Програми прийняті районною радою
Друк
                                                                                                                                                     ПРОГРАМА

розвитку туризму в Бережанському районі на 2013-2015 роки 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

6 серпня 2008 року, №1088-р розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів”

3.

Розробник програми

Відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури, відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, відділ Держземагентства у Бережанському районі, виконавчі комітети Бережанської міської ради та сільських рад, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, ДП «Бережанське лісове господарство»

7.

Термін реалізації програми

2013-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, кошти інвесторів

9.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

189, 1 тис. гривень

      

10.

У тому числі коштів районного бюджету

189, 1 тис. гривень

 

 

І. Вступ

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери у Бережанському районі. Розвиток туристично-екскурсійної діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення якості життя в районі, створення додаткових робочих місць, наповнення місцевого бюджету та підвищення авторитету району як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги.

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал району.

Ця програма спрямована на довгостроковий розвиток туризму в районі як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання жителів та гостей району. Враховуючи масштабність поставлених завдань, є необхідним фінансування заходів з районного бюджету.

 

ІІ. Визначення мети та основні завдання Програми

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби мешканців району та її гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.

Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом:

-         впровадження сучасних методів рекламно - презентаційної діяльності;

-         реалізації інвестиційних проектів;

-         підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

-         впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм;

-         підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів.

 

ІІІ. Очікувані результати реалізації заходів Програми

В результаті реалізації заходів Програми очікується отримати:

- зростання кількості туристів, які відвідають район;

- збереження та подальший розвиток народних промислів;

- розвиток сфери послуг;

- поліпшення благоустрою сільських населених пунктів;

- розвиток соціальної інфраструктури;

- якісний туристичний продукт, відповідність ціни до якості;

- розвитку сільського зеленого туризму;

- залученню інвестиційних коштів у туристичну галузь району;

- впровадженню нових форм організації туризму;

- створенню облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць;

- створенню значної кількості робочих місць у невиробничій сфері, що сприятиме позитивним змінам у структурі зайнятості населення (особливо в сільській місцевості).

 

IV. Сучасний стан розвитку туристичної галузі району

У районі є унікальні можливості для розвитку туристичної і рекреаційної інфраструктури, що пов’язано з наявністю багатьох пам’яток природи, культури, історії та архітектури, особливим мікрокліматом лісових масивів та унікальних ландшафтів. Загалом, на території району розташовані 45 заповідних зон державного і місцевого значення. Гордістю Бережанщини є Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення площею 60 га, де ростуть рідкісні, ендемічні та реліктові види рослин; Раївський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 20 га, закладений 1750 році, з палацом у стилі класицизму, двома ставками, водоспадом. На території району зареєстровано 99 пам’ятки архітектури і містобудування, із яких 14 – національного значення (9 у Бережанах), 85 – місцевого значення (54 у Бережанах). Серед найвідоміших пам’яток – комплекс споруд Бережанського замку, міська ратуша, магістрат, будинок “Рідної школи”, Вірменська церква, церква Святої Трійці (1626 р.) та Святого Миколая (ХХVІІ ст.). У Бережанах діють: краєзнавчий музей, музей книги, музей Богдана Лепкого, музей сакрального мистецтва та історії церкви.

Завдяки прекрасним краєвидам та природним умовам район має унікальні можливості стати центром рекреаційного туризму, приватний сектор готовий розвивати сільський зелений туризм та екотуризм. Значного розвитку набуває історичний, культурно-пізнавальний, пригодницький, тематичний, екологічний, фестивальний та паломницький туризм.

Традиційно перспективним напрямом туризму для Бережанщини залишається науковий туризм. Щороку Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Землі Опілля в природно-географічному та історико-культурному розвитку України», метою якої є привернення уваги до проблем організованого туризму в Опільському краї. Гості конференції мають змогу здійснити подорож екскурсійними маршрутами представленими Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани, краєзнавчим музеєм, музеєм книги, комунальним музеєм ім. Б. Лепкого у м. Бережани та музеєм родини Лепких у с.Жуків.

