Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

протипаводкового захисту і покращення

технічного стану внутрішньогосподарських

меліоративних систем і об’єктів водного фонду

та підвищення ефективності їх використання

в Бережанському районі на 2011- 2015 роки

 

І.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розробки

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

2.

Дата, номер і назва розпорядчого

документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закону України „ Про меліорацію земель”, Земельного і Водного кодексів України, Указу Президента України від 23.06.1998 р.№ 670/99

„Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліоративного комплексу „, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 листопада 2010 року № 960 „ Про заходи щодо збереження і покращення інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем „.

3.

Розробник програми

Бережанське міжрайонне управління водного господарства

4.

Спів розробник програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

5.

Відповідальний виконавиць програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасник програми

Бережанське міжрайонне управління водного господарства ,управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2011- 2015 роки.

7.1

Етапи виконання програми ( для довгострокових програм )

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми ( для довгострокових програм )

Кошти державного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми , всього , в тому

( тис.грн.)

503,3 тис.грн.

 

Кошти державного бюджету

-

 

Кошти обласного бюджету

-

 

Кошти районного бюджету

В межах кошторисної програми 503,3 тис. грн.

 

Кошти інших джерел

-

 

     2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

         Програма протипаводкового захисту і покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем і об’єктів водного фонду на підвищення ефективності їх використання в Бережанському районі на 2010- 2015 роки ( далі - Програма ) розроблена відповідно до Указу Президента України від 23.06.1998 року № 670/ 99 „ Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського – меліоративного комплексу „, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11. 2010 року № 960 „ Про заходи щодо збереження і покращення інженерної інфраструктури водогосподарських меліоративних систем ”.

           Програма передбачає організаційно - економічні заходи щодо збереження меліоративного комплексу малих річок, водостоків, джерел та підвищення продуктивності меліоративних земель і об’єктів водного фонду.

   3. Мета та основні завдання програми.

   3.1 Метою програми є підвищення ефективності використання малих річок, джерел споруд на них та інших водних об’єктів:

     - відновлення функціонування об’єктів водного фонду;

     - збереження об’єктів водного фонду;

     - збереження сталого і надійного функціонування наявних об’єктів водного фонду шляхом проведення ремонтно – оглядових робіт у повному обсязі на території району.

     3.2 Метою програми є підвищення ефективності використання осушених земель та забезпечення на основі збереження меліоративного фонду прогнозованого рівня виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих природнокліматичних умов.

 

     3.3 Основними завданнями Програми є :

- відновлення функціонування меліоративних систем, що перебувають у незадовільному стані, шляхом їх реконструкції та переоснащення ;

- збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліоративних землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних заходів;

- збереження та відновлення об’єктів водного фонду ( річок, водостоків і джерел ).

   4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання.

   4.1 Дана програма розрахована на період 2011-2015 роки.

   4.2 Відновлення функціонування меліоративних систем і відтворення родючості грунтів здійснюватиметься шляхом:

   - проведення реконструкції і ремонтів на об'єктах водного фонду.

   - проведення ремонтно – доглядових робіт на об'єктах водного фонду.

   - проведення реконструкції меліоративних систем.

   - проведення ремонтно – доглядових робіт на меліоративній мережі.

 - проведення культуртехнічних робіт.

   - проведення глибокого розпушення.

    

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     На території району знаходиться біля 90-ти км річок, 50-ти джерел, а також гідротехнічні споруди значна частина яких знаходиться в комунальній власності місцевих громад. Річки виконують функцію водовідведення дощових, паводкових і інших надлишкових вод з території населених пунктів і району. Ряд джерел мають історичне, культурне і побутове значення для населених пунктів. Від збереження вище наведених об’єктів і ефективності їх використання в великій мірі залежить економічна та екологічна ситуація в районі.

Проведеною в районі меліорацією до сільськогосподарського виробництва залучені значні площі заболочених і перезволожених земель. Площа меліорованих земель складає 7,04 тис. га, з яких 5,55 тис.га осушено гончарним дренажем .

