Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

КОМПЛЕКСНА

Програма

розвитку цивільного захисту населення Бережанського району на 2014-2017 роки 

 

1. Паспорт

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації 

2.

Дата, номер і назва   розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2013 року № 92 «Про проект комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанського району на 2013 - 2017 роки»

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації

4.

Співрозробники         програми

Районний відділ Управління ДСНС України в Тернопільській області, виконавчий комітет Бережанської міської ради.

5.

Відповідальні виконавці програми

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Бережанської районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури, фінансове управління, відділ освіти районної державної адміністрації, служби цивільного захисту району, Цех ТП №1 ПАТ ”Укртелеком”, Бережанський район електромереж ВАТ ”Тернопільобленерго”, виконавчі комітети міської та сільських рад, керівники потенційно-небезпечних обєктів

7.

Термін реалізації         програми

2014-2017 роки

1)

етапи виконання         програми

І етап: 2014 рік;

ІІ етап: 2015-2017 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, міський, сільські бюджети та не бюджетні джерела фінансування що не заборонені законом

9.

Загальний обсяг           фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 703,6 тис. гривень 

1)

коштів державного       бюджету

27,6 тис. гривень 

2)

коштів районного       бюджету

568,88  тис. гривень 

3)

бюджети міської та сільських рад

51,12 тис. гривень

4)

кошти не бюджетних джерел

56,0 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективним виконання заходів щодо ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

На території Бережанського району Тернопільської області розташовано 26 потенційно небезпечних об’єктів, які є об’єктами несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю району. У наслідок високого рівня зношення технологічного обладнання більшості підприємств складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, у тому числі при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом. Їх максимальна кількість при транспортуванні залізницею одним поїздом складає до 300 тонн (2-7 цистерн).

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, снігопадами, обледенінням.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості з причин відсутності підрозділів місцевої пожежної охорони. 

3. Визначення мети програми

Метою Комплексної програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Тернопільській області та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення області, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування строки та етапи виконання програми

 

Досягнення вищезазначеної мети можливе в два етапи при здійсненні впродовж 2014-2017 років комплексу заходів та засобів.

На першому етапі (2014 рік) - модернізації пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період його технічне оснащення комп’ютерною та іншою оргтехнікою.

На другому етапі (2015-2017 роки) передбачається:

- встановлення на пункті управління начальника цивільного захисту району сучасних систем та засобів зв’язку і оповіщення, комп’ютерної та іншою оргтехніки, програмного забезпечення;

- створення та накопичення районного матеріального резерву Бережанського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечення населення і особового складу територіальних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- забезпечення роботи районної комісії з ПТЕБ та НС у зонах надзвичайних ситуацій,

- забезпечення оперативних груп засобами радіаційного, хімічного захисту, оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,

- технічне переоснащення підрозділів аварійно-рятувальних бригад (ланок) районних служб цивільного захисту. 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів районного міського та сільських бюджетів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, становить 703,6 тис. гривень, з них 568,88 тис. гривень – за рахунок районного бюджету, 51,12 тис. гривень – міського та сільських бюджетів.

Обсяг фінансування Комплексної програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району та місцевих бюджетів на відповідний рік.

  

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанського району Тернопільської області на 2014-2017 роки*

 

Обсяги коштів, які пропонується

залучити на виконання програми

Термін реалізації

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)*

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі:

285,95

161,95

131,75

123,95

703,6

державний бюджет

22,2

1,8

1,8

1,8

27,6

районний бюджет

189,77

148,97

119,17

110,97

568,88

бюджети міської та сільських рад

23,98

9,18

8,78

9,18

51,12

кошти не бюджетних джерел фінансування

50,0

2,0

2,0

2,0

56,0

 

*Розміри фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію Комплексної програми розвитку цивільного захисту Бережанського району на 2014-2017 роки є орієнтовними і розглядаються та затверджуються щорічно при формуванні показників відповідних бюджетів на вказані роки  

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту району є:

1) модернізації пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне обладнання, придбання та встановлення автономного джерела енергоживлення, оснащення комп’ютерною та іншою оргтехнікою з програмним забезпеченням.

2) проведення налагоджувальних робіт на пункті управління із встановлення зв’язку з виконавчими комітетами сільських рад.

3) проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення. Придбання та проведення будівельно-монтажних робіт з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення району.

4) щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5) забезпечення населення і особового складу територіальних формувань засобами радіаційного та хімічного захисту;

6) здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

7) забезпечення роботи районної комісії з ПТЕБ та НС у зонах надзвичайних ситуацій, оснащення оперативних груп сучасними засобами зв’язку комп’ютерною та іншою оргтехнікою

8) технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у таблиці 2 (додаток 1).

 

6. Напрямки діяльності та заходи комплексної програми розвитку цивільного захисту бережанського району на 2014-2017 роки 

 Реалізація Комплексної програми проводиться за такими основними напрямами:

1) розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Бережанського району на 2014-2017 роки ;

 2) модернізація пункту управління начальника цивільного захисту району на мирний час і особливий період, його технічне оснащення оргтехнікою, ПЕОМ та їх програмним забезпеченням Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення населення;

3) створення та накопичення районного матеріального резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4) організація рятування людей на водних об’єктах;

5) забезпечення особового складу територіальних невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту;

6) утримання захисних споруд цивільного захисту;

7) транспортне та майнове забезпечення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

8) виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

9) виконання заходів, спрямованих на навчання керівних кадрів цивільного захисту;

10) здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

11) технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальних служб цивільного захисту.

 

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для виконання заходів по розвитку системи зв’язку, оповіщення та  інформатизації, створення та накопичення регіонального матеріального резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, утримання захисних споруд цивільного захисту, Транспортне та майнове забезпечення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій неможливе. 

Напрями реалізації Комплексної програми зазначені у таблиці 3(додаток 2).

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми

 

Здійснення заходів, визначених Комплексною програмою розвитку цивільного захисту Бережанського району Тернопільської області, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів Комплексної програми визначити відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації який забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Комплексної програми.

Виконавці, які зазначені у Комплексній програмі, раз на півріччя подають в відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації проводить узагальнення поданої інформації та подає її управлінню розвитку економіки та інфраструктури районної державної адміністрації.

 

За результатами здійснення заходів Комплексної програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період