Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Звернення, заяви, оголошення
Друк

З метою додержання Закону України «Про захист  економічної конкуренції», керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», беручи за основу Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затверджене Наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за №1096/19834), враховуючи рішення Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року № 52 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району», комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району оголошує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки приміщення загальною площею 247,4 мв будівлі колишнього кінотеатру за адресою: м. Бережани, вул.Франка, 2.

  

Проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності відбудеться в приміщенні адмінбудинку районної ради (2 поверх, зал засідань) 02 серпня 2018 року о 1000 год.

  

Об'єкт оцінки:

- приміщення площею 74,6 м2;

- приміщення площею 172,8м2.

 

На  розгляд комісії подаються підтвердні документи суб’єктів оціночної діяльності, а саме:

- заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

- копія установчого документа претендента (копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна; 

- письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна,  завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт  (у  календарних днях).

Кінцевий термін подання документів – 01 серпня 2018 року.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають документи до Бережанської районної ради (вул. Шевченка,15, ІІ поверх, каб.24 (моб.телефон 0672759694).

 
Друк

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико санітарної) допомоги»

На підставі рішення Бережанської районної ради від 16.05.2018 року № 343 «Про проведення конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» конкурсна комісія оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади керівника комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу – м. Бережани,  вул. Степана Бандери, 21, інд. 47501. Основний напрям діяльності – надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бережанського району Тернопільської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Фінансове забезпечення діяльності підприємства здійснюється за рахунок цільових коштів, коштів місцевого бюджету, власних надходжень та інших джерел не заборонених законодавством.

Кваліфікаційні вимоги  щодо керівника комунального медичного закладу некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю. Стаж на керівних посадах в закладах охорони здоров’я не менше 5 років. Досвід організації роботи сімейної медицини.

Прийом документів проводиться в каб.24 адмінбудинку Бережанської районної ради (м. Бережани, вул.Т.Шевченка,15) з 10.00.год до 16.00. год у робочі дні з 08.06.2018 року по 02.07.2018 року.

Номер телефону для довідок 0972896117 та адреса електронної пошти - office@ berezhany-rrada.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 - копія паспорта громадянина України;

 - письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за відповідною формою (додаток 1);

- резюме у довільній формі;

 - автобіографія ;

 - копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 - згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

 - власну концепцію розвитку та функціонування комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради у короткотерміновій та довготерміновій перспективі обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

 - довідка МВС про відсутність судимості;

 - медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

   - попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

   - заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

   - підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

  Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

   

  Додаток 1

  Голові конкурсної комісії ______________

  ____________________________________

                                                                                                                                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

  ____________________________________

  ____________________________________,

                                                                                                                                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові претендента)  

                                                                                                                                                          який (яка) проживає за адресою: 

  ____________________________________

  ____________________________________,

  ____________________________________

                                                                                                                                                                                                    (номер контактного телефону)

  e-mail _________________@ ___________

                                                                                                                                                                                               (заповнюється друкованими літерами)

  ЗАЯВА 

                               Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади                                                             ______________________________________________

  __________________________________________

  (найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

                               Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

                          Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом

                          (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

                                                □ надсилання листа на зазначену адресу;

                                                □ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

                                                □ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

                                                □ _______________________________________________________.

                                                                                   (в інший доступний спосіб)*


  ___ __________ 20___ р.                                                                                             ___________________

                                                                                                                                                      (підпис)


  * У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

   

   

  Додаток 2

  ЗГОДА
  на обробку персональних даних

  Я, ___________________________________________________________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  народився ________ __________________________ 19_______ р., документ, що посвідчує особу


  (серія ______ № _____________), виданий ____________________________________

  __________________________________________________________________________,

  відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

  обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

  використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

  поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

  доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

  Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.


  ______ ______________20___ р.                                                                                                              __________________

                                                                                                                                                                                  (підпис)

   


  Додаток 3

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
  “Про запобігання корупції”

  Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

   

   

  ____ __________20___ р.     ________________     ___________________  

                                                                (підпис)                      (прізвище, та ініціали)

   

   

  Додаток 4

  ЗАЯВА*
  про відсутність конфлікту інтересів

   

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Місце роботи

  Номер контактного телефону

  Електронна адреса

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

   

   

  1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

   

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

   

  1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

   

  2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

   

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

  1. запатентоване ноу-хау?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

   

  3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні

   

  4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні

   

  5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися   посади (назва посади)?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

   

  6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

  _____________________________________________

  _____________________________________________

  так** ні  

   

  Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

  Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

   

  ____ _______ 20___ р.                                                                                                                   ________________
                                                                                                                                                                                               (підпис)

  * У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

  До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

  Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

  Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

  ** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.
   
  Друк

  ЗАЯВА

  Бережанської районної ради Тернопільської області про підтримку звернення Президента України, Верховної ради України до 

  Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні

  Бережанська районна рада Тернопільської області підтримує звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні від 17 квітня 2018 року.

