Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА 

“Репродуктивне здоров’я населення Бережанського району

на період до 2015 року” 

1. Паспорт програми  

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

27 грудня 2006 року, №1849, Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року”, 16 квітня 2009 року, № 267, розпорядження голови обласної державної адміністрації Про проект програми “Репродуктивне здоров’я населення Тернопільської області на період до 2015 року 

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації 

4.

Співрозробники програми

Центральна районна комунальна лікарня

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Центральна районна комунальна лікарня, амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Урманська дільнича лікарня, ФАПи, ФП.

7.

Термін реалізації програми

2009-2015 роки

7.1.

1 - й етап

2009 – 2012 роки

7.2.

2 - й етап

2013 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  

районний бюджет, бюджети сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

937,5 тис. грн.

 

9.1.

Державний бюджет

483,0   тис. грн.

9.2.

Місцевий бюджет

454,15 тис. грн.

9.2.1

В т.ч. районний бюджет

356,24 тис. грн.

9.2.2

Бюджети сільських рад

97,91   тис.грн.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

В районі спостерігається ріст загальної захворюваності дітей від 1299,6 на 1000 дитячого населення у 2000 році до 1364,03 – у 2008 році. Зросли показники дитячої інвалідності від 23.9на 10 тис. дитячого населення у 2000 році до 28.7 - у 2008 році.

Залишаються проблеми невиношування та безплідності, які є причинами значних репродуктивних втрат.

Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення комплексу заходів,спрямованих на поліпшення стану здоров’я матерів та дітей. Саме на це спрямована програма «Репродуктивне здоров’я населення Бережанського району на період до 2015 року», розроблена відповідно до Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року (далі - Програма).

Протягом останніх 3-х років (відповідно 2006, 2007, 2008 роки) в районі залишаються відносно високими показники:

материнської смертності - на 100 тис. народжених живими: 2006-0; 2007-0; 2008-0

( по області 2005 рік – 9,1; 2006 рік – 17,1; 2007 рік – 8,8;

в Україні: 2005 рік – 17,6; 2006 рік – 11,5; 2007 рік – 19,9);

малюкової смертності - на 1000 народжених живими: 2006-0 ; 2007- 12.0; 2008-5.0;

(по області 2005 рік – 8,9; 2006 рік – 9,7; 2007 рік – 8,4 ;

в Україні: 2005 рік - 10,1;   2006 рік – 9,8; 2007 рік – 11,1);  

рівня анемії у вагітних -на 100 вагітних: 2006 – 28.4 ; 2007 -30.6 ; 2008 – 23.7 ;       ( по області - 2005 рік – 30,6; 2006 рік – 28,97; 2007 рік – 26,5;

в Україні: 2005 рік – 34,8; 2006 рік – 31,7; 2007 рік – 28,79);

рівня штучного переривання вагітності - на 1000 жінок 2006 – 10,6 ; 2007 – 12,6 ; 2008 – 5.97 репродуктивного віку;    (по області - 2005 рік –11,67; 2006 рік – 11,32; 2007 рік – 9,27;

в Україні: 2005 рік – 19,5; 2006 рік – 18,6; 2007 рік – 17,2);

рівня онкозахворюваності на рак шийки матки - на 100 тис. жіночого населення – 2006 – 34,4; 2007 – 51.7 ; 2008 – 20.3 ;  (по області 2005 рік – 18,7; 2006 рік – 18,2; 2007 рік – 21,5;

в Україні: 2005 рік – 18,4; 2006 рік – 18,9; 2007 рік – 19,55);

рівня онкозахворюваності молочної залози– на 100 тис. жіночого населення – 2006 – 25,7; 2007 – 38.8; 2008 – 20.3 ;   (по області 2005 рік – 40,4; 2006 рік – 42,7; 2007 рік - 4,4;

в Україні: 2005 рік – 61,4; 2006 рік – 60,2; 2007 рік – 61,2);

високий рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ/СНІД - на 100 тис.населення:

сифіліс: 2006 – 41,2; 2007 – 18,3 ; 2008 – 13,8 ;                                                           (по області - 2005 рік – 24,2;   2006 рік – 26,3; 2007 рік – 16,2;

в Україні: 2005 рік – 42; 2006 рік – 34,3; 2007 рік – 29,9);

гонорея:2006 – 48,8 ; 2007 – 64,2 ; 2008 – 48,4;                                                       (по області - 2005 рік – 74,8; 2006 рік – 69; 2007 рік – 34,9;                              

в Україні: 2005 рік – 38,6; 2006 рік – 33; 2007 рік – 29,8);

трихомоніаз: 2006 – 48,0; 2007 – 68,8; 2008 – 99,0;                                             (по області - 2005 рік – 283,3;   2006 рік – 358,2;   2007 рік – 395,6;

в Україні: 2005 рік – 272,2; 2006 рік – 251; 2007 рік – 245,3);

ВІЛ/інфекція: 2006 – 11,4; 2007 – 9,1 ; 2008 – 6,8;                                                 (по області - 2005 рік – 4,3; 2006 рік – 4,8; 2007 рік – 6,7;

в Україні: 2005 рік - 29,2; 2006 рік – 34; 2007 рік – 38);

СНІД:   2006 – 2,3; 2007 – 2,3: 2008 – 2,3 ;                                                          (по області - 2005 рік – 1,2;   2006 рік – 1,2;   2007 рік – 2,3;

в Україні: 2005 рік – 9; 2006 рік – 10,1; 2007 рік – 9,8).

Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я зумовлені:

1.Високим рівнем материнської та малюкової смертності.

2. Високим рівнем штучного переривання вагітності, пологів вдома, що негативно впливає на стан здоров’я жіночого населення, фертильність та перебіг наступної вагітності і пологів.

3. Зростанням онкогінекологічної патології репродуктивних органів.

4. Високим рівнем захворюваності підлітків на запальні процеси статевих органів та порушення оваріально-менструального циклу.

5. Недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають лікувально-профілактичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я.

6. Недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя та планування сім’ї.

Аналіз стану репродуктивного здоров’я населення Бережанського району

Демографічна ситуація:

 • Загальна кількість населення району в базовому році за віком та статтю (прогноз з 01.01.2007 по 31.12.2007) станом на 01.01.2009 - 42991

Вік

чоловіки

жінки

15-19

1558

1480

20-24

1877

1598

25-29

1499

1491

30-34

1423

1411

35-39

1472

1429

40-44

1464

1393

45-49

1573

1565

50-54

1290

1396

55-59

1020

1194

60-64

768

1060

65-69

783

1334

70-74

1867

4338

75-79

-

-

80+

-

-

Всього

16594

19689

 • Загальний рівень народжуваності –9,2 % ( на 10000 населення )
 • Кількість ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку району 6
 • Рівень безробіття (зареєстровано в службі зайнятості станом на 1 квітня 2009 року) – 6.2 %.

