Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Бережанському районі на 2010-2014 роки

 

1. Паспорт програми 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.06.2010 р. №374 «Про проект обласної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Тернопільської області на 2009-2014 роки» 

 

3.

Розробник програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації 

6.

Учасники програми

Органи місцевого самовря-дування, виконавчий комітет Бережанської міської ради, підприємства; житлово-комунального господарства району, відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації 

 

7.

Термін реалізації програми

2010 – 2014 роки

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

         - обласний бюджет

         - бюджети місцевого

           самврядування

9.

 

 

 

 

 

9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

 

у тому числі:

   - коштів бюджетів місцевого                                самоврядування

   - коштів державного бюджету

  

       23345,0 тис. гривень

 

      

         8105,0 тис. гривень 

       15240,0 тис. гривень

 2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма

Житлово-комунальне господарство Бережанського району є однією з найбільш важливих та пріоритетних галузей господарського комплексу району, на яке покладено завдання стабільного функціонування та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним госпо-дарством, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах, надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

У Бережанському міському об’єднаному комунальному підприємстві станом на 1 січня 2010 року кредиторська заборгованість в утриманні та обслуговуванні житлового фонду cтановить – 155,4 тис. гривень, а дебіторська –155,4 тис. гривень. Кредиторська заборгованість у зборі та вивезенні твердих побутових відходів - cтановить111,8 тис.   гривень, а дебіторська –70,8 тис. гривень,

Станом на 1 січня 2010 року на обслуговуванні   підприємств перебуває 129 житлових будинків, загальною площею 31746,0 кв. метрів, з яких 26 є аварійними і ветхими, загальною площею 2890,0 кв. метрів житлового фонду комунальної власності.

У даний час у сфері житлово-комунального господарства в місті до послуг з утримання будинків і прибудинкових територій залучено одне підприємство комунальної власності, створено та функціонує 100 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

В місті Бережани, селах Рай та Лісники - 83,3 км автошляхів, 24 мости і шляхопровід, в селах району близько 280,0 км. доріг, які обслуговуються комунальними підприємствами . У даний час в аварійному стані знаходяться шляхопровід у місті Бережани .

 В місті функціонує 2 кладовища, в тому числі: діючих - 1.

 Стан утримання кладовищ не зовсім відповідає вимогам Інструкції про порядок, утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України.

 Санітарна очистка та захоронення твердих побутових відходів (в подальшому ТПВ), що утворилися в результаті життєдіяльності населення міста Бережани та району, є однією з найгостріших проблем комунального господарства міста Бережани та району. Щорічно в районі утворюється понад 49,0 тис. куб. метрів , зокрема в місті Бережани - 24,0 тис. куб. метрів твердих побутових відходів, які захороняються на сміттєзвалищах району загальною площею 23,0 га.

 В Бережанському районі налічується 37 земельних ділянок, виділених під розміщення полігонів видалення ТПВ, загальною площею 16,09 га.

Місто Бережани користується полігоном, площею 6,0 га, розташованим на землях Курянівської сільської ради поблизу села Павлів. Догляд за територією полігону здійснює Бережанське міське об’єднане комунальне підприємство, яке проводить санітарну очистку міста Бережани.

Утримання полігонів видалення ТПВ не відповідають нормам екобезпеки. В районі не проведено паспортизацію сміттєзвалищ. Щороку створюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, що негативно впливає на екологічний стан території.

 У Бережанському міському комунальому підприємстві Добробут станом на 1 січня 2010 року кредиторська заборгованість cтановить - 159,6 тис. гривень, а дебіторська - 227,7 тис. гривень, з них – 179,4 гривень, - з оплати житлово-комунальних послуг населенням.

В місті нараховується один комунальниий водозабір, потужністю 1,7 тис. куб. метрів на добу, які піднімають 1,4 тис. куб. метрів на добу води. У місті експлуатується сім артсвердловин, два каптажі та одна водопровідна насосних станцій, потужністю 1300,0 куб. метрів на добу, 5 водонапірних башт, об’ємом 90,0 куб. метрів, один резервуар чистої води, об’ємом 1000,0 куб. метрів, 5 водорозбірних колонок .   

Протяжність комунальної водопровідної мережі становить 27,6 км, у тому числі 2,9 км - водогони, 19,0 км - вулична мережа, 5,7км - внутрішньоквартальна мережа, з яких _8,8 (32,0%) – аварійні і ветхі.

Місто не забезпечено централізованими системами водовідведенням .

  Загальна протяжність мережі водовідведення становить 12,1 км, у тому числі 0,5 км – головні колектори, 4,0 км – внутрішньоквартальна мережа, 11,6 км – вулична мережа, з яких 6,0 км (60,0 %) перебувають в аварійному стані і потребують негайної заміни.

Забезпечення питною водою споживачів міста здійснюється водозабором потужністю 1,7 тис. куб. метрів на добу. За 2009 рік піднято води 517,5 тис. куб. метрів, реалізовано води споживачам 441,5 тис.куб. метрів, в тому числі: населенню 368,9 тис.куб. метрів. Втрати води при транспортуванні та технологічні потреби підприємств складають 16,2% . Фактичні показники витрат електроенергії на перекачування води на комунальних підприємствах регіону становлять в загальному від 1,938 до 2,150 кВт-г/куб. метрів при плановій нормі використання електроенергії – 2,036 кВт-г/ куб. метрів.

