Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Звернення, заяви, оголошення
Друк

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

З метою додержання Закону України «Про захист  економічної конкуренції», керуючись п.20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», беручи за основу Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затверджене Наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 №1270 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за №1096/19834), враховуючи рішення Бережанської районної ради від 25 лютого 2016 року № 52 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Бережанського району», комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл Бережанського району та територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники і Рай оголошує проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з оцінки приміщення загальною площею 22,4 м2 , м. Бережани, вул.Франка, 2.

Проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності відбудеться в приміщенні адмінбудинку районної ради (2 поверх, зал засідань) 24 травня 2019 року о 1000 год.

Об'єкт оцінки:

- частина приміщення 1-го поверху кінотеатру загальною площею 22,4 м2

На  розгляд комісії подаються підтвердні документи суб’єктів оціночної діяльності, а саме:

-заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою;

-копія установчого документа претендента (копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  і  яких  буде  залучено  до проведення оцінки та підписання  звіту  про  оцінку  майна;

-письмові згоди  оцінювачів,  яких  буде  додатково   залучено претендентом  до  проведення  робіт  з  оцінки  майна та підписання звіту про  оцінку майна,  завірені їхніми  особистими  підписами,  а  також   копії   кваліфікаційних документів оцінювачів;

-копія сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності,  виданого претенденту Фондом державного майна України;

-інформація про претендента (документ,  який містить відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт  (у  календарних днях).

Кінцевий термін подання документів – 23 травня 2019 року.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають документи до Бережанської районної ради (вул. Шевченка,15, ІІ поверх, каб. 24 (моб.телефон 0986446297).

 

 
Друк

        Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошено проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування» у 2019 році (далі - конкурс).

ТЕМАТИКА КОНКУРСУ 

Тема 1. ЗАХОДИ ТА РІШЕННЯ ОМС, СПРЯМОВАНІ  

НА РІСТ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

   Сталий розвиток регіону чи громади неможливо забезпечити без формування серйозної власної фінансової бази, без збільшення обсягів доходів місцевих бюджетів. Зовнішні ресурси, такі як ґранти, кредити, інвестиції, не можуть повною мірою забезпечити сталість та прогнозованість розвитку. ОМС вже чітко розуміють це, а тому спрямовують свої зусилля на нарощування власних та закріплених загальнодержавних джерел доходів бюджетів.

   Децентралізація публічних фінансів також серйозно заохочує ОМС до віднаходження рішень, що мають на меті наповнення бюджету. Якщо раніше акумульовані доходи понад певний рівень, визначений державою для фінансування делегованих видатків, йшли до державного бюджету і місцеві бюджети були дуже залежні від трансфертів з нього, то тепер формула вирівнювання носить мотиваційний характер.

   Перевагу при оцінюванні матимуть практики, де буде чітко прослідковуватися підвищення інституційної спроможності ОМС, а також залежність кількісних та якісних показників доходів місцевого бюджету від їхніх конкретних дій та рішень.

   Приклади практик 

   Рішення та заходи ОМС, які сприяли нарощенню податкової бази та збільшенню доходів місцевого бюджету регіону/району/громади:

 • створення індустріального парку, бізнес-інкубатора, центру підтримки бізнесу
 • інвентаризація землі, створення реєстру, робота з власниками (користувачами) земельних ділянок
 • налагодження обміну інформацією з ДПА щодо платників податків
 • запровадження планомірної роботи з платниками податків
 • ефективна політика щодо ставок та пільг по платі за землю та інших місцевих податків і зборів

Тема 2. РОЗВИТОК, ЗАСНОВАНИЙ НА ОСОБЛИВОСТЯХ 

РЕГІОНІВ І ГРОМАД

    Розвиток, заснований на внутрішніх, власних ресурсах – найбільш стійкий. При цьому йдеться не лише про фінансові ресурси регіону чи громади. Не менш важливими ресурсами є «родзинки» території: матеріальна та нематеріальна культурна спадщина, унікальні природні чи історичні особливості тощо.

   Інколи основою розвитку зовсім несподівано може стати незначна особливість, як то призабутий обряд чи ремесло, згадка про відвідини села історичною особою, мальовничий яр на околиці чи цікавий місцевий бренд.

   Приклади розвитку, заснованого на таких особливостях, є дуже цінними, оскільки спонукають інших до пошуку власної унікальності, формування локальної ідентичності, мотивують звернути увагу на те, що раніше залишалося поза нею.

   Регіони та громади, які віднайшли і усвідомили свою унікальність та заснували на цьому свій розвиток, отримують суттєві конкурентні переваги.

