Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗАКОННОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ:

І/ бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав громадян ;

2/ готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності або відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим припиненням повноважень депутата ;

З/ готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховування радою питань про роботу депутата у раді, про виконання ними рішень ради та її органів ;

4/ вивчає за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів місцевого самоврядування і подає за результатами перевірки рекомендації щодо покращення їх функціонування ;

5/ бере участь у підготовці і прийнятті рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради ;

6/ розглядає попередньо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань ;

7/ розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав громадян, контролює їх виконання;

8/ попередньо заслуховує інформації прокурора, начальника органу внутрішніх справ про стан боротьби із злочинністю, а також керівників місцевої міліції, у разі її створення, про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на відповідній території;

9/ бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності ;

10/ бере участь у роботі по роз'ясненню населенню прав, свобод та обов'язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством;

11/ бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;

12/ розглядає пропозиції та подає висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів спільної власності територіальних громад району, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку.

 

СКЛАД  КОМІСІЇ:

Голіний І.Б. - голова комісії

Соколовський Н.О. - заступник голови комісії

Воврик О.М. - секретар комісії

Карплюк О.І. - член комісії