Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

   на 2015 рік

Бережанської районної ради 24638581

     (найменування замовника,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

                                                                                                

                                                                                 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и),особа(и) яких

планується залу

чити до підготовки

документації конкурс

них торгів (запиту

цінових пропозицій,

кваліфікаційної доку

ментації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вада; постачання пари та гарячої води

2271

Кошти місцевого бюджету

860000,00

(вісімсот шістдесят тисяч грн..00 коп.) в т.ч.ПДВ

Закупівля в

одного

учасника

Грудень2014 р.

Січень 2014 р.

Комітет з конкурсних торгів

 

Електрична енер-гія; постачання електричної енергії

2273

Кошти місцевого бюджету

170800,00

(сто сімдесят тисяч вісімсот грн..00 коп.)в т.ч. ПДВ

Закупівля в

одного

учасника

Грудень2014 р.

Січень 2014 р.

Комітет з конкурсних торгів

 

                            Затверджений протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 04 вересня 2014 р. №5

 

 

             Заступник Голови комітету з конкурсних торгів                  ____________________                                         Романишин І.Є.

                                                                                                                               (підпис)                                                               (П.І.Б.)

                     Секретар комітету з конкурсних торгів                         _________________                                                         Громосяк Н.М.

                     М.П.                                                                                                 (підпис)                                                              (П.І.Б.)