Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
                                                                                                                      РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року

 

1. Паспорт програми

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 2056-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року"

3.

Розробник програми

Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Управління праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, фінансове,  відділи освіти, охорони здоров'я, у справах сім’ї та молоді, культури і туризму, з питань фізичної культури та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр зайнятості, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

7.

Термін реалізації програми

2013-2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

 

 

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Кошти районного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

  1. 370010   гривень

9.1.

Коштів районного бюджету 

370010 гривень

9.2.

Коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. На сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини.

Останні статистичні дані ВОЗ свідчать: захворюваність дітей 7-14 років збільшилася майже на 35 %; зріс кількісний показник дитячої інвалідності.

Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Тому збереження здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Законом України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

В районі мешкає 4445 дітей шкільного віку, з них:  693   дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях,   33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   72 дітей-інвалідів, 9 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 790 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 77 талановитих та обдарованих, відмінників навчання, 35 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом літнього періоду 2010 року оздоровленням та відпочинком охоплено 2822 , що становить 68,9%  від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 53 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 188 дітей-інвалідів, 298 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1329 дітей, які перебувають  на диспансерному обліку, 13 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, 125 обдарованих дітей, 788 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом літнього періоду 2011 року оздоровленням та відпочинком охоплено 1699 дітей, що становить 42,3% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 19 дітей-інвалідів, 341 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 14 дітей з групи ризику, 339 обдарованих і талановитих дітей, 1506 дітей  були охоплені туристсько-екскурсійними подорожами.

Протягом літнього періоду 2012 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 2223 дітей що становить 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70 дітей-інвалідів, 593 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей, 600 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 9 дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 70 обдарованих і талановитих дітей, 22 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Під час дії попередньої програми протягом трьох років оздоровленням та відпочинком вдалося охопити  6744  дитини.

             В пришкільних таборах робота з дітьми була спрямована на розвиток їх здібностей і обдарувань, морально-духовних якостей, національної свідомості. В таборах проводились рухливі ігри та розваги, конкурси малюнка на асфальті, піші екскурсії в межах населених пунктів. З метою морально-духовного виховання проводились рольові ігри, бесіди. Учні відвідували Духовний центр в с.Зарваниця та Почаївську лавру.

          В таборах з дітьми працювали кваліфіковані педагоги. Діти були забезпечені гарячим харчуванням.

             Впродовж червня 2012 року діти мали змогу відвідати музеї міст Зборів, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Львів, здійснили поїздки по замках міст Бережани, Збараж, Кам’янець-Подільський.          

         З метою розширення кругозору учнів, виховання у них патріотичних почуттів, національної свідомості проводились екскурсії стежками Бережанщини та за її межами. Учні побували в Бережанському краєзнавчому музеї, музеї сім’ї Лепких у селі Жуків, шляхами національно-визвольної боротьби УПА, до меморіального конкурсу «Лисоня».

    Загалом, цьогоріч екскурсійними поїздками охоплено 1809 дітей, що складає 41% учнівського контингенту.

            Для порівняння, у минулому 2011/2012 навчальному році екскурсіями було охоплено1506 учнів, що склало 33,9 % учнівського контингенту.

            На проведення оздоровчої кампанії 2012 року з місцевого бюджету   використано 119775 грн., що на 10975 грн. більше ніж у минулому році.

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок  дітей.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.    

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є оздоровча,  організаційно-координаційна та освітньо-виховна діяльність.

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                                                                                                                           тис грн.                                                                                                                                                                                                                                              

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

117,62

126,93

125,46

370,01

Обласний бюджет

-

-

-

-

Коштів районного бюджету 

117,62

126,93

125,46

370,01

Кошти інших джерел

-

-

-

-

 

5. Координація та контроль за ходом виконання програми

            Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти райдержадміністрації.