Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАЙОННА цільова програма

«Цукровий діабет» на 2009-2013 роки 

1. Паспорт Програми 

1

Ініціатор розроблення програми

Відділ Охорони здоров»я РДА 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади

про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 року № 877 «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки»,розпорядження голови ОДА №855-26.11.09р.

3

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

4

Співрозробники програми

-

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я облдержадміністрації

6

Учасники програми

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації; райдержадміністрації; лікувально-профілактичні заклади району. 

7

Термін реалізації програми

2009-2013 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 

у тому числі:

321435,0

9.1.

Кошти міського бюджету (рекомендовані обсяги)

-

9.2.

Кошти районного бюджету (рекомендовані обсяги)

321435,0 

9.3.

Кошти обласного бюджету

-

 

2. визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма

 

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4 - 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотки.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 року резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов'язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2 - 3 відсотки загальних видатків з охорони здоров'я, майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків - на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

В Україні на 1 січня 2009 року зареєстровано 1138120 хворих на цукровий діабет (2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3 - 4 рази.

У Тернопільській області станом на 01.01.2009 року на диспансерному обліку перебуває 28760 хворих на цукровий діабет, 3432 з яких потребують інсулінотерапії. В Бережанському районі станом на 01.01.2010р. зареєстровано 1349 хворих на цукровий діабет з яких потребують інсулінотерапії 135 хворихї.

Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п'яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики, кожні 13 - 15 років кількість хворих на цукровий діабет (далі - хворі) подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні - показник захворюваності збільшився з 115,6 (1993 рік) до 248,4 (2008 рік) на 100 тис. населення, в Тернопільській області відповідно з 118,5 (1994 р.) до 239,7 (2008 рік).В Бережанському районі відповідно 152,4 у 1993р. та 379,8 у 2008р. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих, але обсяг таких видатків становить лише 0,5 - 0,8 відсотка загальних коштів, передбачених для охорони здоров'я.

Отже, високий рівень інвалідності і смертності від ускладнень цукрового діабету є соціальною проблемою для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль всіх центральних та місцевих органів влади.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877 “Про затвердження Державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2009-2013 роки”, зважаючи на те, що проблема цукрового діабету є однією із найважливіших у створенні сприятливих умов майбутньої повноцінної життєдіяльності населення, виникла необхідність розробки цієї програми в районі та фінансування її з районного бюджету.

З метою вирішення зазначених проблем розроблено проект районної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування.  

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу; забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення; створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет; удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет; розроблення нормативних правових та організаційно-структурних засад, удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення; поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень; забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби; підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом реалізації профілактичних та лікувально-діагностичних заходів:

- покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу;

- забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

- створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет;

- удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на цукровий діабет;

- розроблення нормативних правових та організаційно-структурних засад, удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення;

- поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень;

- забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби;

- підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет.

З метою раннього виявлення цукрового діабету необхідно щорічно проводити контроль вмісту цукру у громадян з факторами ризику по цукровому діабету. Для цього необхідно забезпечити лікувальні заклади візуальними тест смужками з метою швидкого визначення цукру крові. Згідно з рекомендованими розрахунками необхідні кошти на 2010-2013 роки в сумі 141,6 тис. гривень, в т.ч., з районного бюджету – 141,6тис. гривень.

Для покращення рівня компенсації та з метою запобігання розвитку ускладнень цукрового діабету, хворих, які приймають препарати інсуліну, необхідно стовідсотково забезпечити цими препаратами. Для придбання інсулінів передбачені цільові видатки, орієнтовні обсяги таких коштів: у       2010 році – 325,8 тис.грн., 2011 – 335,5 тис.грн., 2012 – 345,7 тис.грн., 2013 році – 356,2 тис.гривень. З цією ж метою для хворих на цукровий діабет 2-го типу, які лікуються таблетованими цукрознижуючими препаратами необхідно виділити кошти для придбання цих препаратів в сумі – 1317,1 тис.грн. на 2010 – 2013 роки, залучивши для цього з в т.ч. з районних бюджетів –1317,1 тис.гривень.

Для контролю рівня глікемії в домашніх умовах забезпечити дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів, а також забезпечити комплектами глюкометрів дітей і вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет. Кошти для цього передбачені у державному бюджеті, відповідно для витратних матеріалів 307,5 тис.гривень щороку (2010-2013 роки), для забезпечення глюкометрами 73 тис.гривень.

З метою зменшення кількості випадків ампутацій нижніх кінцівок зумовлених захворюванням на цукровий діабет необхідно оснастити кабінет «Діабетична стопа» і забезпечити його витратними матеріалами. Кошти для цього передбачені з державного бюджету, відповідно для оснащення 78 тис.гривень у 2011 році, для витратних матеріалів щорічно починаючи з 2011 року по 278,4 тис.гривень.

Для зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень цукрового діабету, визнати пріоритетним амбулаторно-поліклінічний етап надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів.

