Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань соціально-економічного розвитку, фінансів
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

П Р О Т О К О Л   № 81

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,

фінансів, бюджету та підприємництва

«08» грудня 2020 року                                                                                                                      м. Бережани

Зал засідань районної ради

Всього членів комісії: 7

На засіданні присутні: 4

Білик В.В.

Кирик О.М.

Соломко В.Ф.

Ткач М.Б.

Запрошені:

Кузик Г.С. – т.в.о начальника фінансового відділу Бережанської РДА.

В роботі комісії взяли участь:

Білик В.Ф. – голова районної ради;

Сокирка Г.А. – консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:

     1. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

СЛУХАЛИ:         Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

ІНФОРМУВАВ: Люпа Н.В.

ВИСТУПИЛИ:   Білик В.Ф., Кузик Г.С., Ткач М.Б.

ВИРІШИЛИ:    Â Â Підтримати даний проект та рекомендувати районній раді прийняти рішення «Про

                               внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

Результати голосування: за – 4;

                                              проти – 0;

                                              утримався – 0.

 

Голова комісіїÂ                                                                                                                     В.В. Білик

 

Секретар комісіїÂ                                                                                                                  О.М.Кирик

 


Сторінка 1 з 81