Програми прийняті районною радою
Друк

ПРОГРАМА

зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року

 

І. Паспорт програми  

1.

Ініціатори розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва     розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       програми

Наказ Міністерства соціальної політики      України від 11.02.2013 № 50 „Про розроблення проектів територіальних (регіональних)        програм зайнятості населення на період 2017 року”

3.

Розробники програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості

4.

Відповідальні виконавці програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості, структурні підрозділи районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної       адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський районний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція, координаційна рада профспілок в Бережанському районі, роботодавці району

6.

Термін реалізації       програми

2013 – 2017 роки

7.

Загальний обсяг           фінансових ресурсів,   необхідних для             реалізації програми

Без фінансування

 ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року (далі програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості та соціального захисту від безробіття.

Програму розроблено відповідно до статті 18 Закону України „Про зайнятість населення”, статті 24 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Міністерства соціальної політики України від 11.02.2013 року № 50 „Про розроблення проектів територіальних (місцевих) програм зайнятості населення на період до 2017 року”.

У програмі проаналізовано стан соціально-економічного розвитку району за 2012 рік та перспективи на період до 2017 року, враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району. Реалізація програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

Механізм управління за виконанням програми включає:

-  проведення моніторингових досліджень ринку праці району, в тому числі створення нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування про стан справ у сфері зайнятості, підготовку пропозицій та       рекомендацій щодо регулювання зайнятості;

- інформування про хід виконання програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;

-  розгляд на сесіях районної ради, засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах при голові районної державної адміністрації, звіту виконавців про реалізацію заходів та завдань районної програми   зайнятості;

-  інформування про хід виконання програми через засоби масової інформації. 

ІІІ. Мета програми 

Метою програми зайнятості населення Бережанського району 2017 року є 
реалізація державної політики у сфері зайнятості, зниження рівня безробіття, а 
також реалізація законного права громадян на працю, збереження діючих і 
створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць, посилення 
мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності населення, з
абезпечення відповідності трудових ресурсів вимогам сучасних виробництв, 
зниження професійно-кваліфікаційного дисбалансу між попитом та пропозицією
 на ринку праці.
 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування; строки та етапи виконання програми 
Основою позитивних зрушень на ринку праці району залишається формування 
оптимальних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, збереження діючих 
і створення високопродуктивних та високооплачуваних   робочих місць. 
Розв’язання проблем зайнятості через втілення заходів програми буде         
реалізовуватися упродовж п’ятьох років, починаючи з 2013 року.
Фінансування витрат на реалізацію заходів програми зайнятості населення 
Бережанського району до 2017 року окремою статтею в районному бюджеті не передбачені.
 

V. Основні підсумки виконання програми зайнятості населення

Бережанського району за 2012 рік

 

Згідно з проведеним аналізом у 2012 році валовий сукупний продукт, вироблений в основних сферах матеріального виробництва зріс на 3,6%.

Так, за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком в районі зафіксовано зростання обсягів сільськогосподарського виробництва на 46%. Оборот роздрібної торгівлі зріс на 8,3% та склав 117,8 млн.грн. За 2012 рік промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції в порівняльних цінах станом на 1 січня 2013 року на суму 73781,7 тис.грн., що складає 66,8% до завдання програми соціально-економічного розвитку з промислового виробництва. Основними причинами спаду обсягів з промислового виробництва є низька реалізація готової продукції, зменшення кількості будівельних робіт, висока собівартість готової продукції за рахунок високої ціни на енергоносії.

Протягом 2012 року в економіку району за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 39,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що в 2,2 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За 2012рік іноземними інвесторами в економіку району прямі інвестиції не вкладались.

Загальний обсяг прямих інвестицій з початку інвестування станом на 31 грудня 2012року склав 1091,7 тис. дол. США, що становить 1,7% до загальнообласного обсягу інвестицій та в розрахунку на 1 особу становить 26,2 дол. США. Інвестиції надходили з США, Кіпру, Швейцарії, Іспанії, Литви, Греції.