Бережанським музеєм книги започатковано книжковий фестиваль, на якому представляється книжкова продукція вітчизняних видавничих підприємств, в рамках якого проводяться оглядові екскурсії із залученням науковців, видавців із інших міст. Краєзнавчий музей традиційно у вересні проводить міжнародну конференцію «Бережанська гімназія. Сторінки історії», яка збирає науковців для подальшого спрямування і пошуку матеріалів по історії Бережанської гімназії. А інноваційний проект краєзнавчого музею «Ніч у музеї», в рамках якого організовується квест по по місту «Пам’ятники та пам’ятні дошки міста», слугує популяризації міста Бережани серед туристів України. Загалом, заклади культури (музеї, бібліотеки) організовують краєзнавчі експедиції, екскурсії, презентації, круглі столи, тематичні години, літературно-мистецькі вечори, науково-ознайомчі семінари та майстер-класи для студентів, учнів шкіл, гостей міста та району, за участю митців, науковців, методистів художньо-етнографічних жанрів мистецтва, народних умільців, майстрів народної творчості. Культурно-мистецькому відпочинку для мешканців, гостей району та міста сприяють: концерти до державних свят, святкові імпрези до Дня міста та Днів села, вечори відпочинку, творчі звіти мистецьких колективів, які організовуються впродовж року закладами культури.

Вже традиційно проводяться:

-         Районне свято зимового фольклору «Ясна зірка засіяла»;

-         Районне свято «Прощання з колядою»;

-         Районний огляд-конкурс поезії присвячений пам’яті великого Кобзаря;

-         Районний фестиваль «Театральна мозаїка»;

-         Районний фестиваль «Танцювальна весна»;

Науковими співробітниками бережанських музеїв розроблені наступні туристичні маршрути :

- теми туристичних маршрутів, які ведуть наукові співробітники краєзнавчого музею:

-         краєзнавчий музей м. Бережани;

-         історичний центр м. Бережани ;

-         архітектурні споруди нашого міста ;

-         оборонні споруди в Бережанах ;

-         гімназія – центр освіти, науки, культури ;

-         Лисоня – меморіал болю і жалю;

-         історія села Рай та місцевого парку;

-         легенди та історична правда про село Лісники;

- теми туристичних маршрутів, які ведуть наукові співробітники музею   книги

-         літературними місцями Бережан;

-         музей книги;

-         розроблена літературно-мистецька карта м. Бережан;

- тема туристичного маршруту музею родини Лепких с. Жуків:

-         музей родини Лепких села Жуків;

- тема туристичного маршруту обласного комунального музею Б.Лепкого:

музей Б.Лепкого м. Бережани.

Науковими співробітниками Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани розроблено екскурсійні маршрути (за якісним інформаційним забезпеченням) за наступними напрямками:

1)Бережанський замковий комплекс – архітектурно-мистецька візитка краю;

2)вулицями старого міста;

3)мандрівка Ринковим майданом у Бережанах;

4)архітектурні памятники Бережан;

5)літературними стежками Бережан;

6)сакральні памятники міста;

7)райський палац – заміська резиденція Синявських-Потоцьких;

8)в урочище «Монастирок»;

9)оборонний костел в с. Біще;

10)Гутисько – село лемківської культури;

11)Лисоня – меморіальна слава українського стрілецтва;

12)деревяні храми Бережанського краю;

13)історія і духовна світоглядність: монастир оо. Василіан у с. Краснопуща.

Також науковими співробітниками Державного історико-архітектурного заповідники у м. Бережани завершується науково-методична підготовка нового екскурсійного маршруту «По історичній частині Бережанського християнського цвинтаря».

У межах цих розроблених екскурсійних маршрутів можна оглянути неповторні об’єкти архітектури, археологічні та історичні пам’ятки, якісні зразки палацо-паркової культури та привабливі природні ландшафтні зони.

Бережанська районна державна адміністрація, Бережанська районна рада, відділ культури, національностей, релігій і туризму Бережанської райдержадміністрації щороку проводять регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». Мета цього фестивалю відродження, широка популяризація і подальший розвиток кращих зразків української пісенної творчості, а саме: стимулювання розвитку стрілецьких та повстанських пісень, створення нових яскравих творів, залучення обдарованої молоді до творчої діяльності, створення умов для більш повного розкриття творчих індивідуальностей молодих авторів, співаків, відкриття нових імен та популяризація кращих виконавців. Цей мистецький захід покликаний сприяти формуванню національної свідомості, зростанню української культури та забезпечення духовності народу, високохудожніми засобами пропагувати ідеї молодої Української держави.

Уже традиційно щорічно проводиться «Фестиваль Бережанського замку», метою якого є підтримки традиційного народного мистецтва, фольклору, сприяння розвитку культурного сектору району, зацікавлення туристів історико-культурною спадщиною Бережанщини. Цей фестиваль у 2012 році внесено до сотні найбільших туристичних подій України.

