Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань місцевого самоврядування, законності та
Друк

Б Е Р Е Ж АН С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

П Р О Т О К О Л   № 30

з питань місцевого самоврядування, законності

та взаємодії з правоохоронними органами


26 02 2019 р.                                                                                                                                       м. Бережани

зал засідань районної ради

Всього членів комісії : 4

На засіданні присутні : 3

Голіний І.Б.

Соколовський Н.О.

Воврик О.М.

В роботі комісії взяли участь:

Обрин О.П. – консультант юридичного сектору виконавчого апарату районної ради.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й : 

1. Про програму стимулювання громадян, направлених Бережанським об'єднаним міським військовим

комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році.

2. Про надання згоди на передачу приміщення в безоплатне користування ГО "Спілка бійців і волонтерів

АТО "Сила України"

3. Про виключення із списку присяжних.


СЛУХАЛИ:         Про програму стимулювання громадян, направлених Бережанським об'єднаним міським

                               військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні

                               Сили України у 2019 році.

ІНФОРМУВАВ: Голіний І.Б.голова комісії.

ВИСТУПИВ:      Соколовський.Н.О. – член комісії

ВИРІШИЛИ:     Рекомендувати районній раді прийняти рішення про Програми стимулювання громадян,

                              направлених Бережанським об'єднаним міським військовим комісаріатом, для проходження

                              військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2019 році. 

Результати голосування: за – 3;

                                             проти – 0;

                                            утримався – 0.

СЛУХАЛИ:         Про надання згоди на передачу приміщення в безоплатне користування ГО "Спілка бійців і

                               волонтерів АТО "Сила України". 

ІНФОРМУВАВ: Голіний І.Б. – голова комісії.

ВИСТУПИВ:      Воврик О.М. – член комісії.

ВИРІШИЛИ:      Рекомендувати районній раді прийняти рішення про надання згоди на передачу

                              приміщення в безоплатне користування ГО "Спілка бійців і волонтерів АТО "Сила

                              України".

Результати голосування: за – 3;

                                             проти – 0;

                                             утримався – 0.

СЛУХАЛИ:         Про виключення із списку присяжних. 

ІНФОРМУВАВ: Голіний І.Б. – голова комісії.

ВИСТУПИВ:      Соколовський Н.Очлен комісії.

ВИРІШИЛИ:      Рекомендувати районній раді прийняти рішення про виключення із списку присяжних.

Результати голосування: за – 3;

                                              проти – 0;

                                             утримався – 0.


Голова комісії:                                                                                                       Ігор ГОЛІНИЙ


Секретар комісії                                                                                                   Назар СОКОЛОВСЬКИЙ

 


Сторінка 1 з 27