Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,ЗЕМЕЛЬНИХ
 ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 

 

1/ бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості та інфраструктури, про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, стан агропромислового розвитку, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді з даних питань;

2/ попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції ;

3/ бере участь у підготовці і подає на затвердження ради проекти регіональних програм охорони довкілля, розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості;

4/ вивчає пропозиції, готує і виносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду регіонального значення та інших територій, що підлягають особливій охороні ;

5/ разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом ;

6/ здійснює контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення ;

7/ бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанні пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, природних заповідників, ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій ;

8/ вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, щодо здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень

9/ розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання відповідно до чинного законодавства дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу? встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях ;

10/ розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю;

11/ спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та приймає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради ;

12/ готує рекомендації щодо об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району.

13/ розробляє проекти рішень ради, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Кулик А.В. - голова комісії

Гладкий Я.В. - заступник голови комісії

П'єнтак С.П. - секретар комісії

Білан І.Б. - член комісії

Манзій В.З. - член комісії

Пасемник Б.Д. - член комісії

Фльоц В.М. - член комісії