  Вважаємо, що таке рішення Константинопольської Матері-Церкви буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла Хрещення. Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковно-державному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян. Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, усуне ще одну можливість деструктивного втручання ворожих зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.

  В діях центральних органів влади, органів місцевого самоврядування немає втручання у питання віросповідання, адже річ іде у сприянні щодо визнання однієї з найбільших традиційних Церков України. Це не тільки не суперечить Конституції України, але є прямим обов’язком держави, який закріплений ст.30 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

  Впродовж століть Церква була не тільки релігійним, а й духовно-патріотичним виховником української нації, тому ми не можемо залишитись осторонь процесів утвердження та визнання автокефалії і нехай нам у цьому допоможе Господь.

  Прийнято на тридцять другій сесії

  Бережанської районної ради

  16 травня 2018 року

   

   
  Друк

  ОГОЛОШЕННЯ

  На виконання рішення районної ради від 16 травня 2018 року №343 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», Бережанська районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії по проведенню конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги » .

  Склад комісії 8 членів, з них:

  - 4 представники органу управління (районна рада);

  - 4 представники, делеговані громадськими об’єднаннями (організаціями) Бережанського району з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та /або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності (з умовою реєстрації таких громадських об’єднань (організацій) не менше як 2 роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) – по одній особі від кожного громадського об’єднання (організації).

  Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подавати начальнику відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради (каб.№ 20), (телефон для довідок: 0974801100 ) до 01.06.2018 року включно, у паперовому вигляді:

  1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадського об’єднання (організації), із зазначенням кандидатури, яка рекомендується для включення до складу конкурсної комісії. До листа додається заява-згода кандидата на участь у роботі комісії;

  2) копія статуту громадського об’єднання ( організації), завірена належним чином.

   
  Друк
   
  Друк

  «Корпус миру США в Україні»

  Американське урядове агентство «Корпус миру США в Україні» оголошує конкурс з пошуку партнерів в рамках проекту «Розвиток громад» серед  громадських або благодійних організацій, органів місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, ЦНАПи), державних установ (центри зайнятості, музеї, бібліотеки, національні парки) та комунальних установ (агенції економічного або регіонального розвитку).

  Що це Вам дає?

  1) До Вас, на безоплатній основі, завітає американський волонтер, який впродовж двох років надаватиме професійну допомогу в реалізації проектів, спрямованих на:

  - посилення громадянського суспільства;

  - сталий організаційний розвиток;

  - покращення економічних можливостей;

  - ефективне місцеве самоврядування (децентралізацію).

  2) Корпус Миру пропонуватиме приймаючій стороні безкоштовні тренінги з планування та управління проектами та інших тем;

  3) Приймаюча сторона може подавати заявки на міні-гранти, які адмініструє Корпус Миру;

  4) Корпус Миру буде намагатися всіляко підтримувати тих українських партнерів, які проявили свої лідерські якості через співпрацю з волонтером;

  5) Спілкуватися з носієм англійської мови (перед приїздом в Україну волонтери вивчають українську мову).

  Що від Вас потрібно?

  1) Бажання прийняти у себе на два роки американського волонтера;

  2) Заповнити і подати: Анкету для запрошення волонтера Корпусу Миру з проекту «Розвиток громад» + дві Анкети з описом приймаючих родин (прикріплені файлі);

  3) Забезпечити волонтера проживанням та одноразовим харчування в українській родині на перших 6 місяців. (Партнерським внеском у співпрацю з Корпусом Миру з боку приймаючої організації та її партнерів є пошук та вибір української сім’ї, яка б погодилася приймати в себе волонтера Корпусу Миру впродовж перших шести місяців роботи волонтера. Для цього приймаюча сторона визначає дві (2) родини, які мають добру репутацію у громаді та готові прийняти в себе волонтера. Під час зустрічі між працівником Корпусу миру та запропонованими родинами, одну з цих родин буде визначено як основну приймаючу).  Волонтер повинен проживати в кімнаті, яка зачиняється зсередини на замок чи защіпку і укомплектована найнеобхіднішими для проживання меблями та предметами побуту: (письмовий) стіл, як мінімум два стільці або крісло, настільну лампу, книжкову поличку, ліжко з матрацом,  подушку, ковдру, гардеробну шафу та дзеркало (див. Анкету для приймаючих родин). Для компенсації за спожиті комунальні послуги та одноразове харчування, волонтер робитиме щомісячний внесок до сімейного бюджету у розмірі 2,700 гривень. Будь-які інші домовленості щодо харчування можуть здійснюватися в індивідуальному порядку між родиною та волонтером без втручання Корпусу миру.