   Приклади практик

   Практики регіонального та місцевого розвитку, засновані на особливостях, на унікальності, на «родзинках» (звичаї, обряди, кухня, ремесла, природа, історія, люди):

• креативна економіка, локальні бренди

• фестивалі, виставки, ярмарки

• туристичні маршрути та об’єкти

• інші проекти розвитку, засновані на особливостях територій

Тема 3. ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО

МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

   Отримавши в результаті децентралізації влади додаткові повноваження, місцеве самоврядування тепер має значно більше завдань і відповідальності, а тому потребує максимальної мобілізації всіх наявних ресурсів для цілей розвитку. В першу чергу, мова йде про ресурси членів громади – фізичні, інтелектуальні, організаційні та навіть фінансові. Очевидно, що люди – головний, найбільш цінний ресурс громади, а молодь – найбільш активна та динамічна його частина. Відтак, залучення молоді до публічних справ – чи не найголовніше завдання ОМС.

   Розуміючи важливість залучення громадян до місцевих справ, місцева влада підходить до цього менш формально, тож практики громадської участі стають більш предметними та результативними. З’являються приклади реального впливу такого залучення на місцевий економічний розвиток: створюється додана вартість, з’являються нові робочі місця, виростають нові бізнеси. Саме подібним практикам залучення молоді, де чітко проглядається її вплив на розвиток громади, буде віддаватися перевага при оцінюванні.

   Приклади практик

 • молодіжні ради при ОМС
 • творчі майстерні, громадські простори
 • курси з підприємництва для школярів, молоді
 • молодіжні бізнес-ініціативи • інші форми участі молоді у місцевих справах

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КРАЩИХ ПРАКТИК

 • ІНІЦІАТИВНІСТЬ роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень громадських слухань, залучення до її реалізації громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішніх інвестицій
 • ІННОВАЦІЙНІСТЬ новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, обґрунтування такого вибору, досягнення економії витрат
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ступінь досягнення поставлених цілей, продуктивність методів і засобів вирішення проблеми, досягнення кращих результатів з меншими витратами, окупність витрат, міра задоволеності потреб громадян
 • ВПЛИВОВІСТЬ/НАСЛІДКИ вплив вирішення проблеми на учасників практики, місцеві організації, громаду, район, регіон
 • СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ економічна обґрунтованість у довготерміновій перспективі, можливість удосконалення і доцільність використання застосованих методів та засобів в іншому контексті або місці; корисність для розвитку громади/соціального капіталу

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ

   - Описуючи практику (особливо її результати та висновки), робіть акцент на тому, чому саме ваша практика має перемогти в цій тематиці. Наприклад: якщо обрана тематика залучення молоді, то, насамперед, варто показати, як впровадження практики вплинуло на розвиток громади. Кількісні та якісні показники змін вітаються.

   - Наведіть у заявці всю необхідну інформацію, яка дозволить вашій практиці отримати високі бали за кожним із п’яти критеріїв відбору (ініціативність, інноваційність, ефективність, впливовість, сталість результатів), бо кожен з них має однакову вагу.

   - Якщо у ході реалізації практики ОМС було ухвалено окремі нормативно-правові акти, зазначте їх у заявці та додайте їх копії в PDF форматі.

 - Вказуйте справжнього автора практики, а не керівника – якщо конкурсна комісія звернеться за уточненнями, то найбільш доречними будуть фахові коментарі від реального носія досвіду.

  - Не виходьте за рамки рекомендованого обсягу тексту заявки (три аркуші).

 - Не подавайте заявки, які не відповідають чи не повною мірою відповідають тематиці Конкурсу – такі заявки або одразу будуть відхилені, або ж не матимуть шансів на перемогу.

 - Не подавайте заявки, засновані на практиках, що вже перемагали у конкурсах попередніх років і є їхнім продовженням – кожен черговий Конкурс має на меті виявлення насправді нового успішного досвіду.

 - Не подавайте на Конкурс незавершені проекти – як правило, їхні результати ще не є переконливими і сталими, а відтак шанси на перемогу – незначні. Хіба що певний етап проекту вже завершено і отримано виразні кінцеві результати.

   Звертаємо увагу, що у 2019 році прийом заявок завершується 9 серпня.

    З питань проведення конкурсу звертайтеся за телефоном

(044) 303-99-16,

(044) 590-47-76

 
Друк

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора комунального некомерційного підприємства
«Бережанськ
а центральна районна лікарня»

На підставі рішення Бережанської районної ради від 12.03.2019 року № 459 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня».

Конкурсна комісія оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу – 47501, м.Бережани, вул. Степана Бандери,21.

Основний напрям діяльності - надання медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бережанського району Тернопільської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Фінансове забезпечення діяльності підприємства здійснюється за рахунок цільових коштів, коштів місцевого бюджету, власних надходжень та інших джерел не заборонених законодавством.

Кваліфікаційні вимоги щодо директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня»» - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

Стаж на керівних посадах в закладах охорони здоров’я не менше 5 років.

