Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Бережанська районна державна адміністрація

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки та розвитку сільських клубних закладів

на 2011-2015 роки 

1. Паспорт програми

 

1.Ініціатор розроблення програми 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації  

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 липня 2010 року № 458 «Про стан виконання Указу Президента України від 12 січня 2009 року № 6/2009 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» та заходи щодо підтримки і подальшого розвитку культури і духовності в області», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року № 1101 «Про проект обласної програми підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2011 -2015 роки»

3.Розробник програми 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

4.Співрозробники програми 

Районний будинок народної творчості

5.Відповідальний     виконавець програми 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

6.Учасники програми

Фінансове управління, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

7.Термін реалізації програми

2011-2015 роки

7.1.Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2011-2013 роки

ІІ – 2014-2015 роки

8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

 

9.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:

508,91 тис. грн.  

 

9.1.коштів місцевого бюджету

508,91 тис. грн.    

9.2. кошти інших джерел

 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Сьогодні як ніколи особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування та всього суспільства потребує українське село.

Рівень задоволення культурних потреб сільських мешканців, особливо дітей та молоді, не відповідає вимогам часу.

       Станом на 01.01.2011 року мережа сільських клубних закладів в районі становить 43, з них 32 заклади знаходяться у спеціально збудованих приміщеннях, 11 – у пристосованих.

        У сільській місцевості функціонує 150 аматорських художніх колективи, у складі яких 1504 учасників. У 2 колективах, яким присвоєно звання «народний» - це фольклорно-етнографічний ансамбль «Журавлиця» народного дому с. Тростянець та жіночий вокальний ансамбль «Журавка» народного дому  с. Гиновичі  41 учасників. Щороку в районі відбуваються обмінні концерти сільських аматорських художніх колективів під назвою «Від села до села з піснею та словом».

         Традиційними в районі стали творчі звіти майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів на сцені районного будинку народної творчості. Упродовж 2009 року відбулося 8 таких звітів, у 2010 році – 7.

         Проведення творчих звітів виявляє нових виконавців автентичного фольклору, майстрів народних художніх промислів.

         Разом з тим, відсутність нового інструментарію, технічних засобів, сучасної аудіотехніки, звукопідсилюючої апаратури в сільських клубних закладах не в повній мірі забезпечує рівень виконавської майстерності, розвиток творчого потенціалу аматорського мистецтва на селі.

Бережанщина є місцем проведення регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». Щорічними стали районні фестивалі хореографії «Бережанська танцювальна весна», родинної творчості «Родинне перевесло».

Через відсутність автотранспорту, або коштів на транспортні витрати для сільських аматорських художніх колективів району гостро стоїть питання участі у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються в районі та області.

         Така ситуація потребує здійснення комплексу заходів, що дозволять в умовах соціально-економічної кризи зберегти мережу та покращити матеріально-технічну базу сільських клубних закладів, вдосконалити рівень художнього аматорського мистецтва, зміст культурно-дозвіллєвої діяльності, ініціювати нові форми організації змістовного культурного дозвілля сільського населення.

3. Визначення мети Програми

         Метою Програми є збереження існуючої мережі сільських клубних закладів, сприяння розвитку аматорського мистецтва, поліпшення виконавського рівня народних та зразкових аматорських художніх колективів, забезпечення проведення регіональних, обласних та районних фестивалів, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного культурного дозвілля жителів сільської місцевості, покращення матеріально-технічної бази сільських клубних закладів шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, впровадження автономного опалення з виготовленням проектно-кошторисної документації, підвищення уваги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до проблем галузі культури на селі.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

           Для якісного проведення регіональних, обласних та районних фестивалів у сільській місцевості необхідно покращити технічне оснащення сільських клубних закладів шляхом придбання звукопідсилюючої апаратури.

        Для належного розвитку сільського аматорського мистецтва, поліпшення виконавського рівня народних та зразкових аматорських художніх колективів необхідно придбати комплекти духових інструментів, баяни, бандури, цимбали, скрипки, контрабаси, сопілки, фортепіано, кобзи, ударні установки.

        Для виїздів народних, зразкових аматорських художніх колективів району у сільські клубні заклади, покращення їх гастрольної діяльності необхідно придбати автотранспорт.

            Для фінансового забезпечення програми залучаються в установленому порядку кошти районного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством .  

        Загальний обсяг фінансування Програми становить 508, 91тис. гривень.

Термін дії Програми - 2011-2015 роки, вона виконуватиметься у два етапи:

І етап – 2011-2013 роки, ІІ етап – 2014-1015 роки. 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

1.Проведення регіональних, обласних та районних фестивалів в селах району (додаток 1 до розділу 5 Програми) .

      2.Придбання звукопідсилюючої апаратури для сільських клубних закладів (додаток 2 до розділу 5 Програми).

         3.Придбання комплектів духових інструментів для сільських клубних закладів (додаток 3 до розділу 5 Програми).

         4.Придбання баянів для сільських клубних закладів (додаток 4 до розділу 5 Програми).

          5.Придбання   музичних   інструментів для сільських клубних закладів (бандур, цимбал, скрипок, контрабасів, сопілок,   фортепіано,   кобзи,   ударної установки) (додаток 5 до розділу 5 Програми).

         6.Придбання автотранспорту для виїздів народних, зразкових аматорських художніх колективів району у сільські клубні заклади (автобуса БАЗ 079.14 на 23 місця) (додаток 6 до розділу 5 Програми). 

Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                      тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

 

І

 

 

ІІ

 

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

32

316

25

45,6

90,31

508,91

районний бюджет

32

316

25

45,6

90,31

508,91

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію, контроль та інформування про хід виконання Програми здійснює відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

І етап

ІІ етап

2011

2012

2013

2014

2015

 

   Розвиток аматорсько-го мистецтва

Проведення регіональних, обласних та районних фестивалів в селах

 

2011-2015

роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

6

6

6

6

6

Покращиться виконавський рівень народних та зразкових аматорських художніх колективів

2.

 

 

 

 

Зміцнення технічного

оснащення

сільських клубних закладів

 

 

Придбання звукопідси-

люючої апаратури

 

 

 

 

2011-2015

роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

-

-

-

23

-

Покращиться проведення культурно-масових заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо

 

 

Придбання

бандур, цимбал, скрипок, контрабасів,

сопілок, фортепіан, кобзи, ударної установки

2011-2015 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

10

3

3

0,6

-

Покращиться виконавський рівень народних та зразкових аматорських художніх колективів

 

Придбання автобуса

БАЗ 079.14 на 23 місця

2011-2015

роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

-

291

-

-

-

Розшириться географія

концертної діяльності народних, зразкових аматорських художніх колективів

3.

 

 

Розвиток аматорсько-го мистецтва

 

Придбання комплектів духових інструментів

 

2011-2015 роки

 

 

 

 

 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

-

-

-

-

68,31

Покращиться

виконавський рівень народних та зразкових аматорських художніх колективів

Придбання баянів

2011-2015 роки

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації, районний будинок народної творчості, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет

16

16

16

16

16

Покращиться виконавський рівень народних та зразкових аматорських художніх колективів

 


                                                                                         Додаток №1

до рішення районної ради

від 24 лютого 2011р. № 49

 

 

 

 

Проведення регіональних, обласних та районних фестивалів в селах району

 

 


з/п

Назва району

Кількість

сільських

клубних закладів

     Назва фестивалю,

місце проведення

 

Кількість

фестива-
лів

Загальна сума

(тис.грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

к-ть

тис.

грн.

к-ть

тис.

грн.

к-ть

тис.

грн.

к-ть

тис.

грн.

к-ть

тис.

грн.

1.

Бережанський

41

«Бойківська ватра»

с.Гутисько

5

30

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                                   В.Є. Зінчук

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток №2

до рішення районної ради

від 24 лютого 2011р. № 49

                                    

 

Придбання звукопідсилюючої апаратури для сільських клубних закладів

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Назва району

Кількість

сільських

клубних закладів

Кількість звукопіди

люючої

апаратури

(шт.)

Вартість

(тис. грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

1.

Бережанський

41

1

23

 

 

 

 

 

 

1

23

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                        В.Є. Зінчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток №3

до рішення районної ради

від 24 лютого 2011р. № 49

 

Придбання комплектів духових інструментів для сільських клубних закладів

 

№ з/п

 

 

 

 

Назва району

 

Кількі-сть

сільсь-ких

клубних закладів

Кількість комплектів

духових

інструментів (шт.)

Вартість

(тис. грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

шт.

 

тис.

грн.

 

шт.

 

тис.

грн.

 

шт.

 

тис.

грн.

 

шт.

 

тис.

грн.

 

шт.

 

тис.

грн.

1.

Бережанський

41

1

68,31

 

 

 

 

 

 

 

 

1

68,31

 

 

 

 

 

                       

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                              В.Є. Зінчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток №4

до рішення районної ради

від 24 лютого 2011р. № 49

 

Придбання баянів для сільських клубних закладів

 


з/п

 

 

Назва району

 

 

Кількість

сільських

клубних закладів

Кількість баянів
(шт.)

Вартість
(тис.

грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

шт.

тис.

грн.

шт.

тис.

грн.

шт.

тис.

грн.

шт.

тис.

грн.

шт.

тис.

грн.

1.

Бережанський

41

10

80

2

16

2

16

2

16

2

16

2

16

 

з/п

 

 

 

Назва району

Кількість сільських клубних закладів

Кількість колективів

Вартість

(тис.грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Назва інструменту

шт.

тис. грн.

Назва інструменту

шт.

тис. грн.

Назва інструменту

шт.

тис. грн.

 

Назва інструменту

шт.

тис. грн.

 

Назва інструменту

шт.

тис. грн.

1.  

Бережанський

41

1

16,6

Бандура

2

10

Скрипка

1

3

Скрипка

1

3

Сопілка

2

0,6

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                              В.Є. Зінчук

 

 

 

 

                                                                                        Додаток №5

до рішення районної ради

від 24 лютого 2011р. № 49

 

 

Придбання музичних інструментів для сільських клубних закладів

(бандур, цимбал, скрипок, контрабасів, сопілок, фортепіано, кобзи, ударної установки

 

 

 

 

Придбання автотранспорту для виїздів народних, зразкових аматорських художніх колективів району

у сільські клубні заклади (автобуса БАЗ 079.14 на 23 місця)

 

№ з/п

 

 

Назва району

 

 

Кількість

сільських

клубних закладів

Кількість автотранс-

порту

(шт.)

Вартість

(тис. грн.)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

 

шт.

 

тис. грн.

1.

Бережанський

41

1

291

 

 

1

291

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                                    В.Є. Зінчук