Безпечне материнство (показники):

Кількість пологів за рік                    

396

Рівень материнської смертності (на 100 000 народжених живими)

0

Рівень анемії серед вагітних (на 100 вагітних)                             

23,7

Рівень малюкової смертності (до року на 1000 живонароджених)

12,0

Рівень гемолітичної хвороби новонароджених (новонароджені, починаючи з 1000 г, що мали ГХ на 1000 народжених живими)

10,1

Смертність новонароджених від синдрому дихальних розладів

(кількітсь смертей від РДС на 1000 народжених живими)  

2,5

Кількість вагітних, що стали на облік до 12 тижнів до всіх зареєстрованих вагітних на антенанатальному догляді                 

89,6

Кількість жінок з екстрагенітальною патологією (вагітності високого ризику)                      

102

      
Репродуктивне здоров'я дітей та молоді  (показники)
Рівень підліткової вагітності (кількість пологів та абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)                            
12,1

Рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років (кількість захворювань у юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

30,6

Рівень штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років

(кількість абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)       
0
 
Планування сім’ї
Рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності (кількість жінок, що отримують ВМЗ та ГО на 1000 жінок репродуктивного віку)        
124,5
рівень штучного переривання вагітності (кількість абортів у державних структурах на 1000 жінок репродуктивного віку)                          
5,97
 
Репродуктивне здоров’я населення
Рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом (кількість чоловіків та жінок старших за 18 років із зареєстрованим сифілісом на 100 000 населення старшого за 18 років)                                     
13,7
Рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків (кількість чоловіків старших за 18 років із зареєстрованою гонореєю на 100 000 чоловіків старших за 18 років)                                       
48,0
Рівень захворюваності на рак шийки матки (кількість нововиявлених випадків раку шийки матки на 100 000 жіночого населення )     
20,3
Рівень онкологічної захворюваності молочної залози (кількість нововиявлених випадків раку молочної залози на 100 000 жіночого населення)            
45,7
               
              Надання послуг (кількість лікувально-пофілактичних закладів та кількість надавачів послуг з РЗ/ПС):
Кількість (центральних) районних лікарень (родопомічна допомога та планування сім’ї)
1

Жіноча консультація районної лікарні

1

Жіноча консультація обласного/міського родопомічного закладу

-

Кількість центрів планування сім’ї
-
Кількість кабінетів планування сім’ї
1
Кількість амбулаторій ЗПСМ
5
Кількість дільничних лікарень
1
Кількість ФАПів
33
Кількість акушерів-гінекологів           
8
Кількість сімейних лікарів/лікарів загальної практики
18
Кількість акушерок
28
Кількість медсестер (охорона материнства та дитинства)
36

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення району.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня               2006 року №1849 “Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації”на період до 2015 року” поліпшення репродуктивного здо-ров’я віднесене до одного з найважливіших завдань, що стоять перед суспільством. Для виконання запланованих завдань Програми коштів з державного та обласного бюджету недостатньо, в зв’язку з чим виникає необхідність фінансування заходів Програми з районного та місцевих бюджетів.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є поліпшення репродуктивного здоров′я населення, як виняткової складової загального здоров′я, що значно впливає на демографічну ситуацію та соціально-економічний розвиток району шляхом: забезпечення умов безпечного материнства, зниження рівня материнської та дитячої смертності, рівня штучного переривання вагітності, рівня захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, рівня онкозахворюваності на рак шийки матки та молочної залози, забезпечення умов формування здорового підростаючого покоління.

Результативні показники реалізації Програми:

Недопущення материнської смертності;

зниження рівня анемії у вагітних на 40 відсотків;

зниження малюкової смертності на 50 відсотків;

забезпечення антенатальним доглядом вагітних на 98 відсотків;

зниження рівня запальних захворювань статевих органів;

зниження рівня штучного переривання вагітності у підлітків 15-17 років на 40 відсотків;

підвищення рівня використання сучасних засобів небажаної вагітності на 20 відсотків;

зниження рівня штучного переривання вагітності на 34 відсотки;

зниження рівня захворюваності на рак шийки матки на 12 відсотків;

зниження рівня онкологічної захворюваності і молочної залози на 10 відсотків.

Виконання Програми сприятиме:

- підвищенню показників народжуваності до 10 на 1000 населення;

- зниженню рівня материнської смертності;

- зниженню рівня малюкової смертності до 5 на 1000 народжених живими;

- досягненню до 60% дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6 місячного віку;

- стабілізації та зниженню показників захворюваності та дитячої інвалідності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; терміни та етапи виконання Програми

Для вирішення проблем, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, необхідно:

1. Поліпшити надання медичної допомоги вагітним жінкам та гінекологічним хворим шляхом впровадження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.

2. Забезпечити безкоштовними сучасними засобами контрацепції молодь, жінок з екстрагенітальною патологією та ВІЛ-інфікованих з метою попередження небажаної вагітності та ускладнень, що негативно впливають на стан здоров’я жіночого населення.

3. Забезпечити своєчасну діагностику, раннє виявлення та профілактику передракових захворювань статевих органів, проведення цитологічного скринінгу населення, поінформованість населення про своєчасне звернення до лікаря та проведення профілактичних медичних оглядів з метою виявлення онкологічної патології.

4. Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів, раннє виявлення захворювань репродуктивної системи, своєчасне обстеження, взяття на диспансерний облік та лікування підлітків. Проводити санітарно-освітню роботу з питань здорового способу життя, профілактики раннього статевого життя, захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/інфекції, запобігання небажаної вагітності у підлітків шляхом використання сучасних контрацептивних засобів.

5. Придбати сучасне медичне обладнання для лікувально-профілактичних закладів.

6. Проводити просвітницькі заходи з питань популяризації здорового способу життя, планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, профілактики онкологічних захворювань.

Реалізація Програми здійснюватиметься в 2 етапи за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування регіональної Програми з місцевих бюджетів визначається щороку (з урахуванням збільшення на відсоток інфляції ), виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.      

4.1. Ресурсне забезпечення

програми “Репродуктивне здоров’я нації населення Бережанського району на період до 2015 року” ( усього)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми (тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього, (грн.)

у тому числі

937,15

Державний бюджет

483,0

Місцевий бюджет

454,15

В тому числі :

 

- районний бюджет

356,24

- бюджети сільських рад

97,91

 

 

4.1.1. Ресурсне забезпечення Програми Репродуктивне здоровя населення Бережанського району

на період до 2015 року з районного та місцевих бюджетів ( тис. грн.)

