Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки малозахищених верств населення  “Турбота” на 2011-2015 роки 

 

1. Паспорт програми 

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року № 1096 «Про проект обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2011-2015 роки.

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління, відділи охорони здоров’я, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, культури та туризму районної державної адміністрації.

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Фінансове управління, управління праці та соціального захисту населення, відділи охорони здоров’я, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, культури та туризму районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району, виконкоми Бережанської міської та сільських рад району.

7.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2011-2013 роки,

ІІ – 2014-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний бюджет

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1227.оо тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

805.оо тис. грн.

9.2.

коштів інших джерел

422.оо тис. грн..

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Основними завданнями даної програми є посилення соціального, медичного захисту інвалідів всіх категорій, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією та законами України, підтримка статутної діяльності інвалідських організацій .

Станом на 1 січня 2010 року в районі проживає понад 1240 інвалідів. Життєзабезпечення інвалідів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо інвалідів на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту населення району, на обслуговуванні в яких перебувають інваліди, потребує покращення. У зв’язку з цим, лише частково задовольняються потреби інвалідів та інших малозахищених верств населення щодо забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки фінансуванню за рахунок бюджетних коштів забезпечено реалізацію основних положень програми “Турбота” на 2006-2010 роки. Зокрема, на підтримку статутної діяльності громадських організацій інвалідів, надання нецільової грошової допомоги до Міжнародного дня інваліда, надання допомог згідно з заявами громадян, які звертались з клопотанням до голови або заступників голови районної державної адміністрації, голови або заступників голови районної ради, управління праці та соціального захисту населення .

Проте незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, недофінансування за рахунок коштів державного бюджету частини пільг та гарантій інвалідам і надалі залишають проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання інвалідів та малозахищених осіб.

Прийняття районної програми “Турбота” та залучення на її виконання коштів з обласного і районного бюджету сприятиме покращенню фінансування діяльності громадських організацій та наданню допомоги найменш захищеним інвалідам.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав інвалідів та малозахищених верств населення, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою вирішення основних завдань програми:

А. - фінансове управління здійснює фінансове та інформаційне забезпечення виконання основних завдань програми.

Б. -   управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації:

- здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання програми;

- створює умови для ефективної діяльності громадських організацій інвалідів;

- сприяє підвищенню рівня життєзабезпечення інвалідів шляхом надання натуральної та цільової грошової допомоги;

- забезпечує щорічне відзначення в районі Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня «Біла тростина».

В. - учасники програми забезпечують виконання програми та організацію щорічного відзначення в районі Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня «Біла тростина».

Реалізацію районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2011-2015 роки планується здійснити за рахунок коштів обласного і частково районного бюджетів.

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                                       тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми   (роки)

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

201

223

245

267

291

1227

обласний бюджет

131

146

161

176

191

805

районний бюджет

70

77

84

91

100

422

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення;

- сприяння створенню умов для ефективної роботи інвалідських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення статутних завдань;

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.

Виконання програми надасть змогу:

- забезпечити ефективну роботу інвалідських організацій, поступово збільшивши обсяги фінансування установ із 5.о тис. гривень у 2011 році  до 10.о тис. гривень у 2015 році;

- покращити соціально-медичне обслуговування, житлово-побутові умови проживання інвалідів та інших малозахищених верств населення:

- забезпечити перевезення інвалідів та інших малозахищених верств населення до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту.  

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

         Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладається на праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

6. Напрями діяльності та заходи районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених

верств населення “Турбота” на 2011-2015 роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансува ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-координаційна діяльність

Забезпечити відзначення в районі Міжнародного дня “Біла тростина” та Міжнародного дня інвалідів

15 жовтня та             3 грудня

щороку

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Привернути увагу суспільства до розв’язання проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями. Надати матеріальну та інші види соціальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам 

Забезпечення при потребі вибір земельних ділянок та їх резервування під будівництво соціального житла

2011-2015 роки

Відділ містобудуван-ня, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Поліпшення житлових умов багатодітних сімей, інвалідів та малозабезпечених верств населення

Здійснювати бронювання робочих місць на підприємствах, установах та в організаціях району для працевлаштування соціально незахищеної категорії населення

2011-2015 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

Вжити заходів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів та інших осіб, які потребують соціального захисту і нездатні конкурувати на ринку праці

2011-2015 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення зайнятості соціально незахищеної категорії населення

 

Залучати безробітних із найменш соціально незахищених верств населення до участі у громадських роботах, в тому числі з наданням допомоги у побуті одиноким непрацездатним   громадянам

2011-2015 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних із найменш соціально незахищених верств населення

 

Сприяти підвищенню конкуренто-спроможності інвалідів шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреби ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій МСЕК

2011-2015 роки

Районний центр зайнятості

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Прискорення працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями

Всебічно сприяти діяльності громадських організацій інвалідів, розвиткові творчих об’єднань інвалідів, гуртків художньої самодіяльності

Постійно

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

 

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Створення умов для культурного дозвілля інвалідів і духовного виховання молоді

 

Проводити мистецько-творчі заходи громадськими організаціями на підтримку інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

2011-2015 роки

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

 

Обласний бюджет

5

6

7

8

10

Сприяти у заохочені інвалідів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

Забезпечити в усіх лікувальних закладах району безкоштовне надання невідкладної допомоги малозабезпеченим верствам населення

 

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення малозахищених верств населення безкоштовною невідкладною медичною допомогою

Надавати малозабезпеченим сім’ям допомогу у лікуванні методом “стаціонар удома”, “денний стаціонар сімейної амбулаторії”

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Стовідсоткове забезпечення малозахищених сімей медичною допомогою

Забезпечити безоплатний і пільговий відпуск лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Безкоштовне забезпечення ліками малозахищених верств населення

Забезпечити широке висвітлення питань у засобах масової інформації на тему “Особливості перебігу хвороб у осіб похилого віку”

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Раннє виявлення та профілактика хронічних захворювань у осіб похилого віку

 

Сприяти ефективній роботі   інвалідських організацій та Бережанської районної організації Товариства Червоного Хреста України, надавати їм фінансову підтримку з коштів районного бюджету для здійснення статутни

х завдань

 

2011-2015 роки

Фінансове управлін-ня, управління праці та соціального захисту населення

районної державної адміністрації

Районний бюджет

5

6

7

8

10

Поліпшення ефективності діяльності громадських організацій.

 

 

Забезпечити надання одноразової нецільової грошової допомоги за заявами громадян та згідно з розпорядженнями голови районної державної адміністрації

2011-2015 роки

Фінансове

управління районної державної адміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Бережанського району

Районний бюджет

60

65

70

75

80

Покращення матеріального становища інвалідів та малозахищених верств населення