Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань соціально-економічного розвитку, фінансів
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

П Р О Т О К О Л   № 76

засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,

фінансів, бюджету та підприємництва

«10» липня 2020 року                                                                                                              м. Бережани

Зал засідань районної ради

Всього членів комісії: 7

На засіданні присутні: 4

Білик В.В.

Соломко В.Ф.

Ганич І.М.

Ткач М.Б.

Запрошені:

Захарків О.М. – голова районної державної адміністрації;

Мигович І.С.  – заступник голови райдержадміністрації;

Кузик Г.С.      – голова ліквідаційної комісії фінансового управління районної державної адміністрації;

В роботі комісії взяли участь:

Білик В.Ф.     – голова районної ради;

Сокирка Г.А. – консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:

    1. Про лист т.в.о. завідувача районного методичного кабінету від 02 липня 2020 року №16 про додаткову потребу у коштах на суму 90 000 грн.

     2. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

СЛУХАЛИ:         1. Про лист т.в.о. завідувача районного методичного кабінету від 02 липня 2020 року №16

                               про додаткову потребу у коштах на суму 90 000 грн.

ІНФОРМУВАВ: Білик В.В.

ВИСТУПИЛИ:   Білик В.Ф., Кузик Г.С., Захарків О.М.

ВИРІШИЛИ:      Підтримати дане звернення та рекомендувати районній державній адміністрації внести

                              відповідні зміни до проекту рішення «Про внесення змін до районного бюджету на 2020

                              рік».

Результати голосування: за – 4;

                                              проти – 0;

                                              утримався – 0.

 

СЛУХАЛИ:         2. Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік.

ІНФОРМУВАВ: Кузик Г.С.

ВИСТУПИЛИ:   Білик В.Ф., Захарків О.М., Ткач М.Б.

ВИРІШИЛИ:      Підтримати даний проект та рекомендувати районній раді прийняти рішення «Про

                               внесення змін до районного бюджету на 2020 рік».

Результати голосування: за – 4;

                                             проти – 0;

                                             утримався – 0.

 

Голова комісії                                                                      В.В.Білик

 

Секретар комісії                                                                 В.Ф.Соломко

 


Сторінка 1 з 76