Прийом документів проводиться за адресою: м.Бережани, вул. Шевченка, 15, адмінбудинок Бережанської районної ради, каб.23 з 1000 год до 1600 год у робочі дні з 08.04.2019 року по 23.04.2019 року.

Номер телефону для довідок 0982896117 та адреса електронної пошти office@ berezhany-rrada.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за відповідною формою;
 

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних;

7) власну концепцію розвитку та функціонування комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради у короткотерміновій та довготерміновій перспективі обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за відповідною формою;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 
Друк
 
Друк

ОГОЛОШЕННЯ

На виконання рішення районної ради від 12 березня 2019 року №459 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня», Бережанська районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії по проведенню конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» .

Склад комісії 8 членів, з них:

- 4 представники органу управління (районна рада);

- 4 представники, делеговані громадськими об’єднаннями (організаціями) Бережанського району з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та /або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності (з умовою реєстрації таких громадських об’єднань (організацій) не менше як 2 роки до дати прийняття рішення про проведення конкурсу) – по одній особі від кожного громадського об’єднання (організації).

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подавати начальнику відділу з гуманітарних питань виконавчого апарату районної ради (каб.№ 21), (телефон для довідок: 0974801100 ) до 29.03.2019 року включно, у паперовому вигляді:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадського об’єднання (організації), із зазначенням кандидатури, яка рекомендується для включення до складу конкурсної комісії. До листа додається заява-згода кандидата на участь у роботі комісії;

2) копія статуту громадського об’єднання ( організації), завірена належним чином.

 

 
Друк

ЗВЕРНЕННЯ

до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неможливості підвищення ціни на газ для населення

Підвищення ціни на газ стало однією з найскладніших для України вимог МВФ щодо продовження співпраці та отримання кредитів міжнародних фінансових організацій з метою забезпечення фінансової стабільності у державі.

Ми, депутати Бережанської районної ради, наголошуємо на тому, що будь-яке підвищення ціни на житлово-комунальні послуги для населення, зокрема на газ, суттєво вплине на добробут українських родин. Унаслідок збільшення тарифів мільйони громадян нашої країни не матимуть змоги сплачувати за комунальні послуги й опиняться за межею бідності, знизиться платоспроможність українців, зросте трудова міграція, а в підсумку це матиме довготривалі негативні соціальні й економічні наслідки, вкрай дестабілізує суспільну ситуацію, що особливо небезпечно в умовах російської агресії. Вважаємо, що підвищення ціни на газ порушує Конституційні права громадян України на достойний рівень життя, а тому є неприпустимим. Наголошуємо, що внутрішні резерви України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у т.ч. й енергетичну. Ми переконані, що спершу необхідно підвищити зарплати українцям, а вже потім – ціни на газ. Змінюючи тарифи, потрібно застосовувати субсидійні виплати для компенсації зростання видатків із сімейних бюджетів українських родин.

Саме тому ми, депутати Бережанської районної ради, маємо обов’язок стати на захист людей, що нас обирали, та від імені всіх жителів, звернутися до керівництва держави з вимогою не підвищувати ціни на газ та створити українцям належні умови для економічної стабільності. Ми усвідомлюємо зобов’язання України перед МВФ, проте вважаємо, що які вимоги не ставили б міжнародні кредитори, завданням влади передовсім є захист своїх громадян.

Прийнято на сесії

Бережанської районної ради

«26» жовтня 2018 року

 
Друк

Президенту України Порошенку П.О.

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Тернопільської обласної ради

щодо відновлення фінансування компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та добровольцям-учасникам антитерористичної операції за рахунок субвенції з Державного бюджету України

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» затверджено Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах (далі – Порядок).

Дія Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Вважаємо, що вказаний Порядок призводить до обмеження пільг особам, які відповідно до пункту 7 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема учасники бойових дій) мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів незалежно від відстані та місця проживання.

Враховуючи наведене, ми, депутати Тернопільської обласної ради, просимо відновити фінансування компенсації окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий проїзд відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та добровольцям-учасникам  антитерористичної операції за рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам у безготівковій формі.

Прийнято

09 серпня 2018 року на десятій сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання

м. Тернопіль 

 

 
Друк

 

Увага!

До відома депутатів районної ради та запрошених!

Засідання 37 сесії районної ради переноситься на п'ятницю,

28 вересня 2018 року.


Початок роботи о 10:00 год.

 
Друк

ЗАЯВА

Бережанської районної ради Тернопільської області про підтримку звернення Президента України, Верховної ради України до 

Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні

Бережанська районна рада Тернопільської області підтримує звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні від 17 квітня 2018 року.