Будівельними підприємствами району за 2012 рік виконано будівельних робіт на суму 3831,0 тис. грн. Загальний обсяг будівельних робіт проти 2011року збільшився на 4,1% та становить 0,5 % до загальнообласного обсягу виконаних робіт.

       Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року склав 62,5 млн.грн.

За січень-грудень 2012 року державним реєстратором зареєстровано 27 юридичних осіб та 132 фізичні особи, як суб’єкта підприємницької діяльності. Знято з реєстрації у 2012 році 7 юридичних та 326 фізичних осіб. Державним адміністратором надано суб’єктам підприємницької діяльності 196 консультацій, видано 157 документів дозвільного характеру.

Cередньомісячна зарплата одного штатного працівника за 2012 рік по району становила 1972,0 грн., що в 1,7 рази перевищує рівень мінімальної зарплати, який дорівнює прожитковому мінімуму на одну працездатну особу (1134,0 грн.) і становить 90,2% до середнього рівня по області. Середньомісячна зарплата одного штатного працівника зросла в порівнянні з 2011 роком на 17,7%.

В середньому одним штатним працівником в районі за 2012р. відпрацьовано 1454 год., що становить 72,7% до табельного фонду робочого часу встановленого на 2012р. (2001 год.).

Станом на 1 січня 2013 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 976 громадян не зайнятих трудовою діяльністю (станом на 1.01.2012р.– 909 громадян).

Потреба підприємств на заміщення вакантних посад станом на 1 січня 2013 року становила 30 чол. (станом на 1.01.2012р. – 30 чол.), в т.ч. на посади робітників – 3 чол, на посади службовців – 27 чол. Навантаження на 1 вільне робоче місце станом на 1 січня 2013 року становить 33 чол. (станом на 1.01.2012р. – 30 чол.).

Впродовж 2012 року на обліку в державній службі зайнятості перебувало 3008 чол. не зайнятих трудовою діяльністю, з них працевлаштовано 1129 чол., що становить 37,5% до загальної кількості незайнятих громадян та 95,4% до 2012 року. Із загальної кількості працевлаштованих на місця робітників працевлаштовано 650 чол., на посади службовців 252 чол., на місця, що не потребують професійної підготовки 227 чол.

Із загальної кількості жінок, не зайнятих трудовою діяльністю (1566 осіб), що перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом 2012 року працевлаштовано 578 жінок, що становить 36,9% до загальної кількості жінок не зайнятих трудовою діяльністю та 99,7% до 2011 року.

Протягом 2012 року на обліку в державній службі зайнятості перебуваало 1453 особи молоді до 35 років, які не зайняті трудовою діяльністю, з них працевлаштовано 496 чол., що становить 34,1% до загальної кількості не зайнятої молоді та 99,8% до 2011 року.

Основні завдання програми зайнятості населення Бережанського району на 2012-2014 роки у 2012 році виконані за всіма показниками:

-       протягом 2012 року районною службою зайнятості працевлаштовано1129 незайнятих громадян: в тому числі молоді до 35 років – 496 осіб, з них молоді до 18 років – 2 особи.

-       за звітний період 363 безробітних проходили професійне навчання, з них: підвищували кваліфікацію – 206 осіб, шляхом стажування – 85 осіб та на курсах цільового призначення – 49 осіб.

Протягом 2012 року районним центром зайнятості направлено на оплачувані громадські роботи 446 безробітних:

-      за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 252 чол.;

-      за рахунок коштів підприємств – 194 чол

Найбільш чисельними та розповсюдженими серед безробітних були оплачувані громадські роботи з благоустрою населених пунктів, утримання автомобільних доріг, відбудови історико-архітектурних пам’яток, із догляду за особами похилого віку та інвалідами, виконання допоміжних робіт під час ремонту об’єктів соціальної сфери та інші.

       Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних проводилась з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону та конкретних замовлень роботодавців із використанням різних форм і видів навчання.

Відповідно до чинного законодавства районним центром зайнятості у 2012 році зареєстровано 318 трудових договорів між фізичними особами та найманими працівниками, знято з реєстрації – 345.