 

1 етап програми

2 етап програми

Захід програми

( із розділу 6, графи 3 )

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Усього витрат

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.2. (ліки-невідкладна доп.)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

17.5

1.1.2. (компоненти крові)

4,22

4,22

4,22

4,22

4,22

4,22

     4,22

29.54

1.1.5.2. (вакуум-екстрактори)

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

7,35

1.1.6. (комп’ютери)

-

-

4,5

-

-

-

-

4.5

1.1.7.(впров.клін.протоколів)

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

8,75

1.2.1. (ліки від анемії)

2,52

     2,52

2,52

2,52

2,53

2,52

2,52

17,64

1.3.1. (ремонт)

-

15,0

15,0

15,0

 

 

 

45,0

1.3.2. (реанімаційні столики)

-

15,0

-

-

-

-

-

15,0

1.5.1. (ліки-дихальні розлади)

7,96

7,96

7,96

7,96

7,96

7,96

7,96

55,72

1.7.2.(семінар-тренінг)            

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

7,4

1.7.3.(семінар-тренінг)            

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.5.(семінар-тренінг)            

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

5,11

1.7.5.(інформаційні матеріали)

-

1,2

     2,5

-

-

-

-

3,7

2.2.2.(інформаційніматеріали)

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4,0

2.4.2.(інформаційні матеріали)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.7.(інформаційні матеріали)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.3.(інформаційні матеріали)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.4.(контрацептиви)

0,7

0,8

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

6,7

3.1.5.(комп”ютери)

-

-

4,5

-

-

-

-

4,5

3.2.4.(лапароскоп)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1.(цитологія)

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

220,5

Усього

54,15

88,45

81,05

72,25

54,55

54,65

54,75

453,00

     * - в наступні роки видатки збільшаться з урахуванням відсотка інфляції

 

4.1.2. Ресурсне забезпечення Програми Репродуктивне здоровя населення Бережанського району

на період до 2015 року з районного бюджету ( тис. грн.)

 

1 етап програми

2 етап програми

Захід програми

( із розділу 6, графи 3 )

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Усього витрат

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.2. (ліки-невідкладна доп.)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

17,5

1.1.2. (компоненти крові)

4,22

4,22

4,22

4,22

4,22

4,22

4,22

29,54

1.1.5.2. (вакуум-екстрактори)

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

7,35

1.1.6. (комп’ютери)

-

-

4.5

-

-

-

-

4,5

1.1.7.(впров.клін.протоколів)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

6,3

1.2.1. (ліки від анемії)

2,52

     2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

2,52

17,64

1.3.1. (ремонт)

-

15,0

15,0

15,0

-

-

-

45,0

1.3.2. (реанімаційні столики)

-

15,0

-

-

-

-

-

15,0

1.5.1. (ліки-дихальні розлади)

7,96

7,96

7,96

7.96

7,96

7,96

7,96

55,72

1.7.2.(семінар-тренінг)            

1,22

-

1,22

-

1,22

0,81

1,22

5,69

1.7.3.(семінар-тренінг)            

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.5.(семінар-тренінг)            

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1.7.5.(інформаційні матеріали)

-

1,2

     2,5

 

 

 

 

3,7

2.2.2. (інформаційніматеріали)

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

4,0

2.4.2.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.(контрацептиви)

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

1,5

6,8

3.1.5.(комп”ютери)

-

-

4.5

 

 

 

 

4,5

3.2.4.(лапароскоп)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. (цитологія)

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

129,5

Усього

34,17

70,35

67,27

54,45

41,17

41,06

41,47

356,24

       *- в наступні роки видатки збільшаться з урахуванням відсотка інфляції

 

4.1.3. Ресурсне забезпечення Програми Репродуктивне здоровя населення Бережанського району

на період до 2015 року з сільських бюджетів ( тис. грн.)

 

 

1 етап програми

2 етап програми

Захід програми

( із розділу 6, графи 3 )

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Усього витрат

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.2. (ліки-невідкладна доп.)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2. (компоненти крові)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5.2. (вакуум-екстрактори)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6. (комп’ютери)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.7.(впров.клін.протоколів)

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

2,45

1.2.1. (ліки від анемії)

-

-

-

-

-

-

-

 

1.3.1. (ремонт)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2. (реанімаційні столики)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.1. (ліки-дихальні розлади)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.2.(семінар-тренінг)            

-

1,22

-

1,22

-

0,41

-

2,85

1.7.3.(семінар-тренінг)            

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.(семінар-тренінг)            

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

1,61

1.7.5.(інформаційні матеріали)

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2. (інформаційніматеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.(інформаційні матеріали)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.(контрацептиви)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.5.(комп”ютери)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.4.(лапароскоп)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. (цитологія)

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

91,0

Усього

13,58

15,02

13,58

15,02

13,58

13,99

13,58

97,91

* - в наступні роки видатки збільшаться з урахуванням відсотка інфляції


 1. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними пріоритетними завданнями Програми є:

створення умов безпечного материнства;

зниження рівня анемії серед вагітних;

зниження рівня малюкової смертності;

надання методичної, організаційної допомоги стосовно спостереження за вагітними, лікарям загальної практики – сімейної медицини;

зниження рівня запальних захворювань статевих органів у підлітків                     15-17 років;

зниження рівня штучного переривання вагітності серед підлітків                     15-17 років;

забезпечення населення сучасними засобами запобігання небажаній вагітності та інформацією про їх використання;

зниження рівня захворюваності на рак шийки матки;

зниження рівня онкологічної захворюваності молочної залози;

забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, що будуть брати участь у виконанні заходів Програми;

посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я;

проведення просвітницьких заходів з питань пропагування здорового способу життя, планування сімї, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, профілактики онкологічних захворювань.

5.1.Заходи відповідно до визначених завдань в районі

Завдання І. Забезпечення умов безпечного материнства

ЗАХІД 1.1.1. Забезпечення акушерського відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі.

Проведення заходу планується на 2009 - 2015 роки.

Фінансування заходу передбачається здійснювати із державного бюджету та з місцевих бюджетів.

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюватиметься закупівля наступних препаратів (з 2009 по 2015 роки) щорічно :

Препарат

Відсоток ускладнених пологів, що потребують лікування препаратами

Кількість випадків ускладнених пологів

у даному

регіоні

Кількість одиниць препарату на випадок ускладнених

пологів

Вартість одиниці препарату (грн.)

Загальна вартість для області

(тис.грн.)

