Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ,

МОЛОДІ, СПОРТУ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

1/ бере участь у розробці і здійсненні заходів та пропозицій, що сприяють розвитку освіти, охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства, відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел та соціального захисту населення, які вносить на розгляд ради, готує висновки з цих питань, доповіді та співдоповіді;

2/ розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозицій з питань надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

3/ бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, охорони здоров'я, материнства і дитинства, розглядає подану на затвердження ради районну програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією їх виконання;

4/ попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на забезпечення розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і спортивних закладів усіх форм власності, всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій, військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, сімей, які втратили годувальника,учасників бойових дій, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, щодо влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім‘ї громадян, готує рекомендації та висновки по тих питаннях, а також готує рекомендації щодо підвищення якості проведення культурно-освітніх заходів, визначних пам'ятних дат, ювілеїв, і т. ін., їх висвітлення в засобах масової інформації ;

5/ здійснює контроль за забезпеченням охорони пам'яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання ;

6/ сприяє забезпеченню у межах надання повноважень через національно-культурні товариства вивчення державної і рідної мови ;

7/ перевіряє в межах своїх повноважень роботу відділів освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту райдержадміністрації і підпорядкованих їм структур, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних підрозділів, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради ;

8/ перевіряє в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також якість проведення атестації робочих місць, умови праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рішень ;

9/ вносить свої пропозиції, готує відповідні рішення про якість видавничої справи в районі ;

10/ попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції.

11/ попередньо розглядає питання погодження радою керівників, завідувачів культурно-освітніх закладів району, які відносяться до спільної власності територіальних громад району.

12/ контролює вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рішень ;

13/ перевіряє в межах своїх повноважень діяльність державних місцевих благодійних організацій і фондів, зареєстрованих і розташованих на відповідній території, закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я ;

14/ перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, закладів охорони здоров'я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Баран В.В. - голова комісії

Онишків Н.М. - заступник голови комісії

Надбережна І.М. - секретар комісії

Калинюк В.М. - член комісії

Пиріг О.С. - член комісії

Семеген Н.М. - член комісії