Рішення районної ради
Друк

Додаток 1

до рішення районної ради

від 20.12.2018 р. № 427

Заходи, спрямовані на реалізацію районної програми розвитку

малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2019-2020 роки

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість,

тис. грн.

А) ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Покращення регуляторного середовища

1.

Розроблення та затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, оприлюднення його на веб-сторінці районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації

до 15 грудня щороку

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує

-

2.

Забезпечення погодження проектів нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності та відстеження їх ефективності

постійно

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

3.

Здійснення моніторингу реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності

постійно

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

4.

Перегляд чинних нормативно-правових актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу, а також їх зміни або скасування тих, які реально перешкоджають розвитку підприємницької діяльності

постійно

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

не потребує

-

5.

Надання методичної допомоги щодо створення центру надання адміністративних послуг в Саранчуківській сільській об’єднаній територіальній громаді

2019-2020 роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації,

Саранчуківська сільська об’єднана територіальна громада

кошти ОТГ, кошти донорів

-

6.

Запровадження електронного документообігу між центром надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та суб’єктами надання адміністративних послуг. Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу

постійно

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

не потребує

-

7.

Участь адміністраторів центру надання адміністративних послуг у навчанні та підвищенні кваліфікації

постійно

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує

-

Б) ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА

Полегшення та розширення доступу до фінансових ресурсів

1.

Систематичне інформування про грантові та кредитні програми, в тому числі:

- систематичний моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на веб-ресурсі

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

2.

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва в засіданнях обласних круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, майстер-класів, обговорень, зустрічей, конкурсів тощо з актуальних питань ведення бізнесу

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

Надання консультативної допомоги суб’єктам підприємництва району щодо написання грантових, кредитних програм, бізнес-планів

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

4.

Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на позиціонування району як інвестиційно – привабливого для малого та середнього підприємництва (виготовлення каталогів, буклетів, роздаткових матеріалів, флеш-пам’ять, тощо)

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

2019 рік - 5,0 тис. грн.

2020 рік – 5,0 тис. грн.

5.

Забезпечення участі делегацій району у публічних виставках, форумах, круглих столах з метою сприяння залученню інвестицій в економіку   району

2019-2020 роки

відділ економічного розвитку районної державно адміністрації

районний бюджет

2019 рік – 5,0 тис. грн.

2020 рік – 5,0 тис. грн.

6.

Підготовка та участь району в Міжнародному інвестиційному форумі: видання інформаційних бюлетенів, тематичних брошур, презентаційних стендів із застосуванням сучасних телекому-нікаційних технологій, з метою безкоштовного розповсюдження серед потенційних інвесторів.

2019-2020 роки

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

районний бюджет

2019 рік – 20,0 тис. грн.

2020 рік –

20,0 тис. грн.

7.

Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття

постійно

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

Покращення якості бізнес-процесів на малих та середніх підприємствах

1.

Організація участі представників малого та середнього підприємництва у тренінгах з менеджменту, маркетингу, планування діяльності у сфері управління витратами, податками, бухгалтерського обліку тощо.

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

2.

Вжиття заходів щодо проведення щоквартально засідання ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації.

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

3.

Надання бізнес-консультацій з питань організації та імплементації сучасних бізнес-процесів.

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

4.

Організація участі суб’єктів малого та середнього підприємництва у тренінгах та семінарах з питань впровадження інновацій на підприємствах, зокрема у сфері енергозбереження та екологічної безпеки, в тому числі моніторинг чинних проекті, технічної допомоги на предмет залучення коштів та експертів для проведення тренінгів

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

кошти районного бюджету

2019 рік –

10,0 тис. грн.

2020 рік –

10,0 тис.грн.

5.

Проведення «Днів відкритих дверей» на успішних підприємствах району

вересень

2019-2020

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

6.

Проведення «Дня підприємця» та відзначення в районі кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності

вересень

2019-2020

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

кошти районного бюджету

2019 рік –

1,0 тис. грн.

2020 рік –

1,0 тис.грн.

7.

Проведення заходів з метою заохочення підприємців брати на практику студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

Сприяння виходу на нові ринки

1.

Організація участі суб’єктів підприємницької діяльності району у тренінгах з питань виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки, зокрема використовуючи можливості Угоди про асоціацію України з ЄС

2019-2020 роки

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

кошти районного бюджету

2019 рік –

5,0 тис. грн.

2020 рік –

5,0 тис.грн.

2.