Вважаємо, що таке рішення Константинопольської Матері-Церкви буде актом глибокої історичної справедливості, оскільки саме з Константинополя Україна прийняла Хрещення. Рішення про автокефалію сприятиме міжконфесійному і церковно-державному діалогу в Україні на засадах релігійної свободи та міжконфесійного миру, стане важливим кроком для забезпечення прав, свобод та релігійних потреб громадян. Створення автокефальної Православної Церкви в Україні зміцнить єдність українського суспільства, усуне ще одну можливість деструктивного втручання ворожих зовнішніх сил у політичні та соціальні процеси в Україні.

В діях центральних органів влади, органів місцевого самоврядування немає втручання у питання віросповідання, адже річ іде у сприянні щодо визнання однієї з найбільших традиційних Церков України. Це не тільки не суперечить Конституції України, але є прямим обов’язком держави, який закріплений ст.30 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Впродовж століть Церква була не тільки релігійним, а й духовно-патріотичним виховником української нації, тому ми не можемо залишитись осторонь процесів утвердження та визнання автокефалії і нехай нам у цьому допоможе Господь.

Прийнято на тридцять другій сесії

Бережанської районної ради

16 травня 2018 року

 

 
Друк
 
Друк

«Корпус миру США в Україні»

Американське урядове агентство «Корпус миру США в Україні» оголошує конкурс з пошуку партнерів в рамках проекту «Розвиток громад» серед  громадських або благодійних організацій, органів місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, ЦНАПи), державних установ (центри зайнятості, музеї, бібліотеки, національні парки) та комунальних установ (агенції економічного або регіонального розвитку).

Що це Вам дає?

1) До Вас, на безоплатній основі, завітає американський волонтер, який впродовж двох років надаватиме професійну допомогу в реалізації проектів, спрямованих на:

- посилення громадянського суспільства;

- сталий організаційний розвиток;

- покращення економічних можливостей;

- ефективне місцеве самоврядування (децентралізацію).

2) Корпус Миру пропонуватиме приймаючій стороні безкоштовні тренінги з планування та управління проектами та інших тем;

3) Приймаюча сторона може подавати заявки на міні-гранти, які адмініструє Корпус Миру;

4) Корпус Миру буде намагатися всіляко підтримувати тих українських партнерів, які проявили свої лідерські якості через співпрацю з волонтером;

5) Спілкуватися з носієм англійської мови (перед приїздом в Україну волонтери вивчають українську мову).

Що від Вас потрібно?

1) Бажання прийняти у себе на два роки американського волонтера;

2) Заповнити і подати: Анкету для запрошення волонтера Корпусу Миру з проекту «Розвиток громад» + дві Анкети з описом приймаючих родин (прикріплені файлі);

3) Забезпечити волонтера проживанням та одноразовим харчування в українській родині на перших 6 місяців. (Партнерським внеском у співпрацю з Корпусом Миру з боку приймаючої організації та її партнерів є пошук та вибір української сім’ї, яка б погодилася приймати в себе волонтера Корпусу Миру впродовж перших шести місяців роботи волонтера. Для цього приймаюча сторона визначає дві (2) родини, які мають добру репутацію у громаді та готові прийняти в себе волонтера. Під час зустрічі між працівником Корпусу миру та запропонованими родинами, одну з цих родин буде визначено як основну приймаючу).  Волонтер повинен проживати в кімнаті, яка зачиняється зсередини на замок чи защіпку і укомплектована найнеобхіднішими для проживання меблями та предметами побуту: (письмовий) стіл, як мінімум два стільці або крісло, настільну лампу, книжкову поличку, ліжко з матрацом,  подушку, ковдру, гардеробну шафу та дзеркало (див. Анкету для приймаючих родин). Для компенсації за спожиті комунальні послуги та одноразове харчування, волонтер робитиме щомісячний внесок до сімейного бюджету у розмірі 2,700 гривень. Будь-які інші домовленості щодо харчування можуть здійснюватися в індивідуальному порядку між родиною та волонтером без втручання Корпусу миру.

4) Забезпечити умови для роботи волонтера (Див. с.5 Супровідного листа)

Куди надсилати заповнені анкети?

Заповнені анкети мають бути надіслані керівнику проекту «Розвиток громад» Роману Олексенку на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Кінцевий термін подачі заповнених анкет 31 січня 2018 р.

Отримати детальнішу інформацію про проект, умови співпраці, а також анкети можна на офіційному сайті Корпусу миру США в Україні за посиланням:https://www.peacecorps.gov/ukraine/projects/

Тернопоільський Центр розвитку місцевого самоврядування готовий допомогти із заповненням заявки (звертайтеся до радника з питань комунікації Наталії Стрельбіцької  - 0672849881)


З повагою

Віктор Литвинчук
Директор

Тернопільського відокремленого підрозділу
установи "Центр розвитку місцевого самоврядування"

2, Олени Кульчицької, 2 поверх
Тернопіль, 46001
Україна

М: +38 0673542965

Е: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

За бланками анкет звертайтесь  -    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 


Сторінка 1 з 2