Громадською організацією «Рідне місто» за сприяння міської та районної ради започатковано фестиваль української альтернативної музики «Рурисько», який щороку набирає все більшого масштабу, активно залучаючи туристів на Бережанщину.

Програмою передбачено заходи, направлені на сприяння розбудови сільського зеленого туризму у районі, зокрема звернено увагу на можливість розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури на території села Гутисько, що володіє високим туристично-рекреаційним потенціалом і може бути визначене як пріоритетна територія розвитку туризму.

           У районі діє громадська організація-кластер сільського туризму «Мальовнича Бережанщина», метою якої є: 1) сприяння розвитку туризму в сільській місцевості; 2)задоволення та захист законних економічних, соціальних, творчих, національно-культурних, та інших спільних інтересів своїх членів. У районі розміщені 4 садиби, які надають послуги зеленого туризму, а саме: «У мальвах» у с.Жуків, «Курянівська» у с. Куряни, садиби «Медвідь» та «Залісся» у м. Бережани.

Для реалізації комплексного підходу до управління сферою туристичного бізнесу, промоції туристичного продукту, прогнозування попиту на туристичні послуги, вивчення потреб ринку туристичних послуг і активного впливу на його формування та для підвищення інвестиційної привабливості цієї галузі проводиться інформаційно-рекламна діяльність, ведеться пошук інвестиційних проектів у сфері туризму.

Науковими співробітниками музеїв, місцевими краєзнавцями ведеться відповідна робота щодо пропагування туристичних можливостей району, а також інформація туристично-краєзнавчої тематики розміщується у районній газеті «Бережанське віче» у рубриках: «Довкілля: проблеми, пошуки, перспективи», «Наш край», «Культура. Мистецтво. Краєзнавство». Постійно друкуються матеріали про діючі виставки, подаються рекламні блоки про екскурсії, Дні відкритих дверей музеїв у м. Бережани, для жителів та гостей міста.

Незважаючи на досягнення позитивних результатів у туристичній сфері району, існує ряд проблем:

-         досить повільними є темпи залучення інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;

-         незадовільним є стан автотранспортних шляхів району;

-         відсутні інформаційні стенди (інформація про основні туристичні атракції) на автошляхах;

-         відсутність готельного комплексу, здатного прийняти велику групу туристів .

Важливим фактором, що стримує розвиток туризму, є неготовність місцевого населення до сприйняття розвитку туристичної галузі як реального джерела надходжень до бюджету домогосподарств. Отже, необхідно спрямувати значну частину сил для проведення розяснювальної та консультативної роботи з сільськими громадами, шляхом проведення семінарів, рекламно-агітаційних заходів і т.д.

 

V. Результативні показники виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу створити якісний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення. Забезпечити комплексний розвиток туристичної сфери, розвинути передумови для залучення іноземних інвестицій; ефективно сприяти туристичному обміну та збільшенню потоку туристів, виготовляти високоякісну рекламну продукцію про туристичні можливості краю та поліпшувати якість екскурсій, збільшити кількість екскурсантів, покращити умови відпочинку та оздоровлення населення, що у свою чергу призведе до можливості отримання додаткових фінансових ресурсів у місцевий бюджет.

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму в районі

на 2013-2015 роки    

                                                                               (тис.гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

 

 

2013 рік

 

2014 рік

 

2015 рік

 

 

 

 

189,1

Районний бюджет

58

65,5

65,6


VI. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку туризму в Бережанському районі на 2013-2015 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розділ 1. Інвестиційна діяльність

1.

Проводити роботу по залученню інвестицій та розробці різних інвестиційних програм

1)розробка інвестиційних, грантових пропозицій щодо розширення туристичної інфраструктури в місцевостях з вираженою туристичною атракційністю

протягом дії програми

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

Фінансу-вання не потребує

-

-

-

Залучення інвестиційних коштів для розвитку туристичної інфраструкту-ри

2)участь у Міжнародному інвестиційному форумі у м. Тернополі

щорічно

Управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадмініст-рації

Районний бюджет

5

5

5

Залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструк-тури району

3)участь у Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалі

щорічно

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

Районний бюджет

4

4

4

Реклама історико-культурних пам’яток краю з метою збільшення потоку туристів в регіон

4)сприяння щодо будівництва готельного комплексу , здатного приймати великі групи туристів

2013-2015

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту райдержадмініст-рації, виконавчий комітет Бережанської міської ради, відділ Держзем-агентства у Бережанському районі

