Програми прийняті районною радою
Друк

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2018 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня 2015 року №791-од «Про проект обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

 

 

управління агропромислового розвитку, фі-нансове, відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

6.1.

Етапи виконання Програми (для довгостроков програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджет-тів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

кошти районного бюджету

8.

Загальний обсяг фінанси-вих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

471,3 тис. гривень

8.1.

коштів районного бюджету

471,3 тис. гривень

8.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. На сьогоднішній день стан здоров'я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психо-емоційного характеру.

Тому збереження здоров'я дітей України, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

Протягом 2014-2015 років в районі добавились такі категорії дітей як діти учасників антитерористичної операції, діти тимчасово переміщених осіб, а також діти, батьки яких постраждали під час Революції Гідності.

Законом України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" передбачено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

В районі мешкає 3806 дітей шкільного віку, з них: 693   дітей, які виховуються у малозабезпечених та багатодітних сім’ях,   48 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 163 дітей-інвалідів, 9 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 790 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 77 талановитих та обдарованих, відмінників навчання, 35 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом літнього періоду 2013 року оздоровленням та відпочинком охоплено 3200 дітей, що становить 72% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей-інвалідів, 613 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 10 дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 946 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 684 обдарованих і талановитих дітей, 822 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом літнього періоду 2014 року оздоровленням та відпочинком охоплено 2140 дітей, що становить 50% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 31 дітини-інваліда, 296 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 12 дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 173 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 42 обдарованих і талановитих дітей, 168 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Протягом літнього періоду 2015 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 2362 дітей, що становить 52,7% від загальної кількості дітей шкільного віку. З них: 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 76 дітей-інвалідів, 916 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 725 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 17 дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, 218 обдарованих і талановитих дітей, 347 дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, 3 дітей-переселенців, 13 дітей воїнів АТО.

Під час дії попередньої Програми протягом трьох років оздоровленням та відпочинком вдалося охопити 7702 дитини.

         В пришкільних таборах робота з дітьми була спрямована на розвиток їх здібностей і обдарувань, морально-духовних якостей, національної свідомості. В таборах проводились рухливі ігри та розваги, конкурси малюнка на асфальті, піші екскурсії в межах населених пунктів. З метою морально-духовного виховання проводились рольові ігри, бесіди. Учні відвідували Духовний центр в с.Зарваниця та Почаївську лавру.

         Впродовж оздоровчої кампанії діти мали змогу відвідати музеї міст Зборів, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Львів, здійснили поїздки по замках міст Бережани, Збараж, Кам’янець-Подільський.          

         З метою розширення кругозору учнів, виховання у них патріотичних почуттів, національної свідомості проводились екскурсії стежками Бережанщини та за її межами. Учні побували в Бережанському краєзнавчому музеї, музеї сім’ї Лепких у селі Жуків, шляхами національно-визвольної боротьби УПА, до меморіального конкурсу «Лисоня».

   Організація оздоровлення та відпочинку дітей проводилась за кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових, спонсорських, меценатських та батьківських коштів тощо.

У 2015 році Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності припинив фінансування оздоровлення дітей.

 

3. Визначення мети Програми

 

         Метою Програми є створення сприятливих умов для реалізації права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

         Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньо-виховної діяльності.

            Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розвиток сфери оздоровлення та відпочинку дітей є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.     

Основними шляхами розв’язання проблем у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є оздоровча, організаційно-координаційна та освітньо-виховна діяльність.

Видатки, пов'язані з організацією і проведенням оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, планується здійснити за рахунок коштів районних бюджетів, та коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

150,1

156,1

165,1

471,3

обласний бюджет

-

-

-

 

Кошти районного бюджету

150,1

156,1

165,1

471,3

Кошти інших джерел

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення її цілей:

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 50 % дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки щороку під час літніх канікул;

-    проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань підготовки та проведення оздоровчих кампаній, підведення їх підсумків;

-    покращення роботи мережі пришкільних, мовних таборів;

-    забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог щодо протипожежної безпеки, спостереження за підготовкою, відкриттям та функціонуванням пришкільних, мовних таборів, дотриманням правил безпеки під час перебування в них дітей;

-    залучення підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

-    висвітлення інформації про підготовку та проведення оздоровлення і відпочинку дітей в засобах масової інформації;

-    проведення зустрічей, семінарів та лекцій з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоровчих сезонів та під час оздоровчих кампаній в дитячих закладах відпочинку;

-    проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів у дитячих закладах відпочинку, спортивних змагань; розширення маршрутів туристичних поїздок, подорожей, походів;

-    залучення до співпраці дитячих, молодіжних громадських організацій, благодійних фондів.