A

B

C

D

E

F=BXCXDXE

Венофунгін

3 %

11

300

50

0,55

Гелофузін

3 %

11

300

30

0,32

Простагландін

3 %

11

300

20

0,26

Новосевен

1 %

2

2

12000

0,6

Контрикал

1,5%

4

900

43

0,8

Всього

 

 

 

 

2,5

*Кількість пологів у 2008 році складала 396. За припущенням, відповідна кількість пологів ускладнилась кровотечею та потребувала лікування препаратами, вказаними в таблиці в колонці В.

Назва препарату

Кількість

Вартість одиниці препарату (тис. грн.)

Загальна вартість (тис. грн.)

Кріопреципітат

3 доз

0,04

0,120

Свіжозаморожена плазма

15 л

0,07

1,1

Концентрат тромбоцитів

3 доз

1,0

3,0

Всього

 

 

4,22

 

Загальні видатки складуть щорічно з районного бюджету – 6.72 тис. гривень.

Загальні видатки складуть 47.04 тисяч гривень на період 2009-2015 роки.

ЗАХІД 1.1.2.        Безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю.

Проведення заходу планується на 2009 - 2015 роки.

За припущенням планується закупити за рахунок коштів державного бюджету бар’єрних засобів та внутрішньоматкових спіралей для 80 таких жінок. З них кондомів на 12.8 тис. гривень та ВМЗ на 5.7 тис.гривень з розрахунку 1 кондом по вартості 0,23 коп. та 1 ВМЗ по ціні 60 гривень за 1 одиницю.

 

Користувачі-80 жінок

Кондоми

(жінки-одиниці)

ВМЗ (одиниці-ціна)

Вартість одиниці в грн.

Загальна вартість

в тис.грн.

2009

64 х 144

 

16 х 60

0,23

60

2,2

1,0

2010

60 х 144

15 х 60

0,23

60

2,0

0,9

2011

56 х 144

14 х 60

0,23

60

1,85

0,84

2012

52 х 144

13 х 60

0,23

60

1,72

0,78

2013

48 х 144

12 х 60

0,23

60

1,6

0,72

2014

50 х 144

12 х 60

0,23

60

1,7

0,72

2015

50 х144

12 х 60

0,23

60

1,7

0,72

 

Загальні видатки складуть 18,45 тис.гривень на період 2009-2015 роки.

ЗАХІД 1.1.3. Розроблення та впровадження в діяльність родопомічних закладів систему аудиту з материнської та перинатальної смертності

 

Проведення заходу планується на 2009-2010 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати за позабюджетні кошти.

 

ЗАХІД 1.1.4.1. Забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами УЗД, апаратами штучної вентиляції, пульсоксиметрами, сучасним портативним лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ:

 

Проведення заходу планується на 2009 - 2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету.

 

Найменування одиниці

Заг. к-сть для р-ну

Заг. вартість для р-ну

Кардіомонітори

           70,0

Апарат УЗД

       1

         300,0

Апарат ШВЛ

       1

         65,0

Пульсоксиметр

       2

         16,0

Біохімічний аналізатор

         1

         30,0

Коагулометр

         1

         20,0

 

Загальні видатки складуть з держбюджету сумарно за 2009-2015 роки по району – 483 тис.грн.

 

ЗАХІД 1.1.4.2.   Забезпечити акушерські стаціонари необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ:

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з районного бюджету.

За припущенням планується закупити за рахунок коштів районного бюджету для   пологового відділу 3 одноразових вакуум-екстрактори вартістю 350 гривень кожен. Загальна сума витрат на вакуум-екстрактори становитиме 1.050 тис. гривень. На весь період дії програми 7.350 тис.грн.

За такою ж схемою може здійснюватися закупівля інших необхідних витратних матеріалів відповідно до потреб району.

 

ЗАХІД 1.1.5. Забезпечення родопомічних закладів комп’ютерами для здійснення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику.

 

Проведення заходу планується на 2009 - 2011 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати із районного бюджету.

Найменування

Загальна

кількість на район

Вартість одного комп’ютера (тис.грн.)

Загальна вартість на регіон (тис.грн.)

Жіноча консультація районної лікарні

1

4,5

4,5

Сума

1

4,5

4,5

Заходом передбачається забезпечення жіночих консультацій родопомічних закладів районного рівня комп’ютерами середньою вартістю 4500 грн. для ведення електронних записів. Планується забезпечення родопомічних закладів районного рівня по одному комп’ютеру.

У 2009-2011 роках видатки на закупівлю комп’ютерів складуть 4,5 тис.гривень.

ЗАХІД 1.1.6. Продовження впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії у відповідності до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини

Проведення заходу планується на 2009 - 2015 роки.

Видатки передбачуються з місцевих бюджетів.

Виконання даного заходу може бути шляхом друку/тиражування додатково нових або переглянутих протоколів МОЗ з питань акушерства, гінекології перинатології та інших. Припущення передбачає друк відповідної кількості протоколів за рік вартістю 50 гривень для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики – для 25 фахівців.

25 X 50 = 1,25 тис. грн..

ЗАХІД 1.1.7. Розроблення та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

Проведення заходу планується на 2009 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати із позабюджетних джерел.

Захід передбачає нових розроблених та схвалених документів щодо інфекційного контролю родопомічних закладів, гінекологічних відділень та жіночих консультацій на території району. Фінансування для друку документів передбачується за відповідними розрахунками заходу 1.1.7.

ЗАХІД 1.2.1. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії вагітних

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Відповідно до районних показників приблизно 8% вагітних страждає анемією під час вагітності за даним припущенням.

Лікування анемії визначено за протоколом МОЗ № 782 від 29 грудня 2005 року. За нашим припущенням для розрахунку бюджетних потреб лікування потребує препаратів заліза у дозі 50 мг двічі на день протягом 30 днів.

Загальні видатки для лікування анемії складуть, таким чином:

Тип препарату

Кількість жінок, що потребують

лікування *анемії

Кількість таблеток на курс

Середня вартість таблеткигрн.

Загальна вартість (на усіх жінок)

тис грн.

Препарат заліза 50 мг/таблетка

32

60

1,0

1,920

Еритропоетин

3

3

200

0,6

Всього

 

 

 

2,52

*8 % від кількості вагітних, які хворіють на анемію – 32.

Вартість лікування анемії вагітних для району – 2,520 тис. грн.на рік.

Загальні видатки складуть за 2009 – 2015 роки - 17,640 тис. грн.

ЗАХІД 1.3.1. Реорганізація акушерських та неонатологічних відділеннь для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка)

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу здійснюватиметься з місцевого бюджету.

Планується протягом 6 років виділити з місцевих бюджетів (або шляхом субвенцій місцевим бюджетам) для реорганізації родопомічних закладів з метою впровадження сучасних перинатальних технологій створення індивідуальних та сімейних пологових палат спільного перебування матері та новонародженого з санітарними кімнатами, для забезпечення постійної температури в акушерських стаціонарах біля 25-27ºC необхідно вікна забезпечити склопакетами, мати обладнання для пологів.