кошти інвесторів

-

-

-

Розбудова туристичної інфраструкту-ри, збільшен-ня потоку туристів

5)сприяння розбудові туристично-рекреаційної інфраструктури, зокрема сприяти відкриттю садиб сільського зеленого туризму у селі Гутисько Підвисоцької сільської ради

2013-2015

Управління економічного розвитку та інфраструктури, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту райдержадмініст-рації, відділ Держземагентст-ва у Бережансь-кому районі

кошти інвесторів

-

-

-

Розбудова туристичної інфраструкту-ри, збільшен-ня потоку туристів

Розділ 2.   Розвиток пріоритетних напрямків туризму

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Організовувати та проводити регулярні туристичні (мистецькі, репрезентацій-ні) фестивалі, ярмарки, виставки, презентації, конференції, круглі столи

1)проведення регіонального фестивалю стрілецької та повстанської та пісні «Дзвони Лисоні»

щорічно

Відділ культури, національностей, релігій і туризму, освіти, сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради

Районний бюджет

36

36

36

Широка популяризація фестивалю, стимулювання перспективно-го для району фестивально-го напряму туризму

2)сприяння у підготовці та проведенні «Фестивалю Бережанського замку»

щорічно

Відділ культури, національностей, релігій і туризму,освіти, сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю районної державної адміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради

Районний бюджет

4

4

4

Широка популяризація фестивалю, стимулювання перспективно-го для району фестивально-го напряму туризму

3)проведення міжнародної наукової конференції «Бережанська гімназія. Сторінки історії»

2013-2015

Відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти райдержадмініст-рації

Районний бюджет

1

1

1

Залучення науковців, краєзнавців, в тому числі з-за кордону, до пошуку матеріалів по історії Бережанської гімназії, розвиток наукового туризму

2.

Забезпечувати стабільний розвиток сільського, зеленого туризму

та підвищувати якість надання послуг у цій сфері

 

Рекламно-інформацій-на підтримка садиб сільського зеленого туризму району:

- розміщення інформації про садиби в мережі Інтернет та засобах масової інформації;

- видання рекламно-інформаційних матеріалів – каталогів сільських зелених садиб району

2013-

2015

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

Районний бюджет

0,5

0,5

0,5

Промоція туристично-привабливих

продуктів та територій району, залучення нових партнерів

 

Розділ 32-громадські організаціїої радиіїльного напряму туризмупісні "ї продукції ()тичної, путівникової, довідникової, наукової, науков. Розвиток туристичної інфраструктури

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Оновлювати інформаційну базу даних про об’єкти туристичної інфраструктури

Проведення моніторингу наявної туристичної інфраструктури (заклади розміщення, харчування, дозвілля, садиби сільського зеленого туризму, вказівники та бігборди, стан доріг до основних туристичних об’єктів), а також перелік земельних ділянок, які можуть пропонуватися для створення туристично-рекреаційної інфраструктури

щорічно

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

Фінансу-вання не потребує

-

-

-

Створення єдиної інформаційної системи з повним банком даних про обєкти туристичної інфраструктури

2.

Модернізувати дорожню інфраструктуру та прилеглі до туристичних об’єктів території

 

Проведення реконструкції та облаштування автомобільних доріг, пішохідних стежок до основних туристичних обєктів району, зокрема: Замковий комплекс(парк у м. Бережани), палацо-парковий комплекс у с. Рай, урочище «Монастирок», гора Лисоня

2013-2015

Управління економічного розвитку та інфраструктури райдержад-міністрації, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, виконавчий комітет Бережанської міської ради, виконкоми Посухівської, Шибалинської та Потуторської сільських рад

Районний бюджет в межах виділеного фінансу-вання

-

-

-

Поліпшення умов пере-сування по основних туристичних маршрутах

Розділ 4. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Популяризува-ти туристичний потенціал району

1)сформування туристичного бренду району та сприяння його популяризації на туристичних Інтернет-ресурсах

2013-2015

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

 

Районний бюджет

1,5

1,5

1,5

Загальне стимулювання регіональної туристичної сфери

2)створення електронного каталогу туристично-привабливих місцевостей (памяток) Бережанщини (фотофіксація, опис, визначення привабливості)

2013-2015

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації, Державний історико-архітектурний заповідник у м.Бережани

Фінансу-вання

не потребує

-

-

-

Підвищення рівня проінформова-ності населення про про природні та історико-культурні памятки Бережанщини

3) створення туристичного сайту району, його наповнення і підтримка

2014-2015

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації

Районний бюджет

-

1,5

0,1

Популяриза-ція інформаційно- туристичної, краєзнавчої , екскурсійної сфери

 

2.