З метою зниження рівня смертності внаслідок ускладнень цукрового діабету підвищувати кваліфікацію медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів первинної ланки, а також офтальмологів, невропатологів, хірургів, нефрологів.

Продовжити роботу над удосконаленням системи реєстрації хворих на цукровий діабет (комп»ютерної обробки), для цього залучити кошти з районного бюджету – 7,5 тис.грн., у 2010-2013 рр.

Для забезпечення належного рівня обізнаності населення щодо проблем виникнення захворювання на цукровий діабет, включати у діючі теле - та радіо передачі інформацію з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань на цукровий діабет, проводити щороку День боротьби із захворюванням на діабет.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених у районному бюджеті на галузь „Охорона здоров’я” та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту розподілу обсягів фінансування заходів та завдань з придбання медичного устаткування і послуг у розрізі розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів та кінцевих одержувачів медичного устаткування за кодами економічної класифікації.

Термін дії програми 2009-2013 роки.

 

4.1. Ресурсне забезпечення районної цільової програми «Цукровий діабет»

на 2009 – 2013 роки

                                                                                                                           тис.грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

Усього витрат на виконання програми

І

2009

2010

2011

2012

2013

Обсяг ресурсів усього,

у тому числі:

 

777.45

776.0

810.1

850.8

321435.0

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет

(рекомендовані обсяги)

 

 

 

 

 

 

Районні бюджети

(рекомендовані обсяги)

 

777.45

776.0

810.1

850.8

321435.0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення;

- оснащення кабінетів „Діабетична стопа”, „Діабетична ретинопатія”, обласних (дорослої та дитячої), районних та міських лікарень, спеціалізованих ендокринологічних відділень;

- забезпечення оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах;

- продовження роботи із створення на базі закладів охорони здоров’я кабінетів „Самоконтроль хворих на цукровий діабет”;

- визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів;

- підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей;

- удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет;

- включення в діючі теле- та радіопередачі інформації з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань на цукровий діабет.

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих - з 3 до 11, у дітей - з 10 до 30 відсотків;

- зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет - діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5 відсотка, важкого ступеня діабетичної ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадку на 100 тис. населення;

- зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом на 10 відсотків щороку;

- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності - на 10 відсотків.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я райдержадмігністрації.


6. Напрямки діяльності та заходи районної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки

з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінан-

сування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень,

у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Покращення рівня своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення постійного скринінгу

1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові.

 

1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові

Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет

2010-2013

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

Районнийбюджет

 

 

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

64.8

 

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

66.2

 

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

67.8

 

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

68.5

Покращення діагностування захворювань на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис.населення):

2010 -28

2011 – 30

2012 -32

2013 -34

 

2.

Забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих на цукровий діабет лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2009-2013

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

Місцеві бюджети (цільові видатки)

 

325.8

335.5

345.7

356.2

Підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом)

у дорослих до 11%:

2009 - до3%

2010 –до 5%

2011 – до 7%

2012 – до 9%

2013 – до 11%

у дітей до 30%:

2009 – до 10%

2010 –до 15%

2011 – до 20%

2012 – до 25%

2013 – до 30%

 

 

2.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

308.2

315.4

332.2

361.3

Підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом)

у дорослих до 11%:

2009 - до3%

2010 –до 5%

2011 – до 7%

2012 – до 9%

2013 – до 11%

3.

Створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Оснащення ЦРКЛ приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

42.25

22.5

24.5

28.4

Зменшення кількості випадків ампутації стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення), зменшення кількості гангрен, ретинопатій важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет

4.

Розроблення нормативних правових та організаційно-структурних засад, удосконалення надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та його ускладнення

4.1. Визначення пріоритетним амбулаторно-поліклінічного етапу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет з більш активним використанням денних стаціонарів

2009-2013

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

Без фінансування

 

 

 

 

 

Зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис.населення):

2009 -1,35

2010 -1,3

2011 -1,25

2012 -1,2

2013 -1,1

5.

Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень

5.1. Підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей

2009-2013

 

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

Без фінансування

 

 

 

 

 

Зниження рівня смертності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис.населення):

2009 -6,8

2010 -6,7

2011 – 6,6

2012 -6,5

2013 -6,4

6.

Забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби

6.1.Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет

2009-2013

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

 

Районнийбюджет

 

1.0

1.0

4.5

1.0

Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет (від усіх хворих)

2010 – до 90%;

2011 – до 100%.

Удосконалення державної системи реєстрації хворих на цукровий діабет (від усіх хворих)

2010 – до 90%;

2011 – до 100%.

7.

Підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет

7.1. Включати в діючі теле- та радіопередачі інформацію з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань на цукровий діабет

 

 

Проведення щороку на регіональному рівні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на діабет (14 листопада)

2009-2013

 

 

 

 

 

 

2010-2013

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдерж-адміністрації

Без фінансування

 

 

 

 

 

Забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет (відсотків):

2009 -100%

2010 -100%

2011 -100%

2012 -100%

2013 -100%

                                                                      Всього:

 

 

777.45

776.0

810.1

850.8

321435.0