Протяжність відкритої мережі меліоративних каналів сягає майже 0,239 тис.км., інженерна інфраструктура меліоративних систем нараховує 107 гідротехнічних споруд. Переважна більшість меліоративної мережі і гідротехнічних споруд належить до внутрішньогосподарських осушувальних систем , які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування .

Балансова вартість внутрішньогосподарських меліоративних систем   складає 3931,228 тис.грн.

Меліоровані землі перебувають у користуванні землевласників та землекористувачів. Меліоровані землі сприяють забезпеченню сталого виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з несприятливими погодними умовами. Від їх збереження та ефективного використання у великій мірі залежить економічна та екологічна ситуація в районі.

Проте, в останні роки через відсутність фінансування на внутрішньогосподарських системах практично припинилися доглядові та культуртехнічні роботи - (оранка, дискування , фрезування торфових грунтів ), глибоке розпушення, щілювання, внесення вапняків та торфокрошки на тяжких мінеральних грунтах, не здійснюються необхідні роботи з поточного і капітального ремонтів, підтримання в належному технічному стані всієї інженерної інфраструктури.

У зв’язку з неналежним доглядом меліоративні канали заростають чагарниковою рослинністю, руйнуються гідротехнічні споруди. Крім того, на порушення вимог Земельного і Водного кодексів України продовжується розорювання смуг відведення вздовж каналів, що призводить до прискореного їх замулення .

У даний час понад 40 % внутрішньогосподарських каналів заросли чагарниковою рослинністю та замулились, більше 32% гідротехнічних споруд пошкоджені . Це призводить до того, що на осушених землях появляються перезволожені ділянки, які не можливо використати за призначенням і де меліоративна мережа потребує невідкладної реконструкції.

Через відсутність фінансування практично припинилися доглядові та ремонтні роботи стосовно малих річок, джерел, споруд на них та інших водних об’єктів. Це

призводить до того що ряд гідротехнічних споруд руйнується і знаходиться в аварійному стані, русла річок заростають рослинністю, замулюються і не виконують своєї функції по відводу вод. Джерела втрачають дебіт води.

Програма передбачає організаційно-економічні заходи щодо збереження меліоративного комплексу, малих річок, водостоків, джерел та підвищення продуктивності меліорованих земель і об’єктів водного фонду.

 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

 

2.1. Метою програми є підвищення ефективності використання малих річок, джерел споруд на них та інших водних об’єктів.

1. Відновлення функціонування об’єктів водного фонду.

2. Збереження та відновленні об’єктів водного фонду.

3. Забезпечення сталого і надійного функціонування наявних об’єктів водного фонду шляхом проведення ремонтно-доглядових робіт у повному обсязі на території району.

2.2. Метою програми є підвищення ефективності використання осушених земель та забезпечення на основі збереження меліоративного фонду прогнозованого рівня виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих природнокліматичних умов.

2.3. Основними завданнями програми є:

¨      Відновлення функціонування меліоративних систем, що перебувають у незадовільному стані , шляхом їх реконструкції та переоснащення.

¨      Збереження та відтворення родючості грунтів на меліорованих землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних заходів.

¨      Збереження та відновлення об’єктів водного фонду (річок, водостоків і джерел)

 

3.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ. 

Основними напрямками реалізації програми є:

3.1. Проведення реконструкції і ремонтів на об'єктах водного фонду.

3.2. Проведення ремонтно-доглядових робіт на об'єктах водного фонду.

3.3. Проведення реконструкції меліоративних систем .

Внаслідок довгострокової експлуатації меліоративних систем та дії несприятливих природнокліматичних факторів і незадовільного догляду, окремі елементи на ряді осушувальних систем зруйнувалися , що призвело до заболочення меліоративних земель. Це загрожує виведенню з ладу цілих систем . З метою недопущення порушень цілісності меліоративних систем на цих перезволожених ділянках необхідно першочергово провести реконструкцію меліоративної мережі згідно з завданнями.

3.4. Проведення ремонтно-доглядових робіт на меліоративній мережі.

Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд , затвердженим наказом Держводгоспу України від 1 жовтня 1999 року № 151 , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за № 225/4446, яке поширюється на підприємства і організації та інших суб’єктів усіх форм власності , у тому числі власників земельних паїв , на землях яких розміщені об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем , передбачається планове проведення організаційно-технічних заходів з догляду та ремонту меліоративних систем і споруд з метою попередження передчасного зносу окремих споруд і систем в цілому, забезпечення нормального їх функціонування.

Зважаючи , що за останні роки ремонтно-доглядові роботи на малих річках, джерелах практично не проводились потрібно невідкладно вирішити питання щодо фінансування та виконання першочергових робіт – ремонт гідротехнічних споруд на річках і водостоках, розчистку русел, відновлення джерел проведення очистки відкритих внутрішньогосподарських каналів від замулення ,обкошування трав’яної та вирубка чагарникової рослинності, ремонт гідротехнічних споруд і гирл дренажу та оглядових колодязів, проведення агромеліоративних заходів .

3.5. Проведення культуртехнічних робіт.

У структурі осушених земель майже 18 % припадає на пасовища і сіножаті , які повинні відігравати значну роль у кормовиробництві , збільшені виробництва тваринницької продукції та зниженні її собівартості .

В даний час більшість пасовищ і сіножатей на осушених землях перебувають в занедбаному стані , заросли бур’янами та чагарником , покрились купинами і потребують покращення шляхом проведення культуртехнічних робіт , які передбачають очищення площ від деревної і чагарникової рослинності , пнів , каміння , а також планування поверхні , засипку староріч , ярів та інших нерівностей.

3.6. Проведення глибокого розпушення.

У підвищенні родючості грунтів , особливо на осушених землях ,значне місце належить глибокому розпушуванню , яке покращує водно-повітряний режим та фільтраційні властивості грунту. Глибоке розпушування належить до заходів докорінного поліпшення грунтів і характеризується тривалою дією в часі. Воно значно покращує умови відведення надлишкової води , створюючи в зоні залягання дрен добре фільтруючий шар грунту. Роботи проводяться за кошти землекористувачів.

 

 4. НОРМАТИВНО-ПЛАНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

 

Програма розроблена на основі Закону України "Про меліорацію земель”, Земельного і Водного кодексів України , нормативно-правових актів Держводгоспу України.

  

РОЗРАХУНОК № 1

Загальна вартість робіт по Бережанському району

  

  1. Підвисоцька с/р – 90,0 тис.грн.
  2. Урманська с/р – 357,30 тис.грн.
  3. Посухівська с/р – 17,0 тис.грн.
  4. Рибниківська с/р – 18,0 тис.грн.
  5. Надрічнянська с/р – 21,0 тис.грн.

 

Всього по розрахунку 503,300 тис.грн.  

РОЗРАХУНОК № 2

 

Загальна вартість робіт по Бережанському району

на 2011р.-2015р.

 

 

№ п/п

Сільська рада

Всього на 2011-2015 р., тис.грн.

тис.грн

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

 

1

 

 

Підвисоцька с/р

90,0

30,0

30,0

30,0

 

 

2

 

Урманська с/р

 

357,30

70,0

70,0

70,0

83,0

64,3

3

 

Посухівська с/р

 

17,0

 

 

 

 

17,0

4

 

Рибниківська с/р

 

18,0

 

 

 

18,0

 

5

 

Надрічнянська с/р

 

21,0

 

 

 

 

21,0

 

Всього

503,30

100,0

100,0

100,0

101,0

102,3

 

 

Наявність осушених земель та розподіл їх

за угіддями станом на 1.01.2010р.

по Бережанському району

  

№ п/п

Район

Заг.площа, га

с/г землі, га

Інші землі, га

Рілля

Перелоги

Сіножаті

Пасовища

1

Бережанський

7043,4

4287,79

-

624,14

1903,87

 

 

Протяжність відкритої

меліоративної мережі,

наявність гідротехнічних споруд

 

№ п/п

Район

Довжина річок, км

Площа меліор. земель, га

Протяжність в/г і м/г, км

Наявність ГТС, шт

1

Бережанський

82,74

7043,4

238,914

107