Загальні видатки, розподілені на 3 роки дії програми складуть 45 тис. гривень.

ЗАХІД 1.3.2. Забезпечення закупівлі сучасного обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень

Проведення заходу планується на 2009 -2010 роки.

Фінансування заходу передбачається здійснювати із державного та з місцевого бюджету.

Назва одиниці

К-сть по р-ну

                

Вартість одининиці тис. грн.

Заг. в-сть по р-ну

             (тис. грн.)  

сонографи

 1. 3         1

125

Лампи фототерапії

35

       1225

Пульсоксиметри

 1. 35      1

8

Апарати ШВЛ

 1. 20     1

100

СіРАР

           15

150

         2250

Інкубатори

             25

80

         2000

Всього

 

 

  

За рахунок коштів місцевого бюджету передбачається оснащення родопомічних закладів протягом 2009-2010 років реанімаційними столиками.

Найменування одиниці

Вартість одиниці (тис.грн.)

Загальна

кількість

Загальна вартість (тис.грн.)

Реанімаційний столик з підігрівом для новонароджених

15

1

15

 

Загальні видатки з районного бюджету складуть 15,0 тис. грн. на 2010 рік.

ЗАХІД 1.3.3. Розроблення та пілотне впровадження системи фінансування і кадрового забезпечення родопомічних закладів у розрахунку на медичну послугу

 

Проведення заходу планується на 2009 -2010 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати із позабюджетних джерел

 

ЗАХІД 1.4.1. Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених

 

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Назва препарату

Кількіть

Вартість однієї дози (тис.грн.)

Загальна вартість (тис.грн.)

Антирезусний імуноглобулін

40 доз

0,12

4,8

Загальні видатки, розподілені на 7 років дії програми складуть 33,6 тис. гривень.

 

ЗАХІД 1.5.1. Забезпечити закупівлю препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених

 

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу передбачається здійснюватиметься з державного бюджету та місцевого бюджету.

Назва препарату

Кількіть

Вартість однієї дози (тис.грн.)

Загальна вартість (тис.грн.)

Куросурф

2 дози

3,98

7,96

 

Видатки на рік складуть 7.96 тисяч гривень на рік.

Загальні видатки, розподілені на 7 років дії програми складуть 55,72 тис. гривень.

 

ЗАХІД 1.6.1. Розробити галузеву програму “Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні" відповідно до рекоментацій ВООЗ щодо діяльності “Лікарень доброзичливих до дитини”

 

Проведення заходу планується на 2009 -2010 роки.

Фінансування заходу передбачається здійснюватиметься з позабюджетних джерел.

ЗАХІД 1.7.1. Організація нормативного забезпечення ходу спостереження за здоровими вагітними для впровадження в практику сімейного лікаря

 

Проведення заходу планується на 2009 -2010 роки

Фінансування заходу передбачається здійснюватиметься з позабюджетних джерел.

ЗАХІД 1.7.2. Проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними

 

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з місцевих бюджетів.

Проведення тренінгів для сімейних лікарів. Фінансування цієї частини заходу передбачається здійснювати із місцевих бюджетів.

Проведення тренінгів для сімейних лікарів

Планується щороку проводити тренінги для 3-х сімейних лікарів. Тривалість тренінгу – 2 дні.

Проведення тренінгу потребує наступних видатків:

Вартість проживання в готелі для одного учасника – 250 грн. х =  0,45 тис.грн.

Добові учасникам тренінгу – 30 грн. х 3 х 2 = 0,18 тис.грн.

Витрати на дорогу одного учасника – 70 грн. х 3 = 0,21 тис.грн.

Проведення тренінгів вимагатиме підготовки друкованих та роздаткових матеріалів вартістю 20 гривень на кожного учасника тренінгу. ( 20 грн. х 3 = 0,06 тис. грн)

Загалом на проведення тренінгу для 3-х учасників видатки складуть 1,22 тис. грн. в рік.

Загальні видатки з місцевих бюджетів для всіх учасників складуть 7.4 тис. грн. на 2009 –2015 роки.

Наступні роки: з урахуванням відсотку інфляції, видатки відповідно збільшуються.

ЗАХІД 1.7.3. Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу родопомічних закладів

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Проведення власне тренінгів для персоналу родопомічних закладів. Фінансування цієї частини заходу передбачається здійснювати із місцевих бюджетів.

Планується щороку проводити тренінги для 50 лікарів та середнього медичного персоналу Один тренінг проводитиметься для групи з 25 осіб. Передбачається проведення 2 тренінгів у рік. Тривалість тренінгу – 2 дні.

Проведення тренінгу потребує наступних видатків:

-         За припущенням з 25 учасників тренінгу – 15 іногородніх осіб

-         Вартість проживання в готелі для одного учасника – 250 грн. х 15 = 3750 грн.

-         Добові учасникам тренінгу – 30грн. х 15 х 2 = 750 грн.

-         Витрати на дорогу одного учасника – 70 грн. х 15 = 1050 грн.

- Проведення тренінгів вимагатиме підготовки друкованих та роздаткових матеріалів вартістю 20 гривень на кожного учасника тренінгу. ( 20 грн. х 25 = 500 грн).

-         Загалом на проведення 1 тренінгу видатки складуть 6050 грн.

Заплановано в 2009 – 2010, 2014, 2015 роках по 2 семінари на рік.

Видатки на проведення 2 тренінгів складуть –12100 грн.

Обласний бюджет (обласний перинатальний центр) – 1000 грн.

Видатки на проведення 3-х семінарів складуть 18150 грн.

Обласний бюджет (обласний перинатальний центр) – 1500 грн.

Бюджети районів та міст – 8,5 тис.грн. на період 2009-2015 роки.

Для Бережанського району – 0,9

Наступні роки: з урахуванням відсотку інфляції, видатки відповідно збільшуються.

 

ЗАХІД 1.7.4. Утворення у кожному родопомічному лікувальному закладі пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль, що належать до груп ризику

 

Фінансування заходу передбачається здійснювати з державного бюджету.

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

ЗАХІД 1.7.5. Запровадження шкіл відповідального батьківства у кожному закладі, що надає антенатальну допомогу, забезпечити їх необхідним обладнанням

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Передбачається розроблення, друк і розповсюдження наступних інформаційних матеріалів для вагітних жінок і закупівлю демонстраційного обладнання:

 1. Друк і розповсюдження плакатів по безпечному материнству – 4 різних типи плакатів по 50 примірників кожного типу вартістю (при вказаних тиражах) 2 гривні за плакат, загальна сума – 0,4000 тис. гривень.