Інформаційно забезпечувати туристичну галузь району

 

 

 

 

 

1)закупівля необхідних технологій та створення видавництва із підготовки туристичної, путівникової, довідникової, наукової, науково-популярної та інших видів інформаційно-краєзнавчої друкованої продукції

2014 рік

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради

Районний бюджет в межах виділеного фінансу-вання, кошти інвесторів

-

-

-

Створення інфраструкту-ри інформаційно-го спрямування

2)підготовка видавничого проекту «Туристична бібліотека Бережанщини»

2013-2015

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержад-міністрації, Державний історико-архітектурний заповідник у

м. Бережани

Районний бюджет

2

4

4

Створення інфраструкту-ри інформаційного спрямування

3) видавництво туристичних рекламно-інформаційних матеріалів про район

постійно

Відділ культури, національностей, релігій і туризму райдержадмініст-рації, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани

Районний бюджет

2

5

5

 

Розділ 5. Розвиток молодіжного та дитячого туризму

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

Сприяти спортивно-оздоровчому туризму, розвивати екскурсійну діяльность

1)Участь в обласних туристсько-спортивних змаганнях, організація районних змагань з техніки туризму

2013-2015

Відділ освіти, райдержадмініст-рації, Бережансь-кий районний центр фізичного виховання населення «Спорт для всіх»

Районний бюджет

1

1,5

2

Залучення молоді до туристичної діяльності

2) Опрацювання і впровадження в практику навчальної роботи для всіх класів загальноосвітніх шкіл проведення місцевих екскурсій, туристських прогулянок і походів вихідного дня відповідно до вікових груп школярів та діючих навчальних програм

2013-2015

Відділ освіти, райдержадмініст-рації

Фінансу-вання не потребує

-

-

-

Поширення екскурсійної діяльності серед учнів

3)введення в практику роботи всіх загальноосвітніх шкіл проведення „Тижня туризму” із загальноосвітніми змаганнями з основ техніки спортивного туризму та орієнтування на місцевості

2013-2015

Відділ освіти, райдержадмініст-рації

Фінансу-вання не потребує

-

-

-

Залучення молоді до туристичної діяльності

4)практикувати проведення наметових таборів з розробленою заздалегідь програмою. Популяризувати табори-вишколи «Пласту», зокрема табір на горі «Лисоня»

2013-2015

Відділ освіти, райдержадмініст-рації

Районний бюджет

1

1,5

2

Популяриза-ція активного відпочинку молоді району

5)сприяти налагодженню дитячого туризму шляхом організації відпочинку дітей із південних та східних областей України на території Бережанського району

2013-2015

Відділ освіти, райдержадмініст-рації

Фінансу-вання не потребує

-

-

-

Розвиток дитячого та молодіжного туризму

Розділ 6. Упорядкування рекреаційно-оздоровчих зон та об’єктів короткочасного відпочинку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Проводити заходи по упорядкуванню та благоустрою, організовуватиекологічні толоки

1)організація приміських та утримання в належному стані існуючих зон короткочасного відпочинку у лісах, ремонт та благоустрій місць короткочасного відпочинку в приміських зонах з залученням комерційних структур, що надають сервісні послуги

2013-2015

Управління економічного розвитку та інфраструктури, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту райдержад-міністрації, ДП «Бережанське лісове господарство», виконавчий комітет Бережанської міської ради

Районний бюджет в межах виділено-го фінансу-вання

-

-

-

Створення умов для відпочинку туристів

2)Проведення акцій з озеленень та благоустрою

2013-2015

Відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, райдержадмініст-рації

Фінансу-вання

не потребує

-

-

-

Створення умов для відпочинку туристів

 

2.Облаштувати туристичні маршрути

Будівництво альтанок, мангалів; маркування маршрутів; облаштування джерел з питною водою

2013-2015

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту райдержад-міністрації, виконавчий комітет Бережанської міської ради, ДП «Бережанське лісове господарство»

Районний бюджет в межах виділеного фінансу-вання

-

-

-

Розширення туристичної інфраструкту-ри, покращення умов відпочинку

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛАХ:

58

65,5

65,6

189,1

 


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, які є відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію районній державній адміністрації до 20 листопада щорічно впродовж 2013-2015 років.

Відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації здійснює контроль за станом реалізації заходів цієї Програми та подає узагальнену інформацію про стан її виконання головному управлінню з питань туризму обласної державної адміністрації до 1 грудня щорічно впродовж 2013-2015 років.