Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
                                                                                                                                         РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

 протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки   

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров’я Бережанської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1341-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки”

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.01.2013 року № 18-од «Про проект обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки»

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я Бережанської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління праці та соціального захисту населення  Бережанської районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я Бережанської районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ охорони здоров’я Бережанської районної державної адміністрації , управління праці та соціального захисту населення  Бережанської районної державної адміністрації,

виконком  Бережанської міської ради

7.

Термін реалізації програми

2013-2016 роки

1)

етапи виконання програми

І етап:  2013, 2014 роки

ІІ етап: 2015, 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний

 

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 

 

 241,0 тис. грн.

 

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

            Майже третина населення Землі заражена туберкульозом, при цьому кожні двадцять секунд від цього захворювання вмирає одна людина.

             ВООЗ визначила 27 країн, на які припадає 85% всіх випадків туберкульозу з множинною лікарською стійкістю. Перші п'ять місць у цьому списку займають колишні радянські республіки: Азербайджан, Молдова, Казахстан, Узбекистан та Україна.

             Заходи, що вживають у всьому світі для боротьби з туберкульозом, дають свої результати. Сьогодні масштаби цієї епідемії продовжують скорочуватися, але це відбувається дуже повільно. Мільйони людей проходять лікування завдяки скоординованим національним зусиллям, проте мільйонам людей воно, як і раніше, недоступне.

             В Україні планується прискорити виявлення туберкульозу у людини шляхом запровадження удосконаленої методики діагностики.

             За 5 років в Україні вдалося зменшити рівень захворюваності на туберкульоз на 17%,  а серед дітей – на 22% (якщо у 2005 році рівень захворюваності на 100 тис. населення становив 83,2, то за результатами             2010 року цей показник склав 68,4 на 100 тис. населення). Показник    смертності за ці ж 5 років вдалося зменшити на 29%.

             Таку позитивну динаміку важко буде втримати якщо не вжити дієвих заходів щодо вчасного виявлення та вчасного лікування туберкульозу.

             Захворюваність туберкульозом в Бережанському районі у 2011 році становила 70,9 випадки на 100 тис. населення (30 осіб), а у 2012 році 45,2 на 100 тис. населення (19 осіб), хоча і незначно, але ситуація покращується.

Турбує те, що незважаючи на зниження показника захворюваності, в районі на високому рівні залишається відсоток занедбаних форм туберкульозу серед уперше виявлених випадків – 40% в 2011 році, 50% - 2012 році.

           В районі функціонують лабораторії ( дві в районній лікарні, та одна в тубдиспансері), де проводиться діагностика туберкульозу шляхом мікроскопії мазка мокротиння.

           Верховна Рада України 16 жовтня 2012 року ухвалила Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки”.

Фінансування Програми протягом наступних 5 років передбачає виділення 1,83 млрд гривень, в тому числі з державного бюджету 1,24 млрд гривень, за рахунок Глобального Фонду – 592 млн гривень.

             Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації  від 25 січня 2013 року № 18-од розроблено Проект обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, на реалізацію якої передбачається виділення 38435,2 тис. гривень з обласного бюджету, в тому числікоштів районних бюджетів 2335,2 тис. грн.

              Головним компонентом протитуберкульозної роботи повинна бути профілактика та своєчасне виявлення хворих на туберкульоз, їх ізоляція та якісне контрольоване лікування.

              На виконання цих головних завдань спрямовані заходи районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на            2013 – 2016 роки.

 

3.      Визначення мети програми.

 

              Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу шляхом  застосування лабораторної та рентгенологічної діагностики, зменшення випадків запущених форм серед вперше виявлених хворих і поєднання комплексу методів ранньої діагностики, санітарно - просвітницької роботи та забезпечення контрольованого лікування відповідно стандартизованих схем, що дозволить значно знизити розвиток мультирезистентного туберкульозу серед контингентів хворих.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки

та етапи виконання програми

 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

- систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, соціальну рекламу здорового способу життя;

- координацію роботи відділу охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері запобігання поширенню туберкульозу;

- застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичного працівника;

- постачання протитуберкульозних закладів антимікобактеріальними препаратами в повному об’ємі;

- впровадження Національного електронного реєстру хворих на туберкульоз на обласному та районних рівнях;

- вжиття заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

- залучення закладів охорони здоров’я всіх форм власності до проведення своєчасної лабораторної діагностики туберкульозу із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння;

- надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї роботи громадськості.

 

 

Ресурсне забезпечення обласної цільової соціальної програми

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки

 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у  місцевому бюджеті, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

На виконання Програми передбачається залучити 241,0 тис. грн.:      2013 рік – 54,7 тис. грн., 2014 рік – 58,3  тис. грн., 2015 рік –  62,2 тис. грн.,  2016 рік – 65,8 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями програми стосовно поліпшення епідемічної ситуації є своєчасне виявлення нових випадків захворювання, зменшення кількості випадків  запущених форм серед уперше виявлених хворих і поєднання комплексу методів ранньої діагностики, санітарно - просвітницької роботи та забезпечення контрольованого лікування відповідно стандартизованих схем.

