Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Програма

розвитку футболу в Бережанському районі на 2010-2014 роки 

1. Паспорт програми

 

1. 

Ініціатор розроблення програми 

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2010 року №243 „Про проект програми розвитку футболу в Тернопільській області на 2010-2014 роки у новій редакції” 

3. 

Розробник програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети Бережанської міської і сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2010-2014 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний і міський бюджети, бюджети сільських рад та позабюджетні джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього

У тому числі:

 

 

 

1605,0 тис. гривень

9.1. Коштів районного бюджету

1455,0 тис. гривень

9.2. Коштів міського бюджету та бюджетів сільських рад

150,0 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Футбол - складова частина культурного життя суспільства, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, організації змістовного дозвілля.

Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей - їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.

Водночас, футбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами суспільного життя. Спорт і футбол зокрема, не тільки залежить від усієї соціальної структури суспільства, а й сам активно впливає на його різні сторони і сфери - політику, економіку, культуру. Футбольні матчі виконують соціальну функцію, як фактор стабілізації. Це стосується передусім розв’язання проблеми отримання агресивності, з якою доводиться мати справу будь-якому суспільству. Футбол є барометром соціальної напруженості, вельми чутливим до якнайменшого її підвищення, тобто барометром соціального клімату суспільства. Природно, це не є призначенням футболу, а лише однією з його соціологічних характеристик.

Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.

Залишити футбол віч-на-віч з його проблемами - означає втратити цілу галузь, яка ще п’ять років тому прославляла Україну, і приректи значну частину підростаючого покоління на відставання у фізичному розвитку і погіршення здоров’я, а отже, на неповноцінне майбутнє.

Змістовне вирішення завдань Програми потребує значних зусиль задіяних у цьому процесі фахівців, а також відповідного організаційного, наукового, методичного і матеріального забезпечення. На цей час матеріальне забезпечення складного процесу спортивної галузі з боку держави не може задовільнити необхідні умови для ефективного його здійснення, але є можливість залучити до цього додаткові кошти завдяки тісній співпраці з підприємствами і організаціями, які спроможні надати футболу фінансову допомогу. В майбутній період необхідно винайти можливості подальшого розвитку футболу в районі, як одного з найбільш доступних і масових видів спорту, що дозволяє одночасно вирішувати проблему збереження і примноження здоров’я населення.

Не менш важливим є проведення внутрішніх спортивних змагань, які є низкою заходів, спрямованих на розвиток футболу на підприємствах, установах, організаціях та забезпечення високого рівня підготовки провідних спортсменів нашого району.

Для занять футболом в районі діє 1 стадіон, 18 футбольних полів та 1 спортивний майданчик із синтетичним покриттям. 16 футбольних команд приймає участь у чемпіонаті району, у яких змагаються понад 400 учасників.

У дитячо-юнацькій спортивній школі на відділенні футболу займається 79 дітей та підлітків, що становить 39,3 відсотка від загальної кількості вихованців дитячо-юнацької спортивної школи.

Стурбованість викликає нинішній стан матеріально-технічної бази футболу в районі. Із зміною форм власності на селі незадовільно розвивається сільський футбол. Сільські ради не взяли на себе відповідальність за розвиток цього популярного виду спорту.

Програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов для реалізації розвитку футболу в районі.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації розвитку футболу в районі.

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом управління футболом, розвитку дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу ветеранів та матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

З метою реалізації Програми необхідно ввести в дію організаційний механізм, який передбачає поєднання традиційних форм управління.

Принциповою особливістю механізму реалізації Програми є забезпечення її напрямків і заходів. Цього можна досягти за рахунок якісного добору складу координаційної ради, кожен член якої відповідає за визначені напрямки та заходи Програми, а також призначення осіб, відповідальних за певну ділянку роботи.

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є: управління футболом, розвиток дитячо-юнацького, аматорського футболу, футболу ветеранів та матеріально-технічне забезпечення.

Термін дії Програми: 2010-2014 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 1605,0 тис. гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів (наведені у додатку 1 до Програми) проводиться з районного, міського бюджету та бюджетів сіл.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Перелік завдань і заходів, що розглядаються в даній Програмі є:

- розроблення документів щодо регламенту взаємовідносин між районною федерацією футболу та відділом з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації;

- подання пропозиції в районну державну адміністрацію щодо складу координаційної ради з розвитку футболу в районі;

- приведення у відповідність міського стадіону для участі в чемпіонаті області з футболу;

- розроблення умов матеріального та морального стимулювання тренерів дитячо-юнацької спортивної школи при передачі вихованців до футбольних команд України;

- проведення інвентаризації футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначення потреби забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням;

- участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в обласних та Всеукраїнських змаганнях на призи клубу “Шкіряний м’яч”;

- приведення технічного стану футбольного стадіону у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу;

- участь футбольних команд району в обласних змаганнях;

- участь футбольної команди району в обласних змаганнях серед ветеранів;

- передбачення в бюджетах сільських рад коштів на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням;

- будівництво спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку, загальноосвітніх навчальних закладів, у сільській місцевості;

- залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання;

- проведення перереєстрації та паспортизації футбольних полів.