У 2012 році при завданні створити 550 робочих місць в районі створено 651. Річне завдання виконано на 118,4 %, у тому числі для працівників у юридичних осіб створено 193 робочих місць, для працівників у фізичних осіб-підприємців – 318, для фізичних осіб-підприємців – 140.  

VI. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району розвитку регіонального ринку праці

 

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2013 рік є покращення якості життя населення регіону.

Головними пріоритетами розвитку району у сфері соціально-економічного розвитку є:

 

В аграрному секторі вживатимуться заходи, спрямовані на сприяння розширення сфери застосування праці за рахунок впровадження нових технологій, введення дільниць та цехів з виробництва нової продукції, нарощування обсягів виробництва товарної продукції для потреб замовників.

Шляхом реєстрації суб’єктів малого підприємництва заплановано створити протягом 2013-2017 років більше 22 нових робочих місць, за рахунок створення нових та підвищення економічної ефективності сільських фермерських і особистих селянських господарств та інших форм самозайнятості сільського населення - до 90 робочих місць. 

Виконання зазначених пріоритетів дасть можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі, підвищити рівень агропромислового виробництва та   створить умови для організації нових робочих місць.

Враховуючи соціально-економічний розвиток Бережанського району і реалізацію програм, спрямованих на стабілізацію ринку праці, передбачається, що чисельність громадян, які будуть звертатися за сприянням у працевлаштуванні в районну службу зайнятості, залишиться практично на рівні попередніх років.

Місцеві органи виконавчої влади, служба зайнятості спільно з підприємст­вами та організаціями здійснюватимуть регулювання ринку праці за рахунок ак­тивної по­літики сприяння зайнятості населення.

Проводитиметься робота щодо освоєння додаткових робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості на під­приємст­вах і в господарствах усіх форм власності, зменшення рівня прихованого безро­біття, оптимізації структури вищих і професійно-технічних навчальних за­кладів із підготовки спеціалістів згідно з реальними потребами ринку праці.

Необхідним є вирішення проблеми збалансування попиту і пропозиції робочої сили, ефективного використання діючих та створення нових робочих місць. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами економічної діяльності передбачено вирішувати ефективною підтрим­кою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяль­ності.

Одним із шляхів вирішення проблеми зайнятості населення є розвиток малого підприємництва.

З метою пом’якшення соціальної напруги на ринку праці  запроваджува­тимуться необхідні соціальні послуги. Також передбачається здійснення ряду додаткових заходів для ефектив­ного сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами та зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням. Серед них: вжиття заходів щодо оперативного укомплектування вакансій та сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, вдосконалення системи інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації.

 

VІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості

         населення до 2017 року

Найменування

заходу

Виконавці

Термін             виконання

1

2

3

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості                 роботодавців у створенні нових робочих місць:

  1. Компенсувати фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням служби зайнятості строком, не менше, ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності

Бережанський районний центр зайнятості

   2013 – 2017

роки

  1. Створювати умови для самозайнятості населення та підтримки підприємницької ініціативи безробітних із числа застрахованих осіб за рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово

Управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція, Бережанський районний центр зайнятості

2013 – 2017

роки

3. При загрозі масового вивільнення здійснювати погоджені з профспілковими організаціями заходи, спрямовані на зменшення чисельності робітників, які підлягають звільненню

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості, координаційна районна рада профспілок Бережанського району

При              виникненні загрози        масового   вивільнення працівників

4. Вживати заходів щодо працевлаштування населення на вільні робочі місця та вакантні посади

Бережанський районний центр зайнятості, роботодавці району

Постійно

5. Сприяти зайнятості сільського населення, в тому числі безробітних. Забезпечити інформування населення про умови роботи та оплату праці

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості

2013 - 2017

роки

6. Організувати громадські та інші роботи тимчасового характеру

Виконавчі комітети сільських рад, підприємства, установи та орга­ні­зації району, Бережанський районний центр зайнятості