Теплопостачання міста Бережани забезпечує Бережанський тепло район обласного комуналього підприємства «Тернопільтеплокомуненерго», яке обслуговує шість котелень комунальної власності, сумарною потужністю 12,0 Гкал/год.. Протяжність теплових мереж у двохтрубному обчисленні становить біля 3,0 км. Недостатньо ефективною є існуюча система теплопостачання, витратною та застарілою з огляду на фізичну зношеність обладнання, відсутність регуляторів споживання та виробництва тепла. Послуги з централізованого теплопостачання надаються з відхиленнями від нормативних вимог.

Негативний вплив на роботу теплопостачальних організацій має безсистемне відключення споживачів від систем централізованого теплопостачання. Технічний стан основних засобів підприємств житлово-комунального господарства характеризується високим рівнем зношеності (30-40 %), що призводить до понаднормованих мережевих і будинкових втрат води та теплоносія. Найбільші втрати води зафіксовані у будинках внаслідок нераціонального використання та несправних санітарно-побутових приладів. Внаслідок тривалої експлуатації значна частина водопровідних мереж і замортизованого та морально застарілого енергоємного обладнання вимагають заміни.

 Недосконала тарифна політика та практика встановлення цін і тарифів зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Склалась ситуація, за якої підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування.

 Як наслідок, погіршуються технічні та експлуатаційні параметри основних фондів, збільшуються питомі витрати на виробництво житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень і якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність населення. Відповідно зменшується обсяг платежів за послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.

У свою чергу неплатежі населення за комунальні послуги погіршують і без того скрутний фінансовий стан комунальних підприємств і не дають можливості підтримувати у належному технічному стані свої основні фонди.

Сьогодні є очевидним той факт, що головної мети житлово-комунальної реформи - підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла - досягнуто не було.

Основними причинами виникнення проблем є:

- недосконалість структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування;

- відсутність поширення процесу розмежування функцій замовника та виконавця послуг;

- незадовільні темпи створення ефективного власника житла - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- відсутність конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, що характеризується низькою кількістю залучення на конкурсних засадах приватних підприємств;

- недостатня ініціатива органів місцевого самоврядування щодо залучення приватних підприємств та громадян до діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

- надання житлово-комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування житлового фонду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

- високий рівень зношеності основних фондів та збільшення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій;

- безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

- низька інвестиційна привабливість підприємств у зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним станом галузі житлово-комунального господарства.

Програма розроблена для вирішення ряду проблем, а саме:

1) технічного стану житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та водовідведення;

2) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів та собівартості житлово-комунальних послуг;

   3) доступності послуг належного рівня та якості житлово-комунального обслуговування населення.

3. Визначення мети програми

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розвязання проблем,

обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми            

Дана програма буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Фінансування програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства здійснюється шляхом цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів.

Фінансування проводитиметься із державного та місцевих

бюджетів і складає :

           коштів місцевих бюджетів       –     8105,0 тис.гривень;

           коштів державного бюджету   –     15240,0 тис.гривень.

         Виконання заходів Програми планується в один етап протягом 2010-2014 років.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Протягом терміну дії програми для досягнення її мети заплановано здійснити ряд заходів:

1) надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків;

2) залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою;

3) запровадити новий механізм формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямований на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

4) активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилити претензійну роботу з боржниками за надані житлово-комунальні послуги;

5) стимулювати реалізацію інвестиційних проектів:

-                капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;

-                реконструкцію житлового фонду;

-                оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

-                будівництво централізованих cистем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій;

-                будівництво очисних споруд;

-                реконструкція котелень із заміною малоефективних котлів та перехід на альтернативний вид палива (торф, тирса, мазут);

-                заміна теплових мереж на попередньо ізольовані;

6) будівництво та модернізацію об’єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій:

-                реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі комунальної власності;

-                реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення;

-                облаштування дитячих майданчиків;

-                будівництво та реконструкція парків зелених насаджень;

-                будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ;

7) контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

8) розробити та затвердити місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад ;

9) проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг;

10) інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості за ці послуги.

Очікувані результати для галузі житлово-комунального господарства:

- надання фінансової підтримки об’єднанням товариств співвласників багатоквартирних будинків;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища

- беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- оснащення багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;

- створення системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- забезпечення широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.  

Ресурсне забезпечення районної програми реформування житлово-комунального   господарства на 2010-2014 роки в Бережанському районі

                                                                                                                   тис.грн.                                                                                                          

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми,

тис.грн.

 

 

Етапи виконання програми, роки

 

Усього витрат на виконання програми

 

2010

2011

2012

2013

2014

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2992,0

3675,0

6255,0

4254,0

5324,0

23345,0

Місцевий бюджет

1130,0

1170,0

1905,0

1955,0

1945,0

8105,0

Державний

2092,0

2475,0

4405,0

2714,0

3554,0

15240,0

                  

6. Напрями діяльності та заходи програми

     Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 1 до цієї програми.

         7. Координація та контроль за ходом виконання програми        

             Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ містобудування архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.