Результативними показниками є: створення системи покрашення розвитку футболу в районі.

6. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями реалізації Програми зазначені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою та взаємне інформування покладається на відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації. 

 


                                                                                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                                                 від “09” вересня 2010 р.

                                                                                                                                                                                                                            № 453 

Ресурсне забезпечення програми розвитку футболу

в Бережанському районі на 2010 -2014 роки

                                                                                             

                                                                  (тис. грн.)

Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

321,0

321,0

321,0

321,0

321,0

1605,0

районний бюджет

291,0

291,0

291,0

291,0

291,0

1455,0

міський бюджет та бюджети сільських рад

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                     І.Є. Романишин

 

  Додаток 2

                                                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                                                                 від “09” вересня 2010 р.

                                                                                                                                                                                                                            № 453 

Напрямки діяльності та заходи програми

розвитку футболу в Бережанському районі на 2010-2014 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Управління футболом

1.1.Розробити документи щодо регламенту взаємовідносин між федерацією футболу району та відділом з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

2010-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районна федерація футболу

Районний бюджет, за рахунок коштів передбачених головному

розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

Забезпечення проведення розіграшу Кубка, чемпіонату району, Суперкубка щорічно

1.2.Подати пропозиції в районну державну адміністрацію щодо складу координаційної ради з розвитку футболу в районі

2010

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Забезпечення створення системи покрашення розвитку футболу в районі

2.

Дитячо-юнацький футбол

2.1.Підготовка резерву для команд, які грають у чемпіонаті області та футбольних лігах України

2010-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районна федерація футболу

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Передбачення пошуку і відбору обдарованих дітей у ранньому віці; проведення ефективної навчально-виховної, організаційно-методичної, навчально-тренувальної та спортивної роботи

 

 

2.2.Розробити умови матеріального та морального стимулювання тренерів дитячо-юнацької спортивної школи при передачі вихованців до футбольних команд України

2011

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районна федерація футболу

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Врегулювання взаємовідносин передачі спортсменів з однієї сторони дитячо-юнацькою спортивною школою, з другої - футбольними командами

 

 

2.3.Провести інвентаризацію футбольних полів загальноосвітніх шкіл та визначити потребу забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням

2011

Відділ освіти районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Виявлення фактичної наявності стану матеріально-технічної та спортивної бази фізичної культури і спорту, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення

 

 

2.4.Забезпечити участь команд району в чемпіонаті обласної дитячо-юнацької футбольної ліги

2010

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

Районний бюджет,

за рахунок коштів передбачених головному

розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

Забезпечення участі щорічно в чемпіонаті обласної дитячої ліги в трьох вікових групах

 

 

2.5.Провести районні змагання на призи клубу “Шкіряний м’яч” по трьох вікових групах та забезпечити участь футбольних команд загальноосвітніх шкіл в обласних змаганнях

2010-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”

Районний бюджет,

за рахунок коштів передбачених головному

розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

Проведення щорічно районних змагань на призи клубу “Шкіряний м’яч” по трьох вікових групах та забезпечення участі в обласних змаганнях

3.

Аматорський футбол

3.1.Привести технічний стан міського стадіону у відповідність з вимогами регламенту обласної федерації футболу про проведення змагань з футболу

2010-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”

Районний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Проведення ремонтних робіт стадіону

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

Очікуваний

результат

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

3.2.Забезпечити участь футбольних команд міста і сіл в районних змаганнях

2010-2014

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Міський бюджет, бюджети сільських рад

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Проведення розіграшу Кубка, чемпіонату району та забезпечення участі у цих змаганнях 16 футбольних команд району

 

 

3.3.Забезпечити участь футбольних команд району в обласних змаганнях

2010-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”, районна федерація футболу

Районний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Забезпечення участі футбольних команд району в обласних змаганнях

4.

Футбол ветеранів

4.1. Забезпечити участь футбольної команди району в обласних змаганнях серед ветеранів

2010-2014

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації, районний центр фізичного здоровя населення „Спорт для всіх”, районна федерація футболу

Районний бюджет,

за рахунок коштів передбачених головному

розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

Забезпечення участі футбольної команди району в чемпіонаті та Кубку області

5.

Матеріально-технічне забезпечення

5.1.Передбачити в бюджетах міської та сільських рад кошти на ремонт і благоустрій футбольних полів, майданчиків, прилеглої до них території та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням

2010-2014

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Міський бюджет, бюджети сільських рад

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою

 

 

5.2.Будівництво спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях відпочинку, загальноосвітніх навчальних закладів, у сільській місцевості

2010-2014

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Забезпечення будівництва щорічно спортивного майданчика за місцем проживання

 

 

5.3.Залучення усіх верств населення до занять футболом за місцем їх проживання

2010-2014

Районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

Районний бюджет,

за рахунок коштів передбачених головному

розпоряднику коштів в бюджеті на відповідний рік

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

15,0

Проведення змагань та занять футболом із залученням 5% населення району

 

 

5.4.Провести перереєстрацію та паспортизацію футбольних полів

2011

Відділ з питань фізичної культури та спорту районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Виявлення фактичної наявності стану матеріально-технічної та спортивної бази фізичної культури і спорту, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                     І.Є. Романишин