2013 - 2017

роки

7.Забезпечити розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць:

- у 2013 році – 570;

- у 2014 році – 590;

- у 2015 році – 620;

- у 2016 році – 630;

- у 2017 році – 650

Управління соціального захисту населення, економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція

2013-   2017

     роки

8. Створити протягом 2013-2017 років понад 22 нових робочих місць шляхом реєстрації суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб-підприємців та малих підприємств – юридичних осіб)

Управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку соціального захисту населення районної державної адміністрації

2013 - 2017

роки

9. Сприяти розширенню сфери застосування праці за рахунок впровадження нових технологій, введення дільниць та цехів із виробництва нової продукції, нарощування обсягів виробництва товарної продукції для потреб замовників

Управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2013- 2017

роки

  1. Створити у 2013 - 2017 роках до 90 робочих місць за рахунок створення нових та підвищення економічної ефективності сільських фермерських і особистих селянських господарств та інших форм самозайнятості сільського населення

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2013 - 2017

роки

 

  1. Відновити діяльність або створити нові об’єкти роздрібної торговельної мережі та побутового обслуговування, насамперед у сільській місцевості

Управління економічного розвитку та інфраструктури, агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2013 - 2017

роки

 

  1. Сприяти участі фахівців     сфери побутового обслуговування населення у всеукраїнських чемпіонатах, конкурсах професійної майстерності серед представників робітничих професій

Управління економічного розвитку та інфраструктури

2013 - 2017 роки

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

1.  Забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, врахову­ючи потребу роботодавців у кадрах та професійний склад безробітних

Бережанський районний центр зайнятості

2013 - 2017

роки

2. Забезпечити стажування     безробі­т­них у суб’єктів господарювання з ме­тою набуття чи відновлення ними після тривалої перерви практичних умінь та навиків з виконання професійних обов’язків

Бережанський районний центр зайнятості, роботодавці району

2013 - 2017

роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення                 регулювання трудової міграції:

1. Забезпечити систематичне попов­нення банків вакансій, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність вільних робочих місць і вакантних посад, можливості та умови працевлаштування в інших регіонах України

Бережанський районний центр зайнятості,    роботодавці району

Постійно

2. Проводити профорієнтаційну     ро­боту з населенням, у тому числі з учнівською молоддю, безробітними з метою підвищення їх мобільності на ринку праці та зменшення дисбалансу між попитом на робочу силу і пропозицією

Відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості

   2013 – 2017

роки

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

1. Компенсувати роботодавцям, які працевлаштовують недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці безробітних на нові робочі місця, фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Бережанський районний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі, роботодавці району

2013 - 2017

роки

2. Надавати профорієнтаційні послуги молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Сектор у справах сім‘ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості, роботодавці району

2013 – 2017

роки

3. Сприяти зайнятості особам з інвалідністю, організувати професійне навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Бережанський районний центр зайнятості, роботодавці району

2013 - 2017

роки

4. Вживати заходів щодо сприяння зайнятості неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Відділ освіти, сектор у справах сім‘ї, молоді та спорту                                 районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості

2013 - 2017

роки

 

VІІІ. Таблиці до програми зайнятості населення Бережанського району

на період до 2017 року

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

6,6

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

з неї зайнятого населення працездатного віку

5,7

5,6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення: віком 15 - 70 років

55,5

54,6

54,6

54,6

54,6

54,6

54,6

працездатного віку

73,3

72,2

72,2

72,2

72,2

72,2

72,2

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

-

-

-

-

-

-

-

працездатного віку

-

-

-

-

-

-

-

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

-

-

-

-

-

-

-

працездатного віку

-

-

-

-

-

-

-

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Кількість випускників навчальних закладів в області, тис. осіб – усього

1,3

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації, усього,

1,3

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

з них працевлаштовані як молоді працівники;

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

- випускників вищих навчальних закладів   І - ІІ рівнів акредитації, усього,

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

-

-

-

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього,

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники

-

-

-

-

-

-

-

2. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

5,5

 