б)   Друк і розповсюдження пам’яток-брошур для вагітних – у кількості 500 примірників вартістю (при даному тиражі) по 1,5 гривні за примірник, загальна сума – 0.75 тис. гривень.

в) Крім того, передбачається розроблення набору інформаційних матеріалів, які будуть використовуватись медичним персоналом при роботі в кабінетах планування сім'ї. Вартість виготовлення таких матеріалів складатиме 15 гривень за один набір. Необхідно забезпечити вказаними матеріалами 2-х медичних працівників. Загальна сума – 0.03 гривень.

Найменування одиниці

Вартість одиниці

(грн.)

Загальна

кількість

на регіон

(одиниць)

Загальна вартість

на регіон

(тис. грн.)

Плакати з безпечного материнства

2

1

0,4

Пам’ятка для вагітних

1,5

500

0,75

Матеріали для медпрацівників

15

2

0,05

Всього

1,2

Загальні видатки складуть – 1.2 тис.грн. на рік.

Передбачається: закупівля у 2009-2011 роках телевізійного приймача із можливістю демонстрації відеозапису для жіночої консультації (для демонстрації телевізійних матеріалів по тематиці репродуктивного здоров’я та планування сім'ї) – вартість ТВ-системи 2500 гривень.

Найменування

Вартість

(тис.грн.)

Загальна

кількість

Загальна вартість

(тис.грн.)

Теле-відеокомплект

2,5

1

2,5

 

Загальні видатки складають – 3.7 тис.грн.

Завдання II.       Формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді

ЗАХІД 2.2.1. Розроблення модульно-інформаційного блок-мінімуму з проблем здорового способу життя та статевого виховання з урахуванням вікових особливостей для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації для здійснення санітарно-просвітницької діяльності

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з позабюджетних джерел.

 

ЗАХІД 2.2.2. Розроблення та видання інформаційно-методичних матеріали для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)

 

Проведення заходу планується на 2009 -2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з обласного бюджету.

Фінансуватиметься розробка і друк двох типів брошур накладом 5000 примірників, а також буклетів для учнів накладом 5000 примірників вартістю по 1 гривні за примірник (брошури і буклети).

Загальні видатки складатимуть на рік 10 тис. гривень.

Обласний бюджет (обласний центр здоровя) – 10 тис.гривень.

Загальна вартість заходу – 70 тис.гривень.

Загальна вартість заходу для району – 4.0 тис.грн.

 

ЗАХІД 2.3.1. Розроблення методичних рекомендацій з питань організації діяльності амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладів за системою надання послуг “Клінік дружніх до молоді”

Проведення заходу планується на 2009 -2010 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з позабюджетних джерел.

 

ЗАХІД 2.4.2. Розроблення системи просвітницької роботи для дітей, підлітків, молоді з питань здорового способу життя, планування сім`ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ВІЛ: видання відповідної літератури, створення радіопередач, телесеріалів, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань-відповідей в навчальних закладах

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансуватиметься видання освітньо-інформаційних книжечок та листівок тиражами 10000, вартість однієї книжечки 0,5 гривень.Потреба для району 500 шт.

Загальні видатки складатимуть на рік - 5 тис.гривень.

Обласний бюджет(обласний центр здоров’я) – 5 тис.гривень.

Загальна вартість заходу – 35 тис. гривень.

 

             Завдання III.          Удосконалення системи планування сім'ї

ЗАХІД 3.1.4. Забезпечення закупівлі контрацептивів для визначених категорій населення (молодь у віці 18-20 років; жінки з малозабезпечених сімей)

 

Проведення заходу планується на 2009 – 2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати із місцевих бюджетів.  

Загальна вартість заходу 6,8 тис.гривень.

 

ЗАХІД 3.1.5. Забезпечення впровадження в кабінеті планування сім’ї та репродукції людини комп’ютерної інформаційної системи

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати із районного бюджету та з позабюджетних джерел.

За рахунок районного бюджету планується забезпечити комп’ютером 1 кабінет планування сім ї(вартість одного комп‘ютера складає 4,5 тис. гривень).

 

ЗАХІД 3.2.3.        Розроблення та впровадження стандартів/протоколів забезпечення послуг з планування сім’ї для первинної ланки медичної допомоги (сімейних лікарів/лікарів загальної практики), лікарів жіночих консультацій і центрів планування сім’ї та репродукції людини відповідно до рекомендацій ВООЗ

Проведення заходу планується на 2009-2011 роки.

Фінансування заходу здійснюватиметься із позабюджетних джерел.

 

ЗАХІД 3.2.4. Розроблення та впровадження протоколу з питань використання добровільної стерилізації як методу запобігання непланованій вагітності

 

Проведення заходу планується на 2011 рік.

Фінансування заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

 

ЗАХІД 3.2.5. Забезпечення розроблення та оптимізації планів і програм післядипломної підготовки лікарів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки - фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров`я та планування сім`ї

 

Проведення тренінгів для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів/лікарів загальної практики та фахівців середньої ланки передбачається здійснювати із місцевих бюджетів.

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Планується щороку проводити тренінги для 50 фахівців. Один тренінг проводитиметься для групи з 25 учасників. Тривалість тренінгу – 2 дні.

Проведення тренінгу потребує наступних видатків:

-         За припущенням з 25 учасників тренінгу – 18 іногородніх осіб

-         Вартість проживання в готелі для одного учасника – 250 грн. х 18 = 4500 грн.

-         Добові учасникам тренінгу – 30 грн. х 18 х 2 = 1080 грн.

-         Витрати на дорогу одного учасника – 70 грн. х 18 = 1260 грн.

-   Проведення тренінгів вимагатиме підготовки друкованих та роздаткових матеріалів вартістю 20 гривень на кожного учасника тренінгу. (20 грн. х 25 = 500 грн).

-         Загалом на проведення 1 тренінгу видатки складуть 7160 грн.

Видатки на проведення 2 тренінгів складуть у 2009 році – 14320 грн.

Загальні видатки на 2009 рік складають 14320 грн.

Обласний бюджет – 2 тис. грн.

Бюджет міста 1 тис.грн. та районів – 12320 грн., Бережанського району – 730 тис.грн.

Загальні видатки для району на 2009-2015 роки - 5,11 тис.грн.

Наступні роки: з урахуванням відсотку інфляції, видатки відповідно збільшуються.

 

ЗАХІД 3.2.6. Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких компаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання непланованій вагітності за допомогою тематичних радіопередач та соціальної реклами

 

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу планується здійснювати з місцевого бюджету.

