Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань соціально-економічного розвитку, фінансів
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

П Р О Т О К О Л   № 58

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,

фінансів, бюджету та підприємництва

17.04.2019 р. м. Бережани

Зал засідань районної ради

Всього членів комісії: 7

На засіданні присутні: 4

Білик В.В.

Кирик О.М.

Соломко В.Ф.

Ткач М.Б.

Запрошені: 

Гринкевич І. М. – голова районної державної адміністрації;  

Євчин Ф.М. – начальник фінансового управління районної державної адміністрації.

В роботі комісії взяли участь:

Білик В.Ф. – голова районної ради;

Висоцький Р.К. – заступник голови районної ради;

Сокирка Г.А. – консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:

1. Про лист директора Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради від 08.02.2019 року №91 про сприяння у виділенні коштів для погашення позабюджетної заборгованості у розмірі 114 545 грн.

2. Про лист т.в.о. завідувача районного методичного кабінету від 22 лютого 2019 року №07 про виділення коштів для фінансування діяльності Районного методичного кабінету на суму 265 000 грн. на ІІ квартал 2019 року.

3. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.

4. Відповідь голови районної державної адміністрації від 11.04.2019 року №01-465/01-17 на лист Бережанської районної ради від 26.02.2019 року №36 , яким доручено районній державній адміністрації доручити відповідним службам розробити  районну програму підвищення рівня соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та соціально незахищених верств населення Бережанського району на 2019-202 роки та подати на затвердження районної ради.

СЛУХАЛИ:         1. Про лист директора Районного комунального некомерційного підприємства

                               «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської

                               районної ради від 08.02.2019 року №91 про сприяння у виділенні коштів для погашення

                               позабюджетної заборгованості у розмірі 114 545 грн.

ІНФОРМУВАВ: Білик В.В.

ВИСТУПИЛИ:  Євчин Ф.М., Гринкевич І.М.

ВИРІШИЛИ:     За підсумками перегляду районного бюджету за перше півріччя 2019 року рекомендувати

                              районній державній адміністрації вишукати необхідні кошти для фінансування даного

                              питання.

Результати голосування: за – 4;

                                              проти – 0;

                                              утримався – 0.

СЛУХАЛИ:         2. Про лист т.в.о. завідувача районного методичного кабінету від 22 лютого 2019 року №07

                               про виділення коштів для фінансування діяльності Районного методичного кабінету на

                               суму 265 000 грн. на ІІ квартал 2019 року.

ІНФОРМУВАВ: Білик В.В.

ВИСТУПИЛИ:  Євчин Ф.М., Білик В.Ф., Гринкевич І.М.

ВИРІШИЛИ:     Підтримати дане прохання та рекомендувати районній державній адміністрації внести

                              відповідні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2018

                             рік».

Результати голосування: за – 4;

                                             проти – 0;

                                             утримався – 0.

СЛУХАЛИ:         3. Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.

ІНФОРМУВАВ: Євчин Ф.М.

ВИСТУПИЛИ:  Колодка Н.М., Білик В.Ф., Гринкевич І.М.

ВИРІШИЛИ:     Підтримати даний проект та рекомендувати районній раді прийняти рішення «Про

                             внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

Результати голосування: за – 4;

                                             проти – 0;

                                            утримався – 0.

СЛУХАЛИ:        4. Відповідь голови районної державної адміністрації від 11.04.2019 року №01-465/01-17 на

                              лист Бережанської районної ради від 26.02.2019 року №36 , яким доручено районній

                              державній адміністрації доручити відповідним службам розробити районну програму

                              підвищення рівня соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та соціально

                              незахищених верств населення Бережанського району на 2019-202 роки та подати на

                              затвердження районної ради.

ІНФОРМУВАВ: Білик В.В.

ВИСТУПИЛИ:  Гринкевич І.М.

ВИРІШИЛИ:     Дану інформацію взяти до відома.

Результати голосування: за – 4;

                                              проти – 0;

                                              утримався – 0.


           Голова комісії                                                               В.В.Білик

 

            Секретар комісії                                                         О.М.Кирик

 


Сторінка 1 з 58