Звернення, заяви, оголошення - Звернення, заяви, оголошення
Друк

 

                                                                                                             ___________                                 

                                                                                                                                                 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
                                                                                                                                                   з оцінки впливу на довкілля (автоматично
                                                                                                                                                    генерується програмними засобами ведення
                                                                                                                                                      Реєстру, не зазначається суб’єктом
                                                                                                                                                       господарювання)

                                                                                                                                                         20196133863

                                                                                                                                                   (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
                                                                                                                                                            довкілля планованої діяльності)

Оголошення

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля


   Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,

зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій

громадськості до планованої діяльності.

     1. Планована діяльність.  

   Планова діяльність полягає у видобуванні корисних копалин - вапняки на Потуторському родовищі в Бережанському

районі Тернопільської області. 

   Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання корисної копалини і розкривних порід, їх фізико-механічні

властивості, потужність шарів залягання, рельєф місцевості, дальність транспортування гірничої маси, річний об'єм

видобувних і розкривних робіт, передбачають транспортну систему розробки з паралельним просуванням розкривних

і видобувних уступів.

   Розробка Потуторського родовища планується без застосування буро-вибухових робіт та попереднього розпушення

корисної копалини. Видобуток вапняків передбачають безпосередньою екскавацією екскаватором в автотранспорт. Для

допоміжних робіт використовуватимуть бульдозер.

   Проектна потужність Потуторського родовища вапняків складає в межах від 200 до 800 тис.т. вапняків в рік.


     2. Суб’єкт господарювання.

   Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОТУТОРИ-КАМІНЬ»,

   Код згідно з ЄДРПОУ 42363299

   Місцезнаходження юридичної особи:

   47524, Тернопільська обл., Бережанський район, село Потутори, вулиця Дуда, будинок 14.

   Контактний номер телефону: +380685365790

   Е-mail: potutory_kamin@ukr.пеt


     3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

   Міністерство екології та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35, 

тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40. Е-шаіІ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.


     4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме

результати оцінки впливу на довкілля.

   Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде, отримання Спеціального

дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України


     5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи

інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань. 

   Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з

моменту офіційного опублікування цього оголошення (вказується у шапці оголошення) та надання громадськості

доступу до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, що передається для видачі висновку про

оцінку впливу на довкілля.

   Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження чи

пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та

пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських

слухань із занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не

розглядаються.

   Громадські слухання відбудуться:

   06 вересня 2019 року, о 15:00 годині, за адресою: 47524, Тернопільська область, Бережанський район,

   с.Потутори, в приміщенні Потуторської сільської ради.


     6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до

звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

   Міністерство екології та природних ресурсів України.

   Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35, тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

   Відділ оцінки впливу на довкілля: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40

   Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України


     7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

   Міністерство екології та природних ресурсів України.

   Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 35, тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

   Відділ оцінки впливу на довкілля: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , тел. (044) 206-20-89, (044) 206-31-40

   Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

   Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці

другому пункту 5 цього оголошення.


     8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

   Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці

впливу на довкілля.


     9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від

приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з

ними

   - в робочі часи з 30.07.2019 року в приміщенні за адресою: Потуторська сільська рада с.Потутори, Бережанського

району, Тернопільської області.

   Контактна особа - Люшняк Андрій Романович тел.: (03548) 32431