Планується щорічно готувати 2 передачі для трансляції по місцевому радіомовленню - вартість підготовки та виходу в ефір кожної – 0,5 тис.гривень.

Завдання ІV.      Збереження репродуктивного здоров’я населення

ЗАХІД 4.1.1. Розроблення та впровадження протоколу з діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом відповідно до рекомендацій ВООЗ

Проведення заходу планується на 2009 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати із позабюджетних джерел.

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Фінансування заходу передбачається із державного бюджету.

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Захід фінансується з державного бюджету.

 

ЗАХІД 4.3.1. Здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скрінингу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів

Фінансування заходу передбачається здійснювати із державного бюджету та з місцевих бюджетів

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

Найменування

Вартість

одиниці

(грн)

Загальна

кількість

 

Вартість

на регіон

(тис. грн.)

Щіточки для забору матеріалу

1,5

15000

22,5

Предметні скельця

0,6

15000

9,0

Всього

 

 

31,5

 

Розрахунок проведено на відповідну кількість жінок району з інтервалом обстеження 1 раз у рік.

Загальні видатки з місцевого бюджету по району на один рік – 31,5 тис. гривень.

ЗАХІД 4.3.2. Запровадження соціальної реклами по місцевому радіомовленню з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я

Фінансування заходу планується здійснювати з позабюджетних джерел.

Проведення заходу планується на 2009-2015 роки.

 

ЗАХІД 4.4.1. Впровадження протоколу заходів щодо профілактики та раннього виявлення раку молочної залози

Проведення заходу планується на 2009 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати із позабюджетних джерел.


Перелік показників

виконання програми Репродуктивне здоров’я населення Бережанського району на період до 2015 року

 

пп

 

Зміна показ-

ника

Базовий рівень (2007)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

1.

Показник 1. Недопускати материнської смертності.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Показник 2. Знизити рівень анемії серед вагітних на 40 % ( на 100 вагітних)

40%

30,6

24,0

23,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

3.

Показник 3. Знизити рівень малюкової смертності на 50 % ( до року на 1000 живо-народжених)

50%

12,09

8,0

8,0

7,5

7,5

     6,0

   6,0

5,0

4.

Показник 4. Знизити рівень гемолітичної хвороби новонароджених на 40 % (плоди, починаючи з 1000г, що мали ГХ на 1000 народжених живими)

40%

10,1

9,0

8,2

7,2

6,7

6,3

6,2

6,1

5.

Показник 5. Знизити показник смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 35 % (кількість смертей від РДС на 1000 народжених живими)

35%

2,5

2,2

2,0

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

6.

Показник 6. Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6 місяців, до 60 % (кількість дітей, що отримує годування до 6 місяців на 100 дітей, що досягли 1 року та хоча б певний час вигодовувалися природним шляхом)

60 %

57,1

57,5

57,9

58,3

58,7

59,1

59,6

60,0

7.

Показник 7. Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних (кількість тих, що стали на облік до 12 тижнів до всіх зареєстрованих вагітностей)

98%

90,8

91,8

92,9

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Показник 8. Знизити рівень підліткової вагітності на 15 відсотків (кількість пологів та абортів у дівчинок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

15%

12,1

12,0

11,8

11,7

11,6

11,5

10,4

10,3

9.

Показник 9. Знизити рівень запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 40 відсотків (кількість захворювань у дівчинок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

40%

30,6

25,8

26,2

24,3

23,6

22,8

22,1

21,3

10.

Показник 10. Довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг «Клініка дружня до молоді» до 90 відсотків

100 %

0,0

 

 

 

50,0

 

 

100,0

11.

Показник 11. Недопускати штучного переривання вагітності серед підлітків
15-17 років (кількість абортів юнок 15-17 років на 1000 жіночого населення віком 15-17 років)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Показник 12. Підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання

непланованій вагітності на 34 відсотків (кількість жінок, що отримують ВМС та ГО на 1000 жінок репродуктивного віку)

34%

124.5

143,3

147,3

151,3

155,3

159,3

163,3

167,2

13.

Показник 13. Знизити рівень штучного переривання вагітності на 15 відсотків (кількість абортів у державних структурах на 1000 жінок репродуктивного віку)

15%

5,97

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

14.

Показник 14.Знизити рівень інфекцій, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків (кількість чоловіків та жінок старших за 18 років із зареєстрованим сифілісом на 100 000 населення старшого за 18 років)

30%

13,7

13,0

12,2

11,4

10,6

10,2

9,8

9,6

15.

Показник 15.Знизити рівень захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 85 відсотків (кількість чоловіків, старших за 18 років із зареєстрованою гонореєю на 100 000 чоловіків, старших за 18 років)

85%

48,0

35,0

28,0

25,7

19,1

16,2

10,2

6,0

16.

Показник 16. Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки на 12 % (кількість

нововиявлених випадків раку шийки матки на 100 000 жіночого населення)

12%

20,3

20.2

19.8

19.8

19.0

19.0

18.5

18.5

17.

Показник 17.Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків (кількість нововиявлених випадків раку молочної залози на 100 000 жіночого населення)

10%

45,7

45,1

44,8

43,8

42,8

42,0

41.6

41.2

18.

Показник 18. Досягти результатів виконання Програми відповідно до визначених показників, відсотків

100%

60,0

65,7

71,4

77,1

82,8

88,5

94,2

100,0

 

6. Напрями реалізації та заходи програми Репродуктивне здоровя населення Тернопільської області                               на період до 2015 року

№ п\п

Назва напрямку реалізації

(першочергові завдання )

Найменування заходу програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування,

у тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення умов безпечного материства

1.1.2. Забезпечити акушерські відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.2. Забезпечити акушерські стаціонари необхідними витратними матеріалами

( одноразовими вакуум – екстракторами ) для сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендації ВООЗ

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, центральна районна комунальна лікарня         (ЦРКЛ), фінансове управління райдержадмінстрації

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я

райдержадміністрації, центральна районна комунальна лікарня         ( ЦРКЛ), фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

1 етап – 10,0

В т.ч. :

2009 – 2,5

2010– 2,5

2011– 2,5

2012 - 2,5

2 етап – 7,5

В т.ч. :

2013 - 2,5

2014– 2,5

2015 - 2,5

 

 

 

1 етап – 4,2

В т.ч. :

2009 – 1,05

2010 – 1,05

2011– 1,05

2012 – 1,05

2 етап – 3,15

В т.ч. :

2013 – 1,05

2014 – 1,05

2015– 1,05

Недопущення материнської смертності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня анемії серед вагітних

1.1.6. Забезпечити родопомічні заклади охорони здоровя комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику

 

 

