Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань промисловості, агропромислового розвитку,
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А    Р А Й О Н Н А    Р А Д А

П Р О Т О К О Л    №  44

засідання постійної комісії з питань

промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання

природних ресурсів

 


    06.05.2020 р.                                                                                                                       Зал засідань районної ради

    м. Бережани                                                                                                                       Всього членів комісії : 7

                                                                                                                                                  На засіданні присутні : 4

                                                                                                                                                                                                                     Кулик А.В.

                                                                                                                                                        Манзій В.З.

                                                                                                                                                        Гладкий Я.В.

                                                                                                                                                        Білан І.Б.


В роботі комісії приймали участь:

Боднарчук С.А.- консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

    1. Про лист Бережанської районної державної адміністрації від 10.04.2020 р. №02-476/01-16 щодо змін до програми

захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на

2018-2022 роки.

   2. Про надання погодження ФОП Бернатовичу Р.Б. щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з

метою геологічного вивчення вапняків.

   3. Про лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 р. №03-1855/24 щодо ремонту автомобільних

доріг на території Бережанського району.


    СЛУХАЛИ: 1. Про  лист Бережанської районної державної адміністрації від 10.04.2020 р. №02-476/01-16 щодо змін до

                               програми захисту населення і територій Бережанського району від надзвичайних ситуацій техногенного

                               та природного характеру на 2018-2022 роки.

    ІНФОРМУВАВ: Кулик А.В. - голова комісії.

     ВИСТУПИВ:      Кулик А.В. - голова комісії.

    ВИРІШИЛИ:      Рекомендувати районній раді внести зміни до програми захисту населення і територій Бережанського

                                   району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки. 

   Результати голосування: за - 4 (чотири)

                                                 проти - 0 (нуль)

                                                 утримався - 0 (нуль)

 

    СЛУХАЛИ: 2. Про  надання погодження ФОП Бернатовичу Р.Б. щодо отримання спеціального дозволу на користування

                               надрами з метою геологічного вивчення вапняків.

    ІНФОРМУВАВ: Кулик А.В. - голова комісії.

     ВИСТУПИВ:       Кулик А.В. - голова комісії.

    ВИРІШИЛИ:      Рекомендувати районній раді надати погодження ФОП Бернатовичу Р.Б. на отримання спеціального

                                  дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення вапняків ділянки Осецька на території

                                  Саранчуківської об’єднаної територіальної громади Бережанського району Тернопільської області після

                                  погодження Саранчуківською сільською радою. 

    Результати голосування: за - 4 (чотири)

                                                  проти - 0 (нуль)

                                                  утримався - 0 (нуль)

 

    СЛУХАЛИ: 3. Про лист Тернопільської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 р. №03-1855/24 щодо ремонту

                              автомобільних доріг на території Бережанського району.

    ІНФОРМУВАВ: Кулик А.В. - голова комісії.    

    ВИСТУПИВ:      Кулик А.В. - голова комісії.

    ВИРІШИЛИ:     Дану інформацію взяти до відома.

   Результати голосування: за - 4 (чотири)

                                                проти - 0 (нуль)

                                                утримався - 0 (нуль)

 


Голова комісії                                                                                                      Кулик А.В.


Секретар комісії                                                                                                 Пєнтак С.П.

 


Сторінка 1 з 42