5,4

 

5,4

 

5,4

 

5,4

 

5,4

 

5,4

3. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

0,1

0,1

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

1,8

1,9

1,3

0,9

0,9

0,9

0,9

4. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),            тис. осіб

0,6

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

9,6

12,7

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

-

-

-

-

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

-

-

6. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

-

-

-

-

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

-

-

-

-

-

-

-

за власні кошти

-

-

-

-

-

-

-

7. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

34

34

34

34

34

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього,

774

651

570

590

620

630

650

з них:

1) юридичними особами

 

178

 

193

 

195

 

200

 

205

 

210

 

215

2) фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами-платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

596

458

375

390

415

420

435

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

-

-

570

590

620

630

650

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

-

-

15

17

18

20

20

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів

-

-

1

1

1

1

1

- переробна промисловість (виробництво)

-

-

80

81

82

83

84

-постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-

-

0

0

0

0

0

-водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-

-

1

2

3

3

3

будівництво

-

-

8

9

10

10

11

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-

-

318

320

330

332

335

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

-

-

10

11

12

13

14

Тимчасове розміщування й організація харчування

-

-

30

31

32

33

34

Інформація та телекомунікації

-

-

3

4

5

5

7

Фінансова та страхова діяльності

-

-

2

4

6

6

8

Операції з нерухомим майном

-

-

4

5

6

6

7

Професійна, наукова та технічна діяльності

-

-

2

3

4

4

5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-

-

7

8

9

9

9

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

-

-

8

9

9

9

9

Освіта

-

-

6

7

8

9

10

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-

-

5

7

9

9

10

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-

-

20

20

21

21

21

Надання інших видів послуг

-

-

50

51

55

57

62

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього

-

-

56

56

56

56

56

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

1) працівників у юридичних осіб, усього,

-

-

15

15

15

15

15

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

15

15

15

15

15

2) працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

41

41

41

41

41

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

41

41

41

41

41

* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстр. в Мін'юсті   від 01.11.2010 № 1014/18309.

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

                 (осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

 

 

3069

 

 

3008

 

 

3400

 

 

3500

 

 

3500

 

 

3600

 

 

3600

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

 

2483

 

2456

 

2850

 

2900

 

3000

 

3000

 

3000

3.Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

 

 

1183

 

 

1129

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

4.Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

 

 

685

 

 

704

 

 

750

 

 

750

 

 

750

 

 

750

 

 

750

5.Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

 

 

312

 

 

 

363

 

 

 

345

 

 

 

345

 

 

 

345

 

 

 

345

 

 

 

345

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру,

 

480

 

446

 

465

 

465

 

465

 

465

 

465

з них зареєстрованих безробітних

 

480

 

446

 

465

 

465

 

465

 

465

 

465

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи,

 

 

 

23

 

 

 

22

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

з них організували власну справу

 

23

 

22

 

18

 

18

 

18

 

18

 

18

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно зі звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

-

-

-

-

-

-

-

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

38

 

 

11

 

 

8

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

8

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України,

 

 

60

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

з них зареєстровані безробітні

 

53

 

46

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України,

 

 

29

 

 

15

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

1) з них зареєстровані безробітні:

 

24

 

12

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

- у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

 

 

1

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

1

 

 

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах,

 

15

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

з них з числа зареєстрованих безробітних

 

15

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

 

 

8

 

 

6

 

 

5

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

1) коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

2) коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

8

 

 

6

 

 

5

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

-

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємствах, установах, організаціях, шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

-

-

-

-

-

-

-

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384). 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Організацію і контроль за виконанням програми зайнятості населення Бережанського району на період до 2017 року здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавцями робіт і заходів програми є структурні підрозділи районної державної адміністрації, Бережанський районний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Бережанському районі, Бережанська міжрайонна державна податкова інспекція, координаційна рада профспілок в Бережанському районі, роботодавці району.

Відповідальним виконавцям надавати управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації інформацію про результати виконання Програми щороку до 20 січня.