1.1.7. Продовжити впровадження клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології , сексопатології, неонатології та педіатрії у відповідності до рекомендації ВООЗ та висновків науково - доказової медицини

 

 

 

 

1.2.1.Придбати препарати для лікування важких форм анемії у вагітних

 

2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, ЦРКЛ, виконкоми сільськиї рад.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації

 

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет, бюджети сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

 

1 етап – 9,0

В т.ч. :

2009 – -

2010 – -

2011 -   9,0

2012 -   -

 

 

 

1 етап – 5,0

В т.ч. :

2009 – 1,25

2010 –   1,25

2011 –   1,25

2012 –   1,25

2 етап – 3,75

В т.ч. :

 1. 2013   –   1,25
 2. 2014   –   1,25
 3. 2015   –   1,25

 

1 етап – 10,08

В т.ч. :

2009 –   2,52

2010 –   2,52

2011 –   2,52

2012 –   2,52

2 етап – 7,56

В т.ч. :

2013 –   2,52

2014 –   2,52

2015 –   2,52

 

3.

Знизити рівень малюкової смертності  

 

1.3.1. Провести реорганізацію акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій

(індивідуальні сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка)

 

1.5.1.Забезпечити акушерські стаціонари препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.Придбати для родопомічних лікувально-профілактичних закладів реанімаційні столики для новонароджених

 

2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010

 

Відділ охорони здоровя

Райдержадміністрації, ЦРКЛ,фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя

Райдержадміністрації, ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдержадміністрації, ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації

 

 

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

 

 

1 етап – 45,0

2010 – 75,0

2011 -15,0

2012- 15,0

 

 

 

 

 

1 етап – 3,84

В т.ч. :

2009 –   7,96

2010 –   7,96

2011–     7,96

2012 –   7,96

2 етап – 23,88

В т.ч. :

2013 –   7,96

2014 –   7,96

2015–     7,96

 

1 етап - 15,0

В т.ч.:

 

2010 - 15,0

Зниження малюкової смертності

на 50 відсотків

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Надання методичної, організаційної допомоги стосовно спостереження за вагітними лікарям загальної практики – сімейної медицини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знизити рівень запальних захворювань статевих органів та штучного переривання вагітності у підлітків у віці
15-17 років

1.7.2. Провести тренінги для лікарів загальної практики –сімейної медицини з питань спостереження за здоровими вагітними

 

 

 

 

 

1.7.5. Запровадити школи відповідального батьківства у кожному закладі , що надає антенатальну допомогу вагітним

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

2009-2015

Відділ охорони здоровя

Райдержадміністрації, ЦРКЛ, амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, дільнична лікарня сільські ради, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, ЦРКЛ

Районний

бюджет, бюджети сільських рад

 

 

1 етап – 4,88

В т.ч. :

2009 –   1,22

2010 –   1,22

2011 –   1,22

2012 –   1,22             2 етап – 3,66

В т.ч. :

2013 –   1,22

2014 –   1,22

2015–   1,22

 

 

 

Зниження рівня запальних захворювань статевих органів та штучного переривання вагітності у підлітків 15-17 років на 20 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості жінок, що користуються сучасними засобами запобігання небажаної вагітності

2.4.2. Розробити систему просвітницької роботи для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, планування сім’ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом і   ВІЛ/інфекції, видання відповідної літератури, створення радіопередач, соціальної реклами, запровадження скриньок запитань – відповідей в навчальних закладах    

 

 

3.1.4. Придбати контрацептиви для визначених категорій населення (молодь у віці 18-20 років, жінки з малозабезпечених сімей, жінки з екстрагенітальною патологією)

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Забезпечення впровадження в кабінеті планування сім’ї та репродукції людини комп’ютерної інформаційної програми

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдержадміністрації, ЦИКЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя

райдержадміністрації, ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я

райдержадміністрації , ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації  

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

 

В т.ч. по р-ну 1.0

2009 – -

2010 – 0,33

2011 – 0,33

2012 – 0,34

2 етап – 15,0

В т.ч. : 1,0

2013 – 0,33

2014 – 0,33

2015 – 0,34

 

 

 

 

 

 

1 етап – 3,5

В т.ч. :

2009 – 0,7

2010 – 0,8

2011-1,0

2012 – 1,0

2 етап – 3,2

В т.ч. :

2013 – 1,0

2014 – 1,0

2015 – 1,2

 

1 етап – 4,5

В т.ч. :

2009 – -

2010 - -

2011 – 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення

рівня використання сучасних засобів небажаної вагітності на 20 відсотків

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Знизити рівень штучного переривання

Вагітності

 

 

 

 

 

 

 

 

Знизити рівень захворюваності на рак шийки матки

3.2.5. Забезпечити розроблення та оптимізацію планів і програм післядипломної підготовки лікарів - акушер-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, а також середніх медичних працівників з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (проведення тренінгів)

 

 

4.3.1.Поліпшити матеріально- технічну базу родопомічних закладів охорони здоровя для впровадження скринінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2015

 

Відділ охорони здоровя райдержадміністрації, виконкоми сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоровя райдержадміністрації , ЦРКЛ, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми с/рад

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

Районний бюджет, бюджети сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет, бюджети сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

1 етап – 4,73

В т.ч. :

2009 - 0,73

2010 – 0,73

2011 – 0,73

2012 – 0,73

2 етап – 2,19

В т.ч. :

2013 – 0,73

2014 -   0,73

2015 -   0,73

 

1 етап – 126,0

В т.ч. :

2009 – 31,5

2010 – 31,5

2011 – 31,5

2012 – 31,5

2 етап – 94,5

В т.ч. :

2013 – 31,5

2014 – 31,5

2015 – 31,5

 

1 етап – 295,9

В т.ч. :

2009 – 54,15

2010 – 88,45

2011 – 81,05

2012 – 72,25

2 етап – 163,95

В.т.ч. :

2013 –54,55

2014 – 54,65

2015 – 54,75

Разом – 453,0

 

Зниження рівня штучного переривання вагітності на
15 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворюваності на рак шийки матки на
12 відсотків


7. Координація та контроль за ходом виконання пограми

 

             Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом охорони здоров’я райдержадміністрації.

             Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження голови районної державної адміністрації;

звітність сільських рад, відділу охорони здоровя райдержадміністрації про стан виконання відповідних заходів Програми один раз на півроку;

щорічне обговорення стану та проблеми реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій місцевих рад, громадських колегій;

постійне проведення моніторингу, здійснення щокварталу аналізу виконання Програми, вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми, та надання узагальненої інформації про хід її реалізації керівництву району;

координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, яка пов’язана з виконанням цієї Програми, здійснює головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.