Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ДАМІНІСТРАЦІЯ

ПРОГРАМА

поповнення бібліотечних фондів району

на 2011-2015 роки 

1.Паспорт програми 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.10.2010 року №811 «Про проект програми поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки»

3.

Розробник програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Бережанська центральна районна бібліотека, Бережанська

центральна районна бібліотека для дітей

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, Бережанська центральна районна бібліотека, Бережанська центральна районна бібліотека для дітей, бібліотеки-філіали

7.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет, кошти з інших джерел фінансування, незаборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

   у тому числі:

 

 

245 тис. гривень

9.1.

Коштів районного бюджету

210 тис. гривень

9.2.

Коштів інших джерел

35 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Програму поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки   (далі - Програма) розроблено для вирішення у Бережанському районі проблеми оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек та забезпечення їх мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, періодичних видань.

Бібліотечні фонди є важливим інформаційним, культурно-освітнім ресурсом, призначеним для забезпечення конституційних прав громадян на доступ до інформації та спрямованим на задоволення читацького попиту.

За статистичними даними 2009 року, бібліотечний фонд району нараховував 322 340 примірників документів (у т.ч. у сільських бібліотеках -   242 760 примірників). Почав формуватися фонд електронних видань.

Проте цілий пласт цієї літератури – видання 60-80 років минулого століття, що підтверджує старіння фонду. Загалом, упродовж минулого року до фондів книгозбірень району надійшло 3853 примірники документів, з них книг – 3581 примірник, періодичних видань – 736 примірників. Надходження до сільських бібліотек становило біля 70 примірників видань, хоча цей показник різний для кожної бібліотеки-філіалу. Кількісна недостатність нових книг свідчить також про негативний вплив цього процесу на покращення загального стану фондів бібліотек.

Відповідно до міжнародних стандартів у фонді публічної бібліотеки повинно бути 10 відсотків документів останніх двох років та 30-40 відсотків тих, що вийшли друком за останні п’ять років. У бібліотеках району нові надходження становлять 1,0 відсоток. Недостатня забезпеченість бібліотечних фондів публічних бібліотек даною літературою створює інформаційний дефіцит, що уповільнює можливості розвитку науки, культури, освіти та економіки району.

Розробка Програми продиктована необхідністю в умовах соціально-економічної кризи зберегти та розвинути мережу публічних бібліотек, що забезпечують доступ до інформаційних ресурсів соціально незахищених верств населення.

Дана Програма сприятиме покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку заінтересованості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації. 

3. Визначення мети Програми 

Мета Програми полягає у забезпеченні життєдіяльності публічних бібліотек шляхом гарантованого фінансування на придбання мінімуму книг та періодичних видань, що сприятиме створенню належних умов для розвитку інтелектуального потенціалу краю. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, позабюджетних коштів установ, а також інших джерел, незаборонених законодавством, відповідно до плану заходів з виконання Програми та мінімальних соціальних нормативів, рекомендованих для розгляду згідно з додатком Програми.

Термін дії Програми поповнення бібліотечних фондів району –   2011-2015 роки.

Річний рівень фінансування бібліотек із місцевих бюджетів, передбачений Програмою, є найнижчим і залишається на рівні фінансування попередньої програми і за оцінкою провідних спеціалістів головної публічної бібліотеки області та Тернопільського обласного відділення Української бібліотечної асоціації рекомендований для всіх органів виконавчої влади.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 630 тис. гривень. З районного бюджету – 595 тис. гривень, з інших джерел – 35 тис. гривень.

Розв’язання проблеми буде здійснено шляхом придбання книговидавничої продукції.

 

Ресурсне забезпечення Програми поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки

                                                                                                 (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього

49

49

49

49

49

245

у тому числі:

районний бюджет

42

42

42

42

42

210

кошти не бюджетних джерел

7

7

7

7

7

35

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники  

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Визначена кількість назв видань

Орієнтований обсяг та джерела фінансування

(тис. грн.)

на рік

місцеві бюджети

позабюджетні кошти

 

1. Забезпечення бібліотек мінімумом періодичних видань

Центральна районна бібліотека

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

20 газет

20 журналів

(у т.ч.30% для дітей)

7

6

1

Центральна дитяча бібліотека

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

15 газет

50 журналів

5

4

1

Бібліотеки-філіали (41)

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

5 газет,

5 журналів

(у т.ч. 30% для дітей)

20

20

0

Всього на періодику

32

30

2

 

2. Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної та зарубіжної продукції

Центральна районна бібліотека

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

500

7

5

2

Центральна дитяча бібліотека

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

500

4

3

1

Бібліотеки-філіали (41)

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

2500

6

4

2

Всього

3500

17

12

5

Всього за рік

49

42

7

2011

 

49

42

7

2012

 

49

42

7

2013

 

49

42

7

2014

 

49

42

7

2015

 

49

42

7

ВСЬОГО на 2011-2015 роки

 

245

210

35

 

Завдяки реалізації програми поповнення бібліотечних фондів на       2011- 2015 роки районні бібліотеки отримають:

мінімум вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції — 3500 примірників книг на суму 49 тис. гривень.

мінімум періодичних видань: 35 назв газет, 70 назв журналів на суму    32 тис. гривень.

Виконання переліку заходів сприятиме:

забезпеченню бібліотек району мінімумом періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції;

розвитку заінтересованості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації;

заохоченню громадян, насамперед дітей та юнацтва, до систематичного читання;

підвищенню рівня читацької компетентності населення;

підвищенню іміджу бібліотек, розширенню їхніх функцій, упровадженню нових форм і методів роботи з користувачами;

створенню для всіх громадян району рівних можливостей одержання знань та інформації;

освітньому процесу в районі та поглибленню партнерської співпраці із закладами освіти. 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію, контроль та інформування про хід виконання Програми здійснює відділ культури і туризму районної державної адміністрації.