Рішення районної ради
Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Сорок друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 20 ” грудня   2018 р.                                 № 424

м.Бережани

Про програму місцевих стимулів для

медичних працівників на 2018-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити програму місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                               В.Ф. БІЛИК