 

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги

фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Оздоровча діяльність

1. Придбання   путівок   до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей внутрішньо-переміщених осіб,   дітей,   батьки   яких є учасниками                           антитерористичної операції дітей, а також дітей, що   проживають   у зоні конфлікту    (Донецька та Луганська області)

щороку

управління агропромис-лового розвитку, відділ освіти, районної державної адміністрації

районний бюджет

126,0

131,3

138,7

охоплення організованим

оздоровленням та

відпочинком

протягом літніх

канікул дітей, які

потребують

особливої

соціальної уваги та

підтримки:

у 2016 році - 40 дітей;

у 2017 році – 45 дітей;

у 2018 році – 50 дітей

 

 

 

2.Організація тематичних ви- шкільних наметових таборів національно-патріотичного виховання

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму та популяризації європейських демократичних цінностей в організованих таборах :

у 2016 році - 20 дітей;

у 2017 році – 20 дітей;

у 2018 році – 20 дітей

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

3. Організація роботи
(забезпечення харчування)
у пришкільних, мовних таборах

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

9,6

10,2

11,8

охоплення відпочинком протягом літніх канікул дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечення харчування у (мовних) пришкільних таборах:

у 2016 році - 120 дітей;

у 2017 році – 110 дітей;

у 2018 році – 90 дітей.

 

 

4. Оплата транспортних послуг щодо перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції по території України

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

3,0

забезпечення перевезення        (в межах України) дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в першу чергу дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, направлених на відпочинок у країни Європи:

у 2016 році - 15 дітей;

у 2017 році – 15 дітей;

у 2018 році – 15 дітей.

2

Організацій­но-координа­ційна   діяль­ність

1. Проведення нарад, семінарів-тренінгів з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підбиття їх підсумків,          забезпечення діяльності координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

покращення роботи координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей , проведення семінарів –тренінгів, нарад, засідань колегій щороку

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

2. Здійснення обстеження дитячих закладів відпочинку району щодо стану підготовки до проведення літніх оздоровчих кампаній, проведення в установленому порядку перевірки дотримання норм перебування та харчування у дитячих закладах

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

0,5

0,6

0,6

покращення якості надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку: здійснення перевірки дотримання норм перебування та харчування у дитячих закладах

 

 

3. Направлення до дитячих закладів відпочинку кваліфікованих лікарів – педіатрів та середніх медичних працівників; проведення безкоштовного медичного обстеження працівників, які направляються на роботу до дитячих закладів

 

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-ня

-

-

-

організація якісного медичного обслуговування у дитячих закладах відпочинку

 

 

4.Сприяння залученню підприємств агропромислового комплексу району до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромисло­вого комплексу

постійно

управління агропромис-лового розвитку

районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-ня

-

-

-

забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу

 

 

5. Висвітлення інформації про підготовку та проведення відпочинку дітей, діяльність дитячих закладів відпочинку району в засобах масової інформації

щороку

відділ освіти, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-ня

-

-

-

інформування громадськості щодо підготовки і проведення оздоровчої кампанії, популяризація системи відпочинку району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Освітньо-виховна робота

1. Забезпечення надання органі­заційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів відпочинку з питань організації відпочинку дітей. Органі­зація проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику в дитячі заклади відпо­чинку. Розроблення методич­них рекомендації щодо діяль­ності пришкільних (мовних) таборів, таборів праці та відпочинку

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-ня

-

-

-

вдосконалення виховної роботи з дітьми у дитячих закладах відпочинку

 

 

2. Проведення зустрічей, семі­нарів та лекцій з підлітками, схильними до правопорушень, напередодні відкриття оздоров­чого сезону та під час оздоров­чої кампанії в дитячих закладах

щороку

у ІІ кварталі

відділ освіти районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-

ня

-

-

-

профілактика негативних проявів у дитячому середовищі

 

 

3. Проведення концертних про­грам, вистав, театралізованих культурологічних заходів у дитячих закладах відпочинку, спортивних змагань. Розширення маршру­тів туристичних поїздок, подо­рожей, походів

щороку

відділ освіти районної державної адміністрації

не

потребує фінансуван-

ня

-

-

-

розвиток дітей, реалізації творчих здібностей

 

Кошти районного бюджету

150,1

156,1

165,1

 

 

Кошти інших джерел

-

-

-

 

 

Всього

150,1

156,1

165,1

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

         Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.

         Структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів Програми та про проведену роботу інформувати відділ освіти районної державної адміністрації щороку до 10 грудня впродовж терміну дії Програми.

         Відділу освіти районної державної адміністрації інформувати департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації щороку до 15 грудня впродовж терміну дії Програми.