Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РАЙОННА ПРОГРАМА  

сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування  

в Бережанському районі на 2011-2015 роки 

 

 Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1089

Програми розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у Тернопільській області на 2003-2012 роки , затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 2 липня 2003 року № 132 із змінами та доповненнями, внесеними згідно рішення Тернопільської обласної ради від8 грудня 2009 року № 829.

 

3.

Розробник програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, Тернопільське регіональне управління ДСФУ «ДФСМЖБ»-

5.

Відповідальний виконавець програми

ТРУ ДСФУ «ДФСМЖБ»

 

6.

Учасники програми

Управління фінансів районної державної адміністрації

управління економіки районної державної адміністрації,

 

 

7.

Термін реалізації програми

2010 – 2015 роки

 

7.1.

Етапи виконання програми

2011-2012 роки

 

2013-2015 роки

 

8.

 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

- місцевий бюджет, 

кошти інших джерел 

 

9.

 

 

 

  

9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

 

у тому числі:

 

   - коштів інших джерел

  

 

       3149,9 тис. гривень

 

      

          1519,9 тис. гривень

 

Зміст 

Загальні положення

 

Мета та завдання програми

 

Фінансове забезпечення

 

Очікувані результати реалізації програми

 

Система програмних заходів, координування дій та контроль за реалізацією програми

 

Додаток 1

 

 

 

 1. Загальні положення
 2.  

Ця програма спрямована на створення сприятливих умов для покрашення стану справ в Бережанському районі щодо забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері будівництва.

         Розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді району, насамперед, сприятиме покращенню демографічної ситуації, створить необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища громадян, їх гармонійного розвитку як одного з чинніків становлення та самореалізації в інтересах громади та держави в цілому.

         Дана програма розроблена відповідно до:

 • Конституції України
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді і Ураїні»
 • Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1089
 • Програми розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у Тернопільській області на 2003-2012 роки , затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 2 липня 2003 року № 132 із змінами та доповненнями, внесеними згідно рішення Тернопільської обласної ради від8 грудня 2009 року № 829.

2. Мета та завдання програми 

         Метою програми є підвищення рівня забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян району, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, власним житлом.

         Програма орієнтована на інноваційну модель розвитку, а її основною метою є забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян району, що потребують покращення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, житлом шляхом надання їм пільгових довготермінінових кредитів на будівництво.

         Завданнями програми є:

 • Поступове збільшення об’ємів молодіжного житлового кредитування за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих внесків громадян, інших джерел фінансування згідно з умовами Положення про порядок надання пільгових довготериінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.
 • Удосконалення ефективних фінансово-кредитних механізмів будівництва та забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.
 • Сприяння впровадженню принципово нових ресурсо- та енергозберігаючих технологіій, проектних та конструктивних рішень з метою ефективного використання земельних ділянок, зниження трудомісткості будівництва, поліпшення експлуатаційних характеристик житла.
 • Проведення політики соціальної підтримки територіальною громадою району.
 • Стимулювання професійного, кар’єрного та фінансового росту сімей, що отримали кредит, формування відповідальної життєвої позиції.
 • Підсилення правової свідомості громадян шляхом інформування їх про норми діючого житового законодавства.
 • Запобігання відтоку молодих спеціалістів з регіону шляхом створення додаткових мотивацій з територіальною прив’зкою.

Сприяння активізації інтелектуального та інноваційного потенціалу мешканців району через комплексне вирішення їх соціальних, культурних і побутових проблем

3. Фінансове забезпечення

         Фінансове забезпечення реалізації Комплексної програми сприяння розвитку молодіжного житлового кредитування в Бережанському районі на 2011-2015 роки здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, кошів від повернення раніше наданих кредитів, власних коштів громадян, які отримують кредити, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Детальніша характеристика фінансового забезпечення програми наведена у Додатку 1.

4. Очікувані результати реалізації програми

Очікуваними результатами реалізації програми є:

 • Збільшення кількості наданих кредитів, зданих в експлуатацію квартир, а також громадян, що покращили свої житлові умови.
 • Подальше реінвестування коштів в нові кредити, а, отже, додаткове забезпечення житлом громадян, що потребують покращення житлових умов.
 • Підвищення обсягів надходження до бюджету за рахунок зростання бази оподаткування.
 • Створення додаткових робочих місць.
 • Залучення готівкових коштів громадян до загального грошового обігу.
 • Зменшення міграційних процесів.
 • Суттєве поліпшення демографічних процесів та показників – збільшення народжуваності, зменшення кількості розлучень.

Очікувані результати реалізації програми по роках наведено у Додатку 1

5. Система програмних заходів, координування дій та контроль за реалізацією програми

         1. Передбачити окремим рядком у видатковій частині районного бюджету на 2011-2015 роки кошти для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам району на будівництво (реконстукцію) та придбання житла відповідно до обсягів, затверджених даною програмою, а також кошти в об’ємі шість (6%) відсотків кредитних ресурсів – на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів. 

                                                                                                                                                                                                                                                      Управління фінансів РДА         

                                                                                                                                                                                                                                                      Управління економіки РДА  

         2. Щоквартально висвітлювати в ЗМІ про хід виконання даної програми. 

                                                                                                                                                                                                                                                      Управління у справах преси та інформації

РДА 

         3. Щорічно в період дії програми у першому кварталі року заслуховувати звіт про результати виконання програми (за попередній рік) на сесії районної ради.

                                                                                                                                                                                                                                                       Управління фінансів РДА                           

                                                                                                                                                                                                                          Управління економіки РДА

 

Додаток 1

Очікувані результати реалізації Комплексної програми сприяння розвитку млодіжного житлового кредитування в Бережанському районі

на 2011-2015 роки.

Рік

Залучення коштів районного бюджету

(тис. грн.)

Надання кредитів

(шт.)

Прокредитовано

Залучення коштів інших джерел

(тис. грн.)

Прогнозоване освоєння коштів

(тис. грн.)

Примітки

Квартир (шт.)

Загальна площа житла

(кв. м.)

Загального фонду

Спец-фонду

2011

100,00

50,00

1

1

52,5

92,3

242,3

 

Середня площа квартир :

2-х кімн.-

52,5 м2

3-и кімн.-

73,5 м2

 

 

 

 

2012

200,00

50,00

2

2

105,0

234,6

484,6

 

 

2013

240,00

50,00

2

2

126,0

291,5

581,5

 

 

2014

350,00

50,00

3

3

178,5

423,8

823,8

 

 

2015

490,00

50,00

3

3

220,5

477,7

1017,7

 

Всього

1380,00

250,00

11

11

682,5

1519,9

3149,9