Виконання Програми дасть змогу:

- щороку знижувати не менш як на 1 відсоток рівень захворюваності та смертності від туберкульозу (становитиме 4% при виконанні програми);

- запобігати поширенню мультирезистентного туберкульозу;

- знизити показник частоти переривання лікування на 10 відсотків, утримувати кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли до  50  відсотків;

- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

- забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами;

- своєчасно виявляти хворих на туберкульоз.

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з державного та обласного бюджету, передбачених для запобігання поширенню туберкульозу.

Показник ефективності визначається, як співвідношення затрачених коштів (522,8 тисяч гривень) до продукту програми (зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу на 4%, становитиме 130,7 тисяч гривень 11%.

 


6. Напрями діяльності та заходи районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки

 з/п

Названапряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк

 виконання

 заходу

Виконавці

Джерела

 фінансува-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

 (вартість), тис. гривень, у тому

 числі по роках:

Очікуваний результат

2013

2014

2015

2016

 

1

Удосконале-ння системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорези-стентний

 

1.Проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержад-міністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержад-міністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

Вирішення питань чіткої взаємодії фтизіатричної служби з лікувально-профілактичними закладами загальної мережі; покращення матеріально-технічного оснащення лабораторної служби;

підвищення рівня кваліфікації спеціалістів сприятиме своєчасному

виявленню

нових випадків захворювання та відповідно зниженню кількості деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених:

-у 2013р. до 44%,

-у 2014р. до 41%,

-у 2015р. до 38%,

-у 2016р. до 36%.

2.Упровадження системи контролю якості у лабораторіях першого    третього рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу

Не потребує фінансування

-

-

-

-

3.Забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики

Не потребує фінансування

-

-

-

-

2

Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

 

Забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержад-міністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

Приведення обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами сприятиме здійсненню дійового контролю за виконанням обласної програми

3

Організація  діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу

 

1. Виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі  витратних матеріалів  для діагностики туберкульозу

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержа-дміністрації

Районний бюджет

3,0

3,4

3,7

4,0

Своєчасне виявлення нових випадків захворювання, ізоляція хворих та проведення кваліфікованого лікування відповідно до

існуючих стандартів.

Планується досягти проведення діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка

мокротиння 95% хворих, охоплення

населення профілактичними рентгенфлюорог-рафічними

оглядами щороку 50%, охоплення дитячого населення туберкулінодіаг-ностикою до 98%.

2.  Проведення діагностики туберкульозу за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, в частині видатків:

Районний бюджет

7,2

8,4

9,8

10,9

1) на обслуговування виїзних флюорографів;

Районний бюджет

5,4

6,1

7,0

7,9

2) на придбання рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

Районний бюджет

1,8

2,3

2,8

3,0

3.  Своєчасне здійснення туберкулінодіагностики

Районний бюджет

27,3

28,1

28,9

30,0

4. Забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування

Не потребує фінансування

-

-

-

-

5. Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої  категорій

Не потребує фінансування

-

-

-

-

6. Забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно

Не потребує фінансування

-

-

-

-

7. Забезпечення належного рівня роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої - четвертої  категорій

Не потребує фінансування

-

-

-

-

8. Забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз  на амбулаторному етапі

Не потребує фінансування

-

-

-

-

4

Протидія  поширенню мультирези-стентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикамен-тозною резистент-ністю

 

1. Формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

Забезпечення формування у хворих на мультирезистен-тний туберкульоз прихильності до лікування шляхом надання соціальної допомоги дасть

можливість успішного вилікування нових випадків мультирезистен-тного туберкульозу:

-у 2013р. до 40%,

-у 2014р. до 45%,

-у 2015р. до 55%,

-у 2016р. до 65%

2. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у закладах загальнолікувальної мережі

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

3. Проведення навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на регіональному рівні

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

4. Залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5. Поліпшення доступу  до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5

Здійснення заходів протидії  захворюванню на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД

1. Розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2013—2016 роки на районномурівні, включаючи профілактику, діагностику, ведення хворого на  ко-нфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінка спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

 

2. Забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

3. Забезпечення доступу хворих на  ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД)  до антиретровірусної терапії

Не потребує

фінансування

-

-

   -

-

4. Забезпечення обов’язкового проведення до- і післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5. Впровадження Національного і розроблення  районного плану заходів з інформування та залучення населення  до заходів з  профілактики захворювання на туберкульоз

 

Не потребує

фінансування

-

-

-

-