Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

РАЙОННА   ПРОГРАМА     ВЕТЕРАН 

на 2010-2014 роки 

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми 

Управління праці та соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада 2009 року              № 868 «Про проект обласної програми «Ветеран» на 2010-2014 роки».

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління, відділи охорони здоров’я, розвитку інфраструктури, освіти, культури і туризму, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 

6.

Учасники програми

 

 

Фінансове управління, відділи охорони здоров’я, розвитку інфраструктури, освіти, культури, архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2010-2014 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І етап – 2010-2012,   ІІ етап – 2013-2014 роки

 

8.

Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний бюджет

Районний бюджет

Міський і сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми,   всього, в т.ч:

425 тис. грн..

9.1.

Коштів районного бюджету

425 тис.грн.

9.2.

Коштів інших джерел

Не потребує

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Одними із основних завдань даної Програми є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01.11.2009 року в районі проживає понад 4300 ветеранів війни. Серед них 3834 особи мають статус учасника війни, 267 осіб є учасниками бойових дій, 65 чол. - інвалідами війни, на 134 особи поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, не дивлячись на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо ветеранів, на рівні держави, їх виконання через обмежене фінансування з державного бюджету є недостатнім

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоровя та установ системи соціального захисту населення району на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на недостатньому рівні. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни по забезпеченню безоплатним зубопротезування, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню за рахунок коштів районного бюджету протягом     2005-2009 років забезпечено реалізацію основних положень програми “Ветеран” на 2005-2009 роки”, зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, надання нецільової грошової допомоги до річниці пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни, аварії на Чорнобильській АЕС, до Дня проголошення незалежності України, з нагоди дати відзначення визвольної боротьби ветеранів ОУН-УПА, у 2005 році виділено 11,4 тис. грн., у 2006 –        20,0 тис. грн., у 2007 – 22,0 тис. грн., у 2008 –15,0 тис. грн., у І півріччі 2009 року – 20,0 тис. грн.

Проте, незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування з коштів державного бюджету частини пільг та гарантій ветеранів, залишають проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання ветеранів та інвалідів війни, осіб, що мають право на пільги.

Прийняття районної програми “Ветеран” та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблемних потреб.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми «Ветеран» є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

З метою вирішення основних завдань програми управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації:

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання програми;

- створює умови для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів;

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- бере участь у щорічних відзначеннях в районі пам’ятних дат і подій Великої Вітчизняної війни, Міжнародного дня людей похилого віку.

Реалізацію районної програми «Ветеран» на 2010-2014 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                            (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

85.о

85.0

85.о

85.о

85.о

425.о

районний бюджет

85.о

85.0

85.о

85.о

85.о

425.о

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку;

- сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм підтримки, в тому числі фінансової, для забезпечення здійснення статутних завдань;

- надання матеріально-технічної, фінансово-економічної допомоги стаціонарним геріатричним відділенням.

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів та людей похилого віку.

Виконання Програми надасть змогу:

- забезпечити ефективну роботу ветеранських організацій.,

- покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові умови проживання ветеранів війни: у 2010 році планується надати матеріальну допомогу ( продуктові набори, речі з гуманітарної допомоги), а також нецільову матеріальну допомогу 610 ветеранам війни та праці, реабілітованим жертвам політичних репресій на Україні, ветеранам ОУН-УПА, дітям війни, у 2011 році - 610 особам, 2012 - 595 особам, 2013 – 580 особам, 2014 році – 585 особам.

Для покращення умов перебування ветеранів війни у лікувальних закладах обласною програмою «Ветеран» заплановано: у 2010 році вартість одного ліжко-дня (харчування та медикаменти) становитиме 62,5 грн.,     у 2011 році - 68 грн., у 2012 році - 71 грн., у 2013 році - 74,0 грн., у 2014 році – 75,0 грн.;

- забезпечити перевезення ветеранів війни і праці з обмеженими фізичними можливостями до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту;

 - забезпечити мобільним зв’язком 3-х учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв’язком.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації районній державній адміністрації щорічно до 10 січня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів районної та обласної Програм «Ветеран» управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щорічно до 15 січня головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми Ветеран на 2010-2014 роки

п/п

Назва напряму діяль-ності

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансува- ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у т. ч.:

Очікуваний результат

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організа-ційно-коорди-наційна діяль-ність

         Забезпечити відзначення в районі 65 річниці Перемоги та пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

травень 2010 року

Відділи культури і туризму, освіти, управління праці та соціального захисту населення сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апа-рату райдержадмі-ністрації.

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Вшанування учасників пам’ятних подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
 
 
 
 
 
 

         Забезпечити відзначення в районі Міжнародного дня громадян похилого віку.

1 жовтня

щорічно

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, територіальний центр по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів району.

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   Привернути увагу суспільства, до розв’язання проб-лем осіб з обмеже-ними фізичними можливостями. Надати матеріальну соціальної допомо-ги одиноким грома- дянам похилого віку

         Забезпечити відзначення в районі Міжнародного дня громадян похилого віку.

1 жовтня

щорічно

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, територіальний центр по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів району.