Інформування суб’єктів господарювання про можливості виходу на ринки суміжних галузей

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

Розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців

1.

Проведення ділових зустрічей бізнесу та представників органів місцевої влади з метою вирішення проблемних питань малого і середнього бізнесу.

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

2.

Проведення факультативних уроків підприємництва в школах

постійно

відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує

-

3.

Сприяння створенню ради підприємців у Саранчуківській сільській об’єднаній територіальній громаді

2019-2020 роки

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації,

Саранчуківська сільська об’єднана територіальна громада

не потребує

-

В) РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Cприяння розвитку діалогу між бізнесом і владою

1.

Удосконалення роботи «гарячих ліній», поновлення «інтернет-сторінок» як системи зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

2.

Систематичне оприлюднення органами влади звітів та іншої інформації про свою діяльність з розвитку малого та середнього підприємництва

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

3.

Залучення представників бізнесу до публічного обговорення рішень, що стосуються діяльності малого та середнього підприємництва і перспективних напрямків розвитку району

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

4.

Створення ефективного механізму систематичних консультацій представників бізнесу та влади (щоквартальні тематичні та секторальні обговорення у форматі «круглий стіл», на яких дискутуються гострі питання діяльності малого та середнього підприємництва)

протягом 2019-2020 років

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

районний бюджет

2019 рік –

1,0 тис. грн.

2020 рік –

1,0 тис. грн.

5.

Удосконалення практики реагування на рекомендації громадських слухань різного рівня, пов’язаних з розвитком малого і середнього бізнесу та перспективними напрямками розвитку району

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

Активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності

1.

Проведення семінарів, тренінгів на навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу

2019-2020 роки

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного

фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

2.

Сприяти створенню елементів інфраструктури малого та середнього підприємництва, у тому числі на базі навчальних закладів району

постійно

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного

фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

3.

Поширення інформації про успішну практику молодіжного підприємництва

постійно

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного

фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

4.

Поширення інформації про переваги початківців підприємців у підпрограмі “Erasmus” програми COSME

постійно

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

5.

Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних

2019-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

районний бюджет

2019 рік –

10 тис. грн.

2020 рік –

10 тис. грн.

6.

Направлення на професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для їх подальшого працевлаштування в підприємницьких структурах

2019-2020 роки

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

не потребує

-

7.

Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття

постійно

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного

фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

8.

Проведення семінарів та тренінгів для представників Саранчуківської об’єднаної територіальної громади з питань розвитку соціального підприємництва

постійно

Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості

кошти державного фонду сприяння зайнятості

в межах кошторису витрат

9.

Модернізація навчальних програм та спеціальностей, у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” на предмет їх відповідності потребам бізнесу

постійно

відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський   агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

10.

Сприяння в підготовці спеціалістів, робітників для роботи в умовах ринкової економіки

 

2019-2020 роки

відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

кошти навчального закладу

в межах кошторису витрат

Г) ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розбудова інфраструктури підтримки мсп в районі

1.

Забезпечення належної діяльності Центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації (закупівля необхідного обладнання, інвентаря, матеріалів, канцтоварів, тощо)

2019-2020 роки

фінансове управління районної державної адміністрації

районний бюджет

2019 рік -

5,0 тис. грн.

2020 рік –

5,0 тис. грн.

2.

Створення та забезпечення функціонування

веб-сторінки Центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації

постійно

фінансове управління районної державної адміністрації, відділ економічного розвитку районної державно адміністрації

районний бюджет

2019 рік -

2,0 тис. грн.

3.

Сприяння розвитку обласного бізнес-інкубатора та інших елементів інфраструктури малого і середнього підприємництва, у тому числі на базі

відокремленого підрозділу Національного

університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський   агротехнічний інститут”

 

2019-2020 роки

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації,

відокремлений підрозділ Національного

університету біоресурсів і

природокористування України

“Бережанський агротехнічний інститут”

позабюджетні кошти

в межах кошторисних витрат

4.

Створення банку даних земельних ділянок типу Greenfield, Brownfield, вільних   виробничих приміщень, які можуть бути   запропоновані потенційним інвесторам (для створення індустріальних парків, для промислових та сільськогосподарських виробництв, для створення вітрогеліо- станцій та іншого)

2019-2020 роки

центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державно адміністрації

не потребує

-

Загальна вартість програми , тис.грн.

районний бюджет

2019 рік – 64,0

2020 рік – 62,0