Програми прийняті районною радою
Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПРОГРАМА

стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України

 у 2017 році  

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України»

3.

Розробник Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська районна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

7.

Термін реалізації Програми

2017 рік

7.1.

Етапи виконання Програми

відповідно до етапів відбору на військову службу з контрактом

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

всього, у тому числі:

400,0 тисяч гривень

9.1.

коштів районного бюджету

400,0 тисяч гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Своєчасне та якісне виконання визначених для Бережанського району планових завдань з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України.

 

3. Визначення мети Програми 

Метою даної Програми є матеріальне заохочення громадян, які відібрані Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України у 2017 році.

Завданням Програми є популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території району.

 

4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Виконання Програми досягається шляхом виплати одноразової грошової допомоги у сумі 10,0 тис. гривень кожному громадянину, який направлений Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України, та заключили контракт.

Програма розрахована на 2017 рік та стосується громадян, які відібрані та направлені для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України протягом 2017 року з розрахунку виконання планового завдання для району, яке доводиться щоквартально Тернопільською обласною державною адміністрацією.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

у 2017 році:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Районний бюджет

400

100

100

100

100

Інші джерела

-

-

 

-

-

Всього

400

100

100

100

100

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

-       матеріальне стимулювання відібраних кандидатів на військову службу за контрактом у Збройні Сили України шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги у розмірі 10,0 тис.гривень;

-       створення позитивної динаміки росту кількості подачі заяв кандидатами для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

 

-       7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на військового комісара Бережанського ОМВК та відділ взаємодії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Розпорядником коштів є Бережанська районна державна адміністрація. Виплату коштів відібраним кандидатам на військову службу за контрактом у 2017 році відповідно до наданих Бережанським ОМВК завірених списків та звіт за використанням коштів здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бережанської районної державної адміністрації.


6. Напрями діяльності та заходи Програми стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2017 році

  

з/п

Перелік

заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансуван-ня, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам, відібраним та направленим Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2017 році

2017 рік

Бережанська районна державна адміністрація, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

районний бюджет

400,0

виконання доведених планових завдань для району з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Збройні Сили України

Загальний обсяг

 

400,0