Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

1/ попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району ;

2/ спільно з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету, внесених змінах до них, по звітах про виконання бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань ;

3/ розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами сільських рад ;

4/ здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

5/ готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;

6/ контролює видатки, пов'язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад району, здійснює контроль за використанням вільних бюджетних коштів, а також надходжень та видатків позабюджетних фондів;

7/ виносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради;

8/ бере участь у розробці питань, пов'язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних програм, контролює їх виконання;

9/ розглядає пропозиції відповідних сільських, пов'язані із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

10/ розглядає пропозиції та подає висновки щодо розвитку підприємництва на території району, залучення вітчизняних та закордонних інвестицій в народногосподарський комплекс району, здійснює повноваження по реалізації державної регуляторної політики.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Білик В.В. - голова комісії

Колодка Н.М. - заступник голови комісії

Кирик О.М. - секретар комісії

Ганич І.М. - член комісії

Німко В.Р. - член комісії

Петровський В.М. - член комісії

Ткач М.Б. - член комісії