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

   Привернути увагу суспільства, до розв’язання проб-лем осіб з обмеже-ними фізичними можливостями. Надати матеріальну соціальної допомо-ги одиноким грома- дянам похилого віку, інвалідам та малозабезпеченим особам

     Забезпечити розвиток системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни (для перевезення до закладів охорони здоров’я, міс-цевих органів влади, установ соціального захисту) та під-вищення рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації в установленому порядку до-даткових (на вимогу) зупинок, пристосованих пішохідних пе-реходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо.

Постій-но

Відділ розвитку інфраструктури, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Створення сприятливих умов і комфортності для пересування ветеранів війни та їх перевезення

 

 

 

 

 

 

 

 

       Всебічно сприяти діяль-ності громадських організацій ветеранів війни, розвиткові творчих об’єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяль-ності.

Постій-но

Відділ   культури і туризму районної державної адмініс-трації, сектор з пи-тань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та гро-мадськістю апарату районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Створення умов для культурного дозвілля ветеранів війни та участі їх у патріотичному і духовному вихованні молоді

         Вжити заходів для роз-ширення практики роботи виїз-них медичних бригад (спеціа-лізованих діагностичних, кон-сультативних, стоматологіч-них) медико-соціальних екс-пертних комісій у сільських населених пунктах.

Постій-но

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Попередження захворювання і надання консультацій ветеранам війни і праці

 

 

       Щорічно проводити без-коштовне диспансерне обсте-ження інвалідів та учасників війни.

Постій-но

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Попередження захворювання учасників війни

 

Забезпечити виконання поста-нови Кабінету Міністрів України від 26.07.2007 №680 “Про збільшення норм гро-шових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-про-філактичних закладах ветеранів війни”.

Постій-но

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Районний бюджет

5

5

5

5

5

Покращення умов перебування ветеранів війни у лікувальних закладах.

 

 

      Забезпечити в м. Бережани на базі аптек відкриття відділів для обслуговування ветеранів на пільгових умовах.

2010-2014 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Отримання медикаментів ветеранами війни на пільгових умовах

         Організовувати вшану-вання ветеранів війни та праці, реабілітованих у дні державних свят. Запрошувати ветеранів на урочисті збори, зустрічі у колективах із студентською та учнівською молоддю.

Постій-но

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики і зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Вшанування ветеранів війни і праці патріотичне виховання населення

 

 

 

       Проводити роботу по збе-реженню й облаштуванню військових меморіалів, пам'ят-ників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн.

 

Постій-но

Виконкоми міської та сільських рад району, відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господар-ства, культури і туризму районної державної адміністрації.

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Утримання в належних умовах військових меморіалів,

пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн

.

Матеріально-техніч-не та фінан-сове забезпе-чення

       Надавати ветеранам війни, праці, військової служби ве-теранам органів внутрішніх справ, Збройних сил України, реабілітованим жертвам полі-тичних репресій на Україні, ветеранам ОУН-УПА, дітям війни натуральну допомогу (продуктові набори, речі з гуманітарної допомоги) в межах бюджетних асигнувань, а також нецільову матеріальну допомогу, згідно розпоряджень голови районної державної адміністрації.

2010-2014 роки

Територіальний центр по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів району.

Благодійні кошти

-

-

-

-

-

Покращення матеріально-побутових умов проживання зазначеної категорії громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сприяти ефективній роботі   ветеранських організацій, нада-вати їм фінансову підтримку з коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань згідно із статтею 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Постій-но

Фінансове управ-ління, управління, праці та соціального захисту населення, сектор з питань внутрішньої полі-тики і зв’язків із засобами масової інформації та гро-мадськістю апарату районної державної адміністрації.

Районний бюджет

20

20

20

20

20

Поліпшиться ефек-тивність діяльності 16 громадських організацій ветеранів

 

       Створити до кінця 2010 року на базі Урманської сільської дільничної лікарні стаціонарне геріатричне відді-лення для одиноких, перес-тарілих громадян.    

 

 

   Зміцнити матеріально-тех-нічну, медичну базу стаціо-нарного геріатричного відділе-ння с. Саранчуки

Постій-но

Відділ охорони здо-ров'я районної дер-жавної адміністрації, терторіальний центр по соціальному обс-луговуванню пен-сіонерів та інвалідів району. Фінансове управління районної державної адмініст-рації,

Районний бюджет

 

 

 

 

Районний бюджет

-

 

 

 

 

60

+

 

 

 

 

60

+

 

 

 

 

60

+

 

 

 

 

60

+

 

 

 

 

60

Покращення соціально-побутового та медичного обслуго-вування ветеранів війни та праці, які проживають в стаціонарних геріатричних відділеннях.

Виділяти технічно-справний транспорт для доставки інва-лідних візків та інших технік-них засобів реабілітації, термін користування якими не прой-шов, від користувачів до управ-ління праці та соціального захисту населення

Постій-но

Центральна районна комунальна лікарня, управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації

Районний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення за без-печення інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можли-востями інвалід-ними візками та технічними засо-бами реабілітації

 

       Сприяти   інвалідам війни та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у забезпеченні нобіль-ним зв’язком, у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним теле-фонним зв’язком.

 

2010-2014 роки

Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

Обласний бюджет

Не потребує фінансування з районного бюджету

1

1

1

-

-

Створення умов для спілкування та поліпшення якості життя ветеранів війни