрад.

Додатко-вого фінансува-ння не потребує

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві

 

17. Забезпечення надання соціальних послуг сім’ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах та в яких існує проблема інвалідності.

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді району

У межах асигнувань з державного бюджету

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Адаптація інвалідів у суспільстві