  4) Забезпечити умови для роботи волонтера (Див. с.5 Супровідного листа)

  Куди надсилати заповнені анкети?

  Заповнені анкети мають бути надіслані керівнику проекту «Розвиток громад» Роману Олексенку на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  Кінцевий термін подачі заповнених анкет 31 січня 2018 р.

  Отримати детальнішу інформацію про проект, умови співпраці, а також анкети можна на офіційному сайті Корпусу миру США в Україні за посиланням:https://www.peacecorps.gov/ukraine/projects/

  Тернопоільський Центр розвитку місцевого самоврядування готовий допомогти із заповненням заявки (звертайтеся до радника з питань комунікації Наталії Стрельбіцької  - 0672849881)


  З повагою

  Віктор Литвинчук
  Директор

  Тернопільського відокремленого підрозділу
  установи "Центр розвитку місцевого самоврядування"

  2, Олени Кульчицької, 2 поверх
  Тернопіль, 46001
  Україна

  М: +38 0673542965

  Е: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  За бланками анкет звертайтесь  -    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   
  Друк

  З метою додержання Закону України «Про захист  економічної конкуренції», керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», беручи за основу Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затверджене Наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за №1096/19834), враховуючи рішення Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року № 52 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району», комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району оголошує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки приміщення загальною площею 195,42 м2 в будівлі колишнього кінотеатру за адресою: м. Бережани, вул.Франка, 2.

  Проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності відбудеться в приміщенні адмінбудинку районної ради (2 поверх, зал засідань) 12 грудня 2017 року о 1000 год.

  Об'єкт оцінки:

  - приміщення площею 28,0 м2;

  - приміщення площею 167,42м2.

  На  розгляд комісії подаються підтвердні документи суб’єктів оціночної діяльності, а саме:

  - заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

  - копія установчого документа претендента (копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
  - копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна; 

  - письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна,  завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

  - копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

  - інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

  Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт  (у  календарних днях).

  Кінцевий термін подання документів – 06 грудня 2017 року.

  Бажаючі взяти участь у конкурсі подають документи до Бережанської районної ради (вул. Шевченка,15, ІІ поверх, каб. 24 (моб.телефон 0986446297).

   

   
  Друк
   
  Друк

    

  Відбудеться виїзд мобільного інформаційного пункту у м. Бережани

   

  17 серпня 2017 року об 11.00 год. на площі міста Бережани за участю начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуарда КОЛЬЦОВА та директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області Ірини ХОНДОГІЙ відбудеться виїзд мобільного інформаційного пункту у віддалених населених пунктах Тернопільської області з питань правового інформування населення.

  Під час зустрічі з громадськістю відбудеться ознайомлення місцевих жителів із інформаційною компанією про запуск Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право!», основною метою якого є сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та механізми їх захисту, поширення знань та освітня місія, яка сприяє залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки, створення при Тернопільській обласній державній адміністрації оперативного штабу, покликаного боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю, а також про роботу мобільних інформаційних пунктів з питань правового інформування населення, з он-лайн сервісами, пріоритетами діяльності Міністерства юстиції, впровадження ініціатив Мін’юсту на території області.

  Також, громадяни міста та району матимуть можливість отримати відповіді на питання, що їх цікавлять особисто.

  З графіком роботи мобільних інформаційних пунктів у населених пунктах Тернопільської області можна ознайомитися на сайті головного територіального управління юстиції у Тернопільській області http://terjust.gov.ua/, на сторінці Facebook та у засобах масової інформації.

   

  Юстиція – відкрита для людей!

   

  Начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

                             Едуард КОЛЬЦОВ 

   Директор Регіонального                    центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області

                                   Ірина ХОНДОГІЙ 

   

   

  ПОГОДЖЕНО

   

  ПОГОДЖЕНО

   

  Начальник Головного територіального

  управління юстиції у Тернопільській області

  Директор Регіонального центру з

  надання безоплатної вторинної

  правової допомоги у Тернопільській області

   

   

  ________________________ Едуард КОЛЬЦОВ

                             ______________________ Ірина ХОНДОГІЙ

   

  ГРАФІК

  роботи мобільних інформаційних пунктів

  у населених пунктах Тернопільської області

   

  № п/п

  Назва адміністративно-територіальної одиниці щодо якої проводиться правове інформування населення

  Місце проведення

  Дата проведення

  Час проведення

  Склад робочої групи

   

   

   

   

   

   

  1.  

