Програми прийняті районною радою
Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної

підтримки на базі Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату на 2020 рік


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України", Указ Президента України від 20 травня 2016 року №240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року Про стратегічний оборонний бюлетень України"

3.

Розробник Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

4.

Співрозробники

Програми

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

6.

Учасники Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат, фінансове управління районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

250 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

250 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програму створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) (далі - Програма) розроблено відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України", Указу Президента України від 20 травня 2016 року №240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року Про стратегічний оборонний бюлетень України".

3. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є матеріально-технічне забезпечення щодо створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату. Створення ТЦК та СП сприятиме забезпеченню прозорості в системі надання послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов’язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма розроблена на основі надання послуг військовозобов'язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни і військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування Збройних Сил України особовим складом, організації оборонно-мобілізаційної роботи та територіальної оборони у зоні відповідальності, виконання заходів покращення матеріально-технічної бази ТЦК та СП для забезпечення належного військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді району, піднесення престижу військової служби, створені гідних та належних умов функціонування призовної дільниці.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених відповідним районним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

Кошти на

2020 рікРайонний бюджет

250

250

 

Інші джерела

-

-

 

Всього

250

250

 

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями районної ради.


5. Завданнями Програми є:

- удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи;

- впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил України та членам їх сімей;

- порядок фінансового забезпечення для обладнання будівель територіального центру та шляхи їх вирішення;

- організація та проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час;

- відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, вступу до вищих навчальних закладів;

- приписки юнаків до призовної дільниці, підготовка молоді до військової служби;

- призову громадян на строкову військову службу;

- участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

- підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

- забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

- участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

- здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Реалізація Програми сприятиме:

- створенню ефективних місцевих органів військового управління з виконанням функцій щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом та надання сервісних послуг окремим верствам населення;

- впровадженню процесів рекрутингу в систему комплектування Збройних Сил України особовим складом;

- удосконаленню організації оборонно-мобілізаційної роботи;

- здійсненню заходів щодо ведення територіальної оборони у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- впровадженню нової ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг щодо соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

- взаємодії з громадськими організаціями, місцевими громадами, навчальними закладами з питань військово-патріотичної роботи з населенням;

- підвищенню довіри суспільства до діяльності місцевих органів військового управління, визначенню громадської думки одним із основних критеріїв оцінки діяльності територіальних центрів.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату на 2020 рік

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн) 

Очікуваний результат

2020 рік

районного бюджету

інших

джерел

1

Організаційні заходи (розгляд на координаційних та міжвідомчих нарадах, круглих столах питань щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Бережанського об’єднаного міського військового комісаріату)

2020 рік (при необхідності)

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

-

-

поінформованість громадян щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2

Заходи щодо проведення ремонтних робіт будівель, переобладнання та оформлення приміщень для здійснення заходів соціального забезпечення громадян

2020 рік

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

180

-

виконання заходів щодо належного утримання будівель та приміщень

3

Заходи щодо оформлення приміщень (забезпечення приміщень меблями, засобами

автоматизації та інформаційної підтримки)

2020 рік

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

70

-

виконання заходів щодо оформлення приміщень для забезпечення якісного прийому та обслуговування громадян, надання послуг

Загальний обсяг

250

-


 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                          Марія ДУМАНСЬКА

Марія Петриченко