  м. Бережани

  с.Лапшин, с.Нараїв, с.Шибалин

  м. Бережани

  Бережанського р-ну

  17.08.2017

  11.00-13.00

  Кольцов Е.С., начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області,

  Хондогій І.В., директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області;

  Хічій А.М., заступник начальника управління з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби,

  Івасюк Ю.В., заступник начальника Управління державної реєстрації – начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації,

  Ліщина Т.П., начальник Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти,

  Ванкевич О.О., в.о.начальника відділу з питань нотаріату,

  Гетьман Л.П., завідувач сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації,

  Франків Ю.Б., начальник відділу правової інформації та консультацій Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

  Процик П.Б., начальник відділу «Бережанське бюро правової допомоги» Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової

   

   
  Друк

  Президенту України

  Кабінету Міністрів України

  Верховній Раді України

  ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

  депутатів Бережанської районної ради до Верховної Ради України,
  Президента України, Кабінету Міністрів України
  щодо підтримки торговельної блокади

  Ми, депутати Бережанської районної ради, висловлюємо свою підтримку та закликаємо депутатів Тернопільської обласної ради та депутатів інших районних рад області підтримати ініціативи ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.

  Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко та врегульовано надходити до наших людей на Донбасі. Україна, як держава, повинна подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енергопостачання.

  Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, ліки тощо).

  Крім того, через лінію розмежування в Україну постачаються нафтопродукти, вугілля, які реалізовуються, і в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені.

  Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, повинні бути перекриті. Тому вважаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.

  У той же час, нас насторожує інформація, поширена у ЗМІ, про переслідування з боку української влади ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали свої акції, спрямовані на боротьбу з контрабандою.

  Зважаючи на викладене, Бережанська районна рада звертається з вимогою до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України:

  - на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України із залученням громадськості та широким висвітленням в засобах масової інформації;

  - провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України;

  - встановити мораторій на ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

  - зобов’язати Кабінет Міністрів України укласти договори на поставку альтернативних видів палива з іншими державами та притягнути до відповідальності осіб, які здійснюють закупівлю вугілля на тимчасовіо окупованих територіях;

  - притягнути до відповідальності посадових осіб національної поліції, які допустили побиття ветеранів АТО та допускають контрабандний рух товарів на тимчасово окуповані території;

  - припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях;

  - завершити розслідування вбивств героїв Майдану та інших резонансних злочинів, які відбулися у 2014-2016 роках в сфері національної безпеки та економіки, а також вимагаємо відкритості та прозорості в їх розслідуванні з наступним інформуванням громадськості;

  - заборонити діяльність російських банків та російських підприємств на території України;

  - прийняти Закон «Про введення воєнного стану» на території Донецької та Луганської областей де проводиться антитерористична операція.

  Ми, депутати Бережанської районної ради, представляємо інтереси громади району, з якого було мобілізовано сотні людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України забрав не одне житті наших земляків. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна - це боротьба за свою державу, а для інших - цинічний бізнес.

  Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та рішучих, ефективний дій влади. Ми, депутати Бережанської районної ради, наполягаємо: органи державної влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби якомога швидше припинити торговельно-економічні відносити із ворогом. Українці - сильний народ і заслуговують на сильну владу, яка спроможна їх захистити.

  Підтримано депутатами Бережанської районної ради 23.02.2017 року   
  Друк

  Щодо відбору до Школи місцевого самоврядування

  Асоціації органів місцевого самоврядування (ВАССР, УАРОР, АММУ) та Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPR0 оголошують конкурсний набір до чергової Школи місцевого самоврядування DESPRO (далі — ШМС) для представників органів місцевого самоврядування — членів всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

  Навчальний процес у Школі місцевого самоврядування передбачає:

  1. е-курс "Децентралізація: повноваження — ресурси — відповідальність" — 19-30 вересня 2016 р.;
  2. І оцна сесія, м. Київ —11-13 жовтня 2016 р.;
  3. е-курс "Управління проектами з місцевого розвитку" — 17 жовтня — 25 листопада 2016 р.;
  4. 11 оцна сесія, м. Київ — 29 листопада — 01 грудня 2016 р.

  Для участі у навчанні необхідно заповнити Анкету (форма додається) і надіслати її разом із 1-3 рекомендаційними листами та підписаною Згодою на обробку Ваших персональних даних факсом, поштою або електронною поштою до 05 вересня 2016 року із поміткою "заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO" на адресу проекту:

  вул. Б. Грінченка, 2, офіс 2, м. Київ, 01001

  е-таі1: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  Детальнішу інформацію щодо даного навчання можна отримати у додатках, на веб-сайті DESPRO, у контактної особи Тетяни Сірик за тел/факс: +38 (044) 270-55-21; 279-67-27 або по е-таі1: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  Просимо розглянути вищенаведену інформацію, довести їі до відома депутатів відповідних рад, а також розмістити на офіційних веб-сайтах обласної та районних рад. Крім того, забезпечити всебічну підтримку та сприяння зацікавленим учасникам у підготовці та поданні на участь у даному навчанні відповідних заявок.

  Додатки: на 6 арк. в електронному вигляді